Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de gemeente Leiden.

Bouw- en sloopafval nog beter scheiden

Vanaf januari 2020 staan er extra container op de Milieustraat om bouw- en sloopafval nog beter te kunnen scheiden. Er staan container voor: in hout, metaal, dakafval, piepschuim, gips, puin, vlakglas en hard kunststof.

Home > Nieuws

Brug Poelgeest in zicht

Op woensdag 4 december heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure ‘Bestemmingsplan Brug Poelgeest’. Uit de uitspraak blijkt dat het bestemmingsplan onherroepelijk is en dat de gemeente Leiden de brug over de Haarlemmertrekvaart kan aanleggen.

Home > Nieuws

Opschoning verkeersborden in de stad

Onze stad kent zo’n 13.000 verkeersborden. Voor regulier onderhoud worden deze borden schoongemaakt en gerepareerd. De borden zijn van duurzaam materiaal en gaan best lang mee. Maar eens in de zoveel tijd moeten ze aangepast of vervangen. Een goed moment om te kijken of er ook verkeerborden weg kunnen. Binnenkort is Leiden-Noord aan de beurt.

Home > Nieuws

Nieuw inleveradres asbest

In oudere woningen werd vaak asbest toegepast. Als u gaat verbouwen of klussen en u komt asbest tegen, dan mag u dat zelf verwijderen. Let op: het inleveradres gaatveranderen. Vanaf 1 november kunt u asbest inleveren bij sloopbedrijf Van Diemen, Admiraal Banckertweg 32, en niet meer bij de Milieustraat.

Home > Nieuws

1 november deadline subsidieaanvraag culturele projecten eerste helft 2020

Bent u van plan om in de periode tussen 1 januari en 31 augustus 2020 een culturele activiteit of cultureel evenement te organiseren en komt u op basis van de Deelverordening Cultuursubsidies misschien voor een subsidie in aanmerking? Dan kunt u nog tot 1 november uw subsidieaanvraag Culturele Projecten en Evenementen indienen.

Home > Nieuws

Verbouwing stadhuis gegund aan Du Prie bouw & ontwikkeling

De gemeente Leiden heeft voor de verbouwing van het stadhuis gekozen voor Du Prie bouw & ontwikkeling. Op 8 oktober tekenden Adrian Los, directeur Stedelijke Ontwikkeling en Martijn du Prie hiervoor de officiële overeenkomst.

Home > Nieuws