Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de gemeente Leiden.

Let op: stemlokaal op uw stempas klopt (mogelijk) niet

Op uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen staat een stemlokaal bij u in de buurt. Dit klopt niet in alle gevallen. Niet alle genoemde adressen zijn bij deze verkiezingen beschikbaar als stemlokaal. Door coronamaatregelen is een aantal stemlokalen afgevallen. Wel zijn er enkele nieuwe stemlocaties bijgekomen. W

Home > Nieuws

Aangepaste afvalinzameling

Door de weersomstandigheden is het niet veilig om de verschillende containers te legen. Ook de milieustraat blijft gesloten. En gemaakt afspraken voor het ophalen van grofvuil komen te vervallen.

Home > Nieuws

Stadsgids 2021 is uit

De nieuwe Stadsgids Leiden is verkrijgbaar. De Stadsgids 2021 staat vol actuele informatie over Leiden, inclusief adressen en contactgegevens. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende gemeenteonderdelen, dienstverlenende instanties, gezondheidszorg en onderwijs. De gids is een goed startpunt bij iedere vraag over Leiden.

Home > Nieuws

Agenda Autoluwe Binnenstad biedt ruimte voor een groen, vitaal Leiden

Leiden heeft één van de mooiste binnensteden van Nederland en dat willen we graag zo houden. In het beleidsakkoord zijn hier afspraken over gemaakt. De komende jaren blijft Leiden groeien, en dat is fijn. Om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst kan blijven genieten van onze prachtige historische binnenstad heeft het college van burgemeester en wethouders de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld. De Agenda Autoluwe Binnenstad is een programma om de komende jaren meer ruimte te creëren voor een groene en vitale binnenstad. Zo blijft de binnenstad een fijne plek om in te wonen, winkelen en werken.

Home > Nieuws

Goed nieuws voor het openbaar vervoer in Leiden

Leiden maakt zich hard voor goed openbaar vervoer in onze regio en die inspanningen betalen zich uit. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs voor onze stad een aantal belangrijke besluiten genomen. Zo rijden er vanaf december 2021 tussen 06.00 en 10.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur vier treinen per uur naar Utrecht.

Home > Nieuws

Regel gemeentezaken rechtstreeks via de gemeente

Let op! Zorg dat u rechtstreeks contact heeft met de gemeente en maak alleen een afspraak voor bijvoorbeeld het verlengen van uw rijbewijs of paspoort via de website van de gemeente Leiden.

Home > Nieuws