Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de gemeente Leiden.

Alle balies van de gemeente op één adres

Hebt u een afspraak met de gemeente? Kom dan naar het nieuwe Stadskantoor. Het Stadskantoor zit in het LEVEL-gebouw, naast station Leiden Centraal. Adres: Bargelaan 190, 2333 CW Leiden

Home > Nieuws

Praat mee tijdens de Leidse Fiets 10 Daagse

De gemeente Leiden maakt nieuw fietsbeleid en doet dat samen met de stad. In het fietsbeleid staat hoe Leiden de komende jaren het fietsen veiliger en aantrekkelijker maakt.

Home > Inwoners en ondernemers > Werkzaamheden in Leiden > Mobiliteit in Leiden > Fietsen

Ondergrondse restafvalcontainers afgesloten

De ondergrondse containers voor restafval zijn vandaag een paar uur eerder afgesloten dan gepland. U kunt de containers op dit moment niet gebruiken voor uw restafval.

Home > Nieuws

Mobiliteit in Leiden: duurzaam, leefbaar en bereikbaar

In Leiden krijgt vervoer dat zuinig omgaat met ruimte en goed is voor de leefbaarheid, duurzaamheid én bereikbaarheid een hoofdrol. De gemeente wil fietsen, lopen en openbaar vervoer verder stimuleren. De auto blijft aanwezig in de stad maar minder prominent. Dit gaat niet vanzelf. Hier zijn scherpe keuzes voor nodig. Deze keuzes staan in de mobiliteitsnota 2020-2030 die het college op dinsdag 17 december heeft vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Home > Nieuws

Bouw- en sloopafval nog beter scheiden

Vanaf januari 2020 staan er extra container op de Milieustraat om bouw- en sloopafval nog beter te kunnen scheiden. Er staan container voor: in hout, metaal, dakafval, piepschuim, gips, puin, vlakglas en hard kunststof.

Home > Nieuws

Brug Poelgeest in zicht

Op woensdag 4 december heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure ‘Bestemmingsplan Brug Poelgeest’. Uit de uitspraak blijkt dat het bestemmingsplan onherroepelijk is en dat de gemeente Leiden de brug over de Haarlemmertrekvaart kan aanleggen.

Home > Nieuws

Opschoning verkeersborden in de stad

Onze stad kent zo’n 13.000 verkeersborden. Voor regulier onderhoud worden deze borden schoongemaakt en gerepareerd. De borden zijn van duurzaam materiaal en gaan best lang mee. Maar eens in de zoveel tijd moeten ze aangepast of vervangen. Een goed moment om te kijken of er ook verkeerborden weg kunnen. Binnenkort is Leiden-Noord aan de beurt.

Home > Nieuws