Veiligheid

Het voorkomen van rampen en crises en het terugdringen van criminaliteit en overlast staan hoog op de agenda van de gemeente. Lees hieronder wat de gemeente doet en wat u zelf daaraan kunt doen.

De gemeente Leiden valt binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). In tijden van een incident of crisis worden de website www.hollandsmiddenveilig.nl en het X-account x.com/BRW_HM gebruikt om u te informeren. Er staat dan een directe link op de homepage van deze website.

Wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden op een ramp of crisis, kijk dan op de website van Hollands Midden Veilig of meld u aan op NL-alert.

Lokaal veiligheidsbeleid

U kunt het Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2023-2026 online bekijken. De komende vier jaar zijn er zeven prioriteiten in het veiligheidsbeleid:

 • Integrale wijk- en buurtaanpak
 • Aanpak woonoverlast (van personen met verward gedrag)
 • Veiligheid in de openbare ruimte
 • De regie op jeugd / jeugdoverlast
 • Preventie brandveiligheid (van minder zelfredzamen)
 • Aanpak ondermijning
 • Digitale veiligheid 

De gemeente Leiden ontwikkelt samen met veiligheidspartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio Hollands Midden voor deze thema’s een nieuwe aanpak, of er is sprake van een significante (door)ontwikkeling en/of bestendiging van de huidige aanpak.

Wat kunt u doen?

 • U kunt verschillende vormen van overlast melden bij de gemeente.
 • Op internet is veel informatie over veiligheid te vinden, bijvoorbeeld over hoe u een woninginbraak kunt voorkomen of hoe u criminaliteit kunt melden. Kijk op de website politie.nl.
 • Meld u aan voor Burgernet: voor het opsporen van vermiste personen of voertuigen.
 • U kunt lid worden van een buurtapp. Er zijn veel verschillende aanbieders. Zo kunt u zich aanmelden bij WhatsApp Buurt PreventieVeiligebuurt.nl of We Alert. Ook kunt u navraag doen bij uw buren of zoeken via een zoekmachine op internet. Het is wel belangrijk dat deelnemers zich houden aan de regels en wetten en niet voor eigen rechter spelen.

Meer informatie

 • Team Handhaving van de gemeente Leiden controleert op straat en op het water op naleving van de regels om de stad leefbaar te houden. Bekijk het Uitvoeringsprogramma Handhaving openbare ruimte.
 • Op de webpagina aanpak ondermijning leest u hoe de gemeente Leiden dit probleem aanpakt. 
 • Op de website Leiden in cijfers vindt u een onderzoeksbank en een databank met veel informatie over de stad, de wijken en buurten. Hier is ook veel te vinden over veiligheid.
 • Ook kunt u cijfers vinden over geregistreerde criminaliteit, overlast, politieprestaties en de bedrijfsvoering van de politie op het dataportaal van de politie.
 • Meld gevaarlijke of bedreigende situaties meteen via 112. Heeft uw melding minder haast, maak dan gebruik van het landelijke servicenummer van de politie: 0900-8844.