Veiligheid

Het voorkomen van rampen en crises en het terugdringen van criminaliteit en overlast staan hoog op de agenda van de gemeente. Lees hieronder wat de gemeente doet en wat u zelf daaraan kunt doen.

De gemeente Leiden valt binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). In tijden van een incident of crisis worden de website www.hollandsmiddenveilig.nl en het Twitteraccount www.twitter.com/BRW_HM gebruikt om u te informeren. Er staat dan een directe link op de homepage van deze website.

Wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden op een ramp of crisis, kijk dan op de website van Hollands Midden Veilig of meld u aan op NL-alert.

Lokaal veiligheidsbeleid

Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2023-2026 is online beschikbaar. De komende vier jaar zijn er zeven prioriteiten in het veiligheidsbeleid:

 • Integrale wijk- en buurtaanpak,
 • Aanpak woonoverlast (van personen met verward gedrag)
 • Veiligheid in de openbare ruimte
 • De regie op jeugd / jeugdoverlast
 • Preventie brandveiligheid (van minder zelfredzamen)
 • Aanpak ondermijning
 • Digitale veiligheid 

De gemeente Leiden ontwikkelt samen met veiligheidspartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio Hollands Midden voor deze thema’s een nieuwe aanpak, of er is sprake van een significante (door)ontwikkeling en/of bestendiging van de huidige aanpak.

Wat kunt u doen?

 • U kunt verschillende vormen van overlast melden bij de gemeente.
 • Op internet is veel informatie over veiligheid te vinden, bijvoorbeeld over hoe u een woninginbraak kunt voorkomen of hoe u criminaliteit kunt melden. Kijk op de website politie.nl.
 • Meld u aan voor Burgernet: voor het opsporen van vermiste personen of voertuigen.
 • U kunt lid worden van een buurtapp. Er zijn veel verschillende aanbieders. Vraag het aan uw buren of zoek een appgroep voor uw buurt via een zoekmachine op internet.

Digitale buurtpreventie

Er zijn verschillende vormen van digitale buurtpreventie. Allemaal gaan ze uit van het principe dat buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt en indien nodig de politie kunnen waarschuwen. De gemeente Leiden is enthousiast over deze vorm van buurtpreventie, vanwege de preventieve werking met betrekking tot criminaliteit en omdat het de veiligheid in de buurt vergroot. Mits deelnemers zich houden aan de regels en wetten en niet voor eigen rechter spelen.

Vormen van digitale buurtpreventie

Meer informatie

 • Team Handhaving van de gemeente Leiden controleert op straat en op het water op naleving van de regels om de stad leefbaar te houden. Bekijk het Uitvoeringsprogramma Handhaving openbare ruimte.
 • Op de webpagina aanpak ondermijning leest u hoe de gemeente Leiden dit probleem aanpakt. 
 • Op de website Leiden in cijfers vindt u een onderzoeksbank en een databank met veel informatie over de stad, de wijken en buurten. Hier is ook veel te vinden over veiligheid.
 • Ook kunt u cijfers vinden over geregistreerde criminaliteit, overlast, politieprestaties en de bedrijfsvoering van de politie op de website: https://data.politie.nl/
 • Meld gevaarlijke of bedreigende situaties meteen via 112. Heeft uw melding minder haast, maak dan gebruik van het landelijke servicenummer van de politie: 0900-8844