Demonstratie of betoging houden

Demonstreren is een grondrecht. Dit betekent dat iedereen een demonstratie of manifestatie mag organiseren in Leiden.

U hebt geen vergunning nodig, maar een demonstratie moet wel gemeld worden en aan de regels voor een demonstratie voldoen. Doe dit minimaal 48 uur van tevoren.

Het is verstandig om voor advies en hulp contact op te nemen met team veiligheid van de gemeente Leiden, bereikbaar via telefoonnummer 14 071. In de Wet openbare manifestaties staan regels over wat een demonstratie is en hoe demonstreren werkt.

Na uw aanmelding krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging met hierin de voorwaarden die bij de demonstratie gelden en nemen wij contact met u op.

Melden

Regels tijdens de demonstratie

U moet zich als organisatie van een demonstratie of manifestatie aan de volgende algemene regels houden:

 • U mag geen wegen, kruispunten of splitsingen blokkeren.
 • U moet de plek waar u de demonstratie houdt schoon achterlaten.
 • Bevelen van de politie in het belang van de openbare orde of veiligheid moet u opvolgen.
 • Tijdens de route moet u op de stoep blijven. De straat moet vrij blijven voor auto’s en openbaar vervoer (tenzij anders is afgesproken).
 • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen.
 • Als u geluidsversterkers zoals microfoons, luidsprekers of megafoons gebruikt, mag het geluid daarvan niet te hard staan. Dit geldt in het bijzonder op drukke locaties.
 • Als u flyers uitdeelt en mensen die op de grond gooien, moet u ze zelf opruimen.
 • U moet zorgen voor een zogenoemde ordedienst (mensen die de demonstratie ordelijk laten verlopen) van minstens 10% van het aantal deelnemers.
 • U zorgt voor een contactpersoon voor de politie (eenheid Den Haag).
 • U mag geen voorwerpen verbranden voor, tijdens of na de demonstratie.
 • U moet erop letten dat deelnemers aan de demonstratie geen alcohol bij zich dragen of gebruiken.
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen dikke stokken of vergelijkbare voorwerpen bij zich hebben. Ook niet als onderdeel van een spandoek.
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen kleding dragen die het gezicht bedekt om ongezien strafbare feiten te kunnen plegen.
 • U mag met de demonstratie niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken of oproepen tot geweld.
 • De demonstratie mag geen schade toebrengen aan derden. Als dat niet voorkomen kan worden verbiedt de burgemeester de manifestatie.

Extra vergunning nodig?

Voor het opbouwen en/of inrichten van bouwwerken, marktkramen en dergelijke, is wel een vergunning van de gemeente nodig. Dit geldt ook voor het inzamelen van geld/fondsenwerving.