Digitale toegankelijkheid

De gemeente Leiden heeft veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online-informatie. Iedereen moet de website van de gemeente gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Problemen melden of vragen stellen

Is de website van de gemeente Leiden, of zijn onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website?  Neem contact op met de gemeente via het online contactformulier.

Toegankelijkheidsverklaring

In juni 2022 heeft de gemeente een toegankelijkheidsonderzoek laten uitvoeren. De website van de gemeente voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen van de WCAG 2.1 AA en heeft het label ‘Status B’ gekregen. 

Voldoen aan toegankelijkheidseisen

De website van de gemeente Leiden voldoet nog niet compleet aan de toegankelijkheidseisen voor de overheid. Dit waren eerder de Webrichtlijnen, maar is nu de internationale standaard met de naam EN 301 549. De gemeente werkt eraan om hier helemaal aan te voldoen. Bij veranderingen past zij de toegankelijkheidsverklaring aan.

Uitgangspunten

  • De website voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Hier houdt team online dienstverlening rekening mee in het dagelijkse werk.
  • In de opbouw van de website, de digitale formulieren, afsprakenmodule en stadskaart houdt de gemeente Leiden rekening met digitale toegankelijkheid (dit is een voorwaarde).
  • Medewerkers hebben goede kennis van de toegankelijkheidseisen. Als het nodig is, huurt de gemeente experts in. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen de medewerkers. 
  • Redacteuren maken toegankelijke teksten, afbeeldingen en tabellen (dit is ‘de content’) op de HTML-pagina’s.

Status

De gemeente Leiden heeft deze website, de digitale formulieren en afsprakenmodule laten testen op de toegankelijkheidseis met de naam ‘WCAG2.1 niveau AA’. Dit onderzoek deed een onafhankelijke inspectie-instelling; die vond nog een aantal problemen. De gemeente en haar websiteleveranciers werken aan een oplossing voor deze problemen.

Gevolg

De gemeente Leiden kan u niet verzekeren dat iedereen deze website volledig kan gebruiken.

Maatregelen

De gemeente Leiden laat periodiek de website controleren door onafhankelijke experts. Zij checkt de kwaliteit met de hand en met de hulp van software. Team Online test de teksten, afbeeldingen en tabellen voordat deze online gaan op toegankelijkheid. Is er iets niet in orde voor alle bezoekers van de website? Dan wordt de content aangepast.

Planning

Team Online van de gemeente test de toegankelijkheid en kwaliteit van de website en werkt soms samen met onafhankelijke experts.

  • Augustus 2022: oplossen van de gevonden problemen tijdens de audit van juni 2022.
  • September 2022: gevonden problemen zijn opgelost en opnieuw getest. 

Toegankelijkheid andere websites van de gemeente Leiden

Naast deze gemeentelijke website heeft de gemeente Leiden meerdere andere websites en apps. Op het dashboard van digitoegankelijk.nl kunt u zien of die websites en apps aan de toegankelijkheidseisen voldoen.