Gemeenteraad

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad controleert het college. De Leidse gemeenteraad heeft 39 zetels.

De inwoners van Leiden bepalen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen welke politieke partijen zetels krijgen in de gemeenteraad. Op 21 maart 2022 hebben ze een nieuwe raad gekozen voor een periode van 4 jaar.

Stukken

Op de website van de gemeenteraad vindt u meer informatie over de gemeenteraad. Hier vindt u ook het vergaderschema, de agenda’s en stukken van de gemeenteraad