Privacy

De gemeente Leiden hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Op deze pagina leest u meer over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving.