Bodycams bij Handhaving

Het team Handhaving openbare ruimte maakt gebruik van bodycams. Deze camera’s kunnen worden gebruikt op het moment dat de handhaver (BOA) zich bedreigd voelt of als de situatie op straat onveilig dreigt te worden voor omstanders.

We willen dat handhavers zo veilig en goed mogelijk hun werk kunnen doen. Proeven bij de politie en in andere steden laten zien dat de bodycams een waardevol middel zijn. De bodycam kan de handhaver helpen om te voorkomen dat een situatie uit de hand loopt.

Nee, de camera staat altijd uit. Pas als een handhaver zich onveilig voelt of wanneer een situatie dreigt te escaleren, kan de camera worden aangezet. Een handhaver probeert altijd bekend te maken wanneer hij/zij de camera aanzet.

Nee, een handhaver is bevoegd om zelf te bepalen wat ze willen opnemen. Daar is dus geen toestemming voor nodig van personen die in beeld komen.

Na iedere dienst worden opnames bewaard in een beveiligde omgeving. Een klein aantal personen heeft toegang tot de opnames. Er wordt geregistreerd wanneer en door wie de opnames bekeken worden. Na 15 dagen worden opnames verwijderd en vernietigd. Als opnames onderdeel worden van een klachtenprocedure of inzageverzoek, worden beelden bewaard volgens de bewaartermijn (Archiefwet) en na afloop van deze termijn vernietigd. Beelden die voor opsporingsdoeleinden aan de politie worden verstrekt, worden door de politie bewaard als politiegegevens.

Nee, boa’s werken vaak in duo’s. Per duo wordt er meestal één camera gebruikt.

De gemeente Leiden gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels voor persoonsgegevens en respecteren de privacy van alle inwoners. In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen opgenomen waarop u een beroep kunt doen. U leest meer over deze rechten en hoe u zich daarop kunt beroepen op www.leiden.nl/privacy.