Handhaving

De gemeente ontvangt jaarlijks duizenden meldingen. Daarvan gaan er ruim 4500 over onderwerpen als wildplassen, hondenpoep, parkeren of fietsen. Team Handhaving gaat aan de slag met deze meldingen.

Op straat en op het water controleren Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) op naleving van de regels om de stad leefbaar te houden. U herkent een BOA aan het blauwzwarte uniform met BOA-logo de tekst ‘Handhaving’ erop. De BOA’s zijn actief in heel de stad: in het centrum en in andere wijken. Op een doordeweekse dag, in weekenden en tijdens evenementen.

Samen houden we de stad schoon, heel en veilig. Help mee, geef het goede voorbeeld en meld overlast.

Meer informatie

De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) mag:

  • mensen aanspreken en de regels uitleggen
  • mensen officieel staande houden en de identiteit controleren
  • mensen waarschuwen en bekeuren
  • mensen aanhouden, als ze worden verdacht van een strafbaar feit
  • geweld gebruiken bij een aanhouding, als dat nodig is

Leiden heeft ook speciale wijkboa’s. Zij zijn op de hoogte van problemen of knelpunten in de wijk en zoeken samen met buurtbewoners naar een oplossing.

De BOA’s kunnen gebruikmaken van bodycams.

  • Zwerfaval
  • Hondenpoep
  • Verkeerd geparkeerde voertuigen
  • Fietswrakken
  • Afvaldumpingen

Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 Handhaving Openbare Ruimte

Het Jaarverslag van 2022 en het Uitvoeringsprogramma 2023 van de Afdeling Handhaving Openbare Ruimte is 25 april 2023 vastgesteld door het college. Bekijk het Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma online.

Op de webpagina wet-en regelgeving vindt u een selectie van de meest gezochte regelingen, waaronder de APV. Alle overige geldende Leidse regelgeving zijn gepubliceerd op de website overheid.nl.