Gemeentelijk beleid en regelgeving

De gemeenteraad maakt samen met het college van burgemeester en wethouders plannen voor de stad Leiden. Dit beleid wordt uitgevoerd door ambtenaren en/of instanties. Op deze pagina vindt informatie over het beleid de regels die zijn afgesproken over het uitvoeren van de plannen en hoe hiervoor betaald wordt.

Gemeentelijk beleid

Bent u op zoek naar een beleidsstuk of een officieel besluit, bijvoorbeeld de collegebesluiten? Op deze pagina verwijzen we u naar de juiste plek.

Wet en regelgeving

Het gemeentebestuur stelt regels vast voor dingen die spelen in Leiden. Op deze pagina kunt u lezen waar u de gemaakte regels op kunt zoeken.

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente werkt samen met bijvoorbeeld de provincie, veiligheidsregio en waterschappen. Bekijk de gemeenschappelijke regelingen.

Woo-verzoek

Lees hoe u een Woo-verzoek kunt doen om meer inzicht in het handelen van de gemeente te krijgen.

Proces inzage

Op deze pagina kunt u de ruimtelijke plannen en besluiten zien die ter inzage liggen en waarop u een reactie kunt geven.

Financiën

Informatie over de gemeentelijke begroting. Hierin staan de gemeenteplannen voor de komende jaren en hoeveel deze kosten.