Woo-verzoek

De Wet open overheid (Woo) geeft iedereen het recht op informatie over het beleid van overheden. Door de Woo is overheidsinformatie dus openbaar. U kunt een Woo-verzoek doen om meer inzicht in het handelen van de gemeente te krijgen.

Welke informatie kunt u opvragen?

U kunt informatie opvragen als het in documenten is vastgelegd. Dat kunnen papieren of online documenten zijn. Is uw verzoek duidelijk omschreven en zijn de documenten die u opvraagt openbaar? Dan krijgt u de documenten opgestuurd via e-mail (gratis) of per post (zie hieronder bij Kosten). U kunt er ook voor kiezen om de stukken op het Stadskantoor te bekijken.
Vaak neemt de gemeente contact met u op om uw verzoek door te nemen.

Lees meer over de Wet open overheid. Ook de Rijksoverheid geeft meer informatie.

Aanvragen

Iedereen kan een Woo-verzoek doen. Dat kan online, schriftelijk of telefonisch. Laat weten over welk beleid u informatie wilt, of welke documenten u opvraagt. Bijvoorbeeld over de invoering van betaald parkeren in uw wijk of de bouwvergunning voor een bepaald pand.

Online Woo-verzoek

De snelste en gemakkelijkste manier is online aanvragen. Hiervoor hebt u DigiD (voor inwoners) of eHerkenning (voor ondernemers) nodig.

Kosten

Het bekijken van stukken op het Stadskantoor is gratis. Wilt u dat wij kopieën voor u maken? Dan zijn daar kosten aan verbonden. Wat u betaald, hangt af van de grootte van het kopie. De kosten lopen uiteen van € 0,45 (A4-formaat) tot en met € 22 (grootste formaat print).

Hoelang duurt het?

Maximaal 4 weken. De reactietermijn kan mogelijk 1 keer met maximaal 2 weken worden uitgesteld. Hier krijgt u bericht van. Zijn er vragen over uw verzoek? Dan neemt de gemeente contact met u op.

Wilt u een Woo-verzoek doen via de post? Print dan een van onderstaande formulieren uit: 

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Stuur het daarna op naar de gemeente.

Bel de gemeente met uw Woo-verzoek op 14 071.

In bijzondere gevallen maakt de gemeente informatie niet openbaar. Bijvoorbeeld bij:

  • schending privacy van personen
  • vertrouwelijke informatie aan de gemeente, bijvoorbeeld bedrijfsinformatie.
  • documenten voor intern overleg. Bijvoorbeeld een persoonlijke opvatting van een beleidsmedewerker die hij of zij heeft gedeeld tijdens een interne vergadering.