College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente.

Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Het uitgangspunt van het college is het beleidsakkoord 2018-2022: “Samen maken we de stad – werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden”

De gemeenteraad controleert het college.