College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente.

Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeenteraad controleert het college. Op 23 mei is een nieuw college geïnstalleerd. Het uitgangspunt van dit college is het beleidsakkoord 2018-2022: “Samen maken we de stad – werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden”

Dit zijn de nieuwe wethouders:

Paul Dirkse (D66), Onderwijs, Jeugd & Financiën

Yvonne van Delft (GroenLinks), Werk, Economie & Cultuur

Marleen Damen (PvdA), Gezondheid & Welzijn

Fleur Spijker (D66), Duurzame verstedelijking

Martine Leewis (GroenLinks), Duurzaamheid & mobiliteit

N.B. De wethouders krijgen zo snel mogelijk hun eigen pagina met meer informatie.