College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente.

Het uitgangspunt van het college is het beleidsakkoord 2022-2026: Samen leven in Leiden (pdf, 6,38 mb)

Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad, die het college controleert.
Gemeenteambtenaren voeren het gemeentelijk beleid uit.