College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente.

Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeenteraad controleert het college. Het uitgangspunt hierbij is het beleidsakkoord 2014-2018 'Samenwerken en innoveren' (pdf, 737 kb).

Samenstelling college