College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente.

Het uitgangspunt van het college is het beleidsakkoord 2018-2022: “Samen maken we de stad – werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden (pdf, 254 kb)

Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad, die het college controleert.
Gemeenteambtenaren voeren het gemeentelijk beleid uit.