Ashley North

Ashley North (GroenLinks) is wethouder Klimaat, Mobiliteit en Financiën.

“Het gaat goed met Leiden, de stad groeit en bloeit. Ook de komende jaren wil Leiden een stad blijven voor iedereen, een leefbare stad, waar alle ruim 125.000 inwoners zichzelf kunnen zijn. Binnen mijn portefeuille speelt het leefbaar houden van de stad door alle onderwerpen heen. De meest duurzame manieren om jezelf te verplaatsen, fietsen en lopen, krijgen ruim baan. Daarnaast stimuleren we gebruik van openbaar vervoer in plaats van de auto. We gaan de binnenstad autoluw maken. Hierdoor kan de luchtkwaliteit verbeteren en creëren we een economisch aantrekkelijke stad. 

We nemen de komende jaren maatregelen waarmee we de stad wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering en schade door wateroverlast, overstroming en hitte. Het groener maken van de stad hoort hierbij. Daarom investeren we ook in biodiversiteit, de rijkdom aan verschillende plant- en diersoorten.  We brengen de verhouding tussen mens en natuur in balans.

Bij het leefbaar houden van de stad is het ook belangrijk dat het schoon is op straat, dat de openbare verlichting werkt en dat we veilige en aantrekkelijke straten en buurten houden

De komende jaren werken een groene, leefbare en ondernemende stad. Dat doen we op een verantwoorde manier, met oog voor de financieel stabiele situatie waarin Leiden verkeert. Als wethouder financiën houd ik zicht op de risico’s en draag ik mijn steentje bij aan het doel van een sociaal en duurzaam Leiden!”

Meer informatie

Ashley North is wethouder Klimaat, Mobiliteit en Financiën. In zijn portefeuille zit: klimaatadaptatie, vergroening & biodiversiteit, Singelpark, beheer openbare ruimte, dierenwelzijn, bereikbaarheid, duurzame mobiliteit & autoluwe binnenstad en financiën & interne bedrijfsvoering.

Leiden is Global Goals gemeente. Dat betekent dat Leiden zich inzet voor de 17 doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een duurzame, betere plek te maken in 2030. Deze portefeuille levert in ieder geval een bijdrage aan de volgende doelen:

Werkervaring

  • Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare ruimte gemeente Leiden ( oktober 2019 – juni 2022)
  • Docent geschiedenis Vrije School Den Haag (februari 2017 – oktober 2019)
  • Gemeenteraadslid GroenLinks Leiden (maart 2014 – november 2019), Fractievoorzitter (september 2018 – oktober 2019)
  • Voorzitter Commissie voor de Rekeningen Gemeente Leiden (maart 2014 – maart 2018)

Nevenfuncties

Aansluitend bij functie, zonder vergoeding:

  • Voorzitter landschapstafel Leidse Ommelanden
  • Voorzitter DB Omgevingsdienst West-Holland
  • Lid AB Omgevingsdienst West-Holland
  • Lid AB BSGR
  • Lid Landschapstafel Duin Horst en Weiden 

Meer informatie

Bekijk ook

Yvonne van Delft

Wethouder Energie, Werk en Inkomen en Cultuur

Abdelhaq Jermoumi

Wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs

Fleur Spijker

Wethouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid

Julius Terpstra

Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn

Peter van der Velden

Burgemeester en verantwoordelijk voor Bestuur, Veiligheid en Handhaving.

Pim van Vliet

Gemeentesecretaris en algemeen directeur