Julius Terpstra

Julius Terpstra (CDA) is wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn.

“Het is voor mij een voorrecht om wethouder in Leiden te zijn. Een stad met rijke historie en mooie uitdagingen. Sinds 2009 is Leiden mijn thuis. De stad waar ik heb gestudeerd, waar ik woon, waar ik mijn vrouw heb ontmoet en mijn dochter is geboren. Ik zal er alles aan doen om het goede voor de stad te doen.

Als wethouder Wonen, Bouwen & Welzijn ben ik verantwoordelijk voor de bouw van vele woningen in onze stad. Belangrijk daarbij is dat de stad een fijne plek blijft, een leefbare plek, voor iedereen.

Een woning is voor mij meer dan een stapel stenen. Het is de plek waar je thuiskomt, waar je je veilig voelt. We bouwen in Leiden voor iedereen. Voor studenten bouwen we zoveel mogelijk mét fusies. We zetten in op doorstroming door ouderenhofjes te bouwen. Daarnaast bouwen we 35% sociale woningen en willen we dat wonen betaalbaar is. Én dat alles op een zo duurzaam mogelijke manier.

Leiden is een sociale stad. Ik vind het belangrijk dat iedereen meetelt, ertoe doet en wordt gezien. Als het even niet gaat op eigen kracht of met hulp uit het netwerk, dan moet er ondersteuning zijn. We doen wat nodig is om mensen de zorg en aandacht te geven die ze verdienen.

We leven met elkaar in Leiden. Plannen en ambities zijn mooi, maar we moeten het samen doen. Met open vizier, om de stad iedere dag een stukje mooier te maken. Ik kijk uit naar de samenwerking met de stad!”

Meer informatie

Julius Terpstra (CDA) is wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn. In zijn portefeuille zit: gebiedsontwikkeling, woningbouw, woonbeleid, beleid ruimtelijke ordening (Omgevingswet), opvang/huisvesting bijzondere doelgroepen en welzijn & maatschappelijke ondersteuning.

Leiden is Global Goals gemeente. Dat betekent dat Leiden zich inzet voor de 17 doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een duurzame, betere plek te maken in 2030. Deze portefeuille levert in ieder geval een bijdrage aan de volgende doelen:

Werkervaring

  • Duo-raadslid CDA Leiden (maart 2014- april 2020)
  • (senior) Adviseur bij Nautus – bureau voor sociale vraagstukken (juli 2016- april 2020)
  • Lid Tweede Kamer der Staten Generaal voor het CDA (mei 2020 – april 2021)
  • Commercieel manager bij Heijmans Vastgoed (juli 2021 – juni 2022)

Nevenfuncties

Geen

Meer informatie

Bekijk ook

Abdelhaq Jermoumi

Wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs

Fleur Spijker

Wethouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid

Peter van der Velden

Burgemeester en verantwoordelijk voor Bestuur, Veiligheid en Handhaving.

Ashley North

Wethouder Klimaat, Mobiliteit en Financiën.

Yvonne van Delft

Wethouder Energie, Werk en Inkomen en Cultuur

Pim van Vliet

Gemeentesecretaris en algemeen directeur