Yvonne van Delft

Yvonne van Delft (GroenLinks) is wethouder Energie, Werk en Inkomen en Cultuur.

“Om nu en in de toekomst een leefbare stad te blijven, zetten we vol in op duurzame energie en het hergebruik van grondstoffen. Samen met de stad werken we toe naar een circulaire economie, waarbij het afval van het ene bedrijf de grondstof van een ander wordt. De goede voorbeelden van de afgelopen vier jaar, zoals statiegeldbekers bij evenementen, het betonakkoord, verduurzaming van de horeca en subsidie voor circulaire initiatieven zetten we voort.

We vergroten het gebruik van duurzame energiebronnen. We vinden het belangrijk dat Leidenaars hun woningen verduurzamen en dat energiearmoede wordt voorkomen. We stimuleren energiebesparende maatregelen en starten een isoleer-offensief, vooral bij de mensen die het minder breed hebben. Als gemeente geven we daarbij het goede voorbeeld en daarom gaan we het gemeentelijk vastgoed verder verduurzamen. We maken gebruik van de kennis in de stad door het organiseren van een Burgerberaad om samen te kijken hoe we de energietransitie kunnen versnellen.

We willen graag dat iedereen in Leiden mee kan doen. Werk is voor de meeste mensen de beste manier om mee te doen in de samenleving. We omarmen de ontwikkeling van DZB Leiden naar een mensontwikkelbedrijf en zoeken samen met DZB naar innovatieve manieren om meer Leidenaars aan werk te helpen. We roepen werkgevers op om kansen te bieden aan alle Leidenaren. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen rekenen op ondersteuning. We gaan daarbij uit van wat mensen wél kunnen.

Daarnaast ben ik wethouder Cultuur en Erfgoed. Cultuur ontspant, inspireert en verbindt. Leiden heeft een rijke cultuurgeschiedenis, en ook een veelbelovende generatie nieuwe cultuurmakers. Zij krijgen meer ruimte om kunst te maken en tentoon te stellen. Beeldende kunst nemen we mee in gebiedsontwikkelingen. We brengen bij de huisvesting van culturele instellingen de basis op orde. Daarom maken we geld vrij voor het onderhoud van de gebouwen. Tegelijkertijd blijven we onze geschiedenis en ons erfgoed koesteren. Daar houden we oog voor bij de ontwikkeling van locaties in de stad, zoals het Energiepark, de Kaasmarkt en de Meelfabriek. Zo kunnen we nu en in de toekomst blijven genieten van onze stad van ontdekkingen.”

Meer informatie

Yvonne van Delft (GroenLinks) is wethouder Energie, Werk en Inkomen en Cultuur. In haar portefeuille zit: energietransitie, erfgoed, circulariteit, kunst, cultuur, evenementenbeleid, vastgoed, ontwikkellocaties Energiepark en Meelfabriek, emancipatie, werk & inkomen (inclusief DZB Leiden).

Leiden is Global Goals gemeente. Dat betekent dat Leiden zich inzet voor de 17 doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een duurzame, betere plek te maken in 2030. Deze portefeuille levert in ieder geval een bijdrage aan de volgende doelen:

Werkervaring

 • Griffier gemeente Nijmegen a.i. (augustus 2017 – mei 2018)
 • Kwartiermaker programmamanager organisatieverandering gemeente Delft (maart 2017- mei 2018)
 • Directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant a.i. ( 2016 – maart 2017)
 • Eigenaar Frontrow Management en Advies (2016 – mei 2018)
 • Hoofd cluster Samenleving gemeente Delft a.i. (2014 – 2015)
 • Hoofd cluster Veiligheid gemeente Delft (2011 – 2015)
 • Sectorhoofd bouw- en milieutoezicht gemeente Delft (2008 – 2011)          
 • Griffier gemeenteraad Delft (2004 – 2008)
 • Manager sponsoring en subsidies – Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis (2000 – 2004)
 • Projectmanager GroenLinks in de Europese Unie (1999 – 2000)
 • Projectmanager The International Institute for the Urban Environment (1995 – 1999)

Nevenfuncties

Aansluitend bij functie, zonder vergoeding:
 • Voorzitter RvT Het Warenhuis
 • Voorzitter Arbeidsmarkt Holland Rijnland

Meer informatie

Bekijk ook

Abdelhaq Jermoumi

Wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs

Ashley North

Wethouder Klimaat, Mobiliteit en Financiën.

Fleur Spijker

Wethouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid

Julius Terpstra

Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn

Pim van Vliet

Gemeentesecretaris en algemeen directeur

Peter van der Velden

Burgemeester en verantwoordelijk voor Bestuur, Veiligheid en Handhaving.