Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi (PvdA) is wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs.

“Als vierjarige kwam ik in Leiden-Noord te wonen. Al snel voelde ik me thuis in Leiden en ik hield meteen van onze stad en haar inwoners. Leidenaren zijn mooie mensen die op elkaar letten en die elkaar steunen – ook in moeilijke tijden. Als wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs wil ik ervoor zorgen dat wie een steuntje in de rug nodig heeft, dat kan krijgen.

Leiden is een sociale stad. In dit college van B&W vinden we het belangrijk dat iedereen meetelt, ertoe doet en gezien wordt. Iedereen heeft recht op bestaanszekerheid en gelijke kansen. Voor bepaalde groepen in de stad staat dit onder druk en daar hebben we extra aandacht voor.

We willen de stress bij Leidenaars in kwetsbare posities verlagen, zodat zij hun leven weer op de rit kunnen krijgen. We verkennen vernieuwingen op het gebied van armoede en schulden en het verbeteren van de kansengelijkheid van Leidenaars.

In mijn portefeuille wil ik me ook sterk maken voor gelijke kansen in het onderwijs en het terugdringen van onderwijsachterstanden. Of je wieg nu in de Professorenwijk staat of in Leiden-Noord, je moet zorgeloos naar school kunnen gaan en gelijke kansen krijgen. Ieder kind verdient het om zijn of haar talenten te ontdekken en gezond op te groeien. Ook wil ik kwetsbare jongeren ondersteunen waar we dat kunnen, met inzet op preventie, vroegtijdig ingrijpen en het voorkomen van wachtlijsten voor jongeren die specialistische zorg nodig hebben.”

Meer informatie

Abdelhaq Jermoumi (PvdA) is wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs. In zijn portefeuille zit: armoede- en minimabeleid, schuldhulpverlening, jeugdzorg, kinderopvang, voor-schoolse educatie, basis- & middelbaar onderwijs, onderwijshuisvesting, voortijdig schoolverlaten, speel-tuinen, inburgering en publieke dienstverlening.

Leiden is Global Goals gemeente. Dat betekent dat Leiden zich inzet voor de 17 doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een duurzame, betere plek te maken in 2030. Deze portefeuille levert in ieder geval een bijdrage aan de volgende doelen:

Werkervaring

  • Fractievoorzitter PvdA Leiden (december 2019 – juni 2022)
  • Raadslid PvdA Leiden (maart 2014 – juni 2022)            
  • Accountmanager bij Electrobot BV (juni 2011 – juni 2022)        
  • Accountmanager B2B bij Dexxon Data Media & Storage (Juni 2008 – April 2010)    
  • Accountmanager BtoB  bij Associated Dealers of Europe BV (juni 2006 – mei 2008)     
  • Commercieel medewerker binnendienst bij Smitskamp Oriental Antiquarium/EJ Brill (oktober 1998 – april 2006)

Nevenfuncties

Geen

Meer informatie

Bekijk ook

Yvonne van Delft

Wethouder Energie, Werk en Inkomen en Cultuur

Ashley North

Wethouder Klimaat, Mobiliteit en Financiën.

Fleur Spijker

Wethouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid

Julius Terpstra

Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn

Peter van der Velden

Burgemeester en verantwoordelijk voor Bestuur, Veiligheid en Handhaving.

Pim van Vliet

Gemeentesecretaris en algemeen directeur