Gemeentelijk beleid

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. Zij maken plannen voor de stad Leiden. Dit beleid wordt uitgevoerd door ambtenaren en/of instanties.

Beleid(stukken)

Bent u op zoek naar een bepaald beleidsstuk (bijvoorbeeld de Cultuurnota of hondenbeleid)? Dat kan via Parlaeus. De stukken van vóór 1 april 2022 zijn terug te vinden op Politiek Portaal. Gebruik de zoekfunctie. Let op, u vindt naast (vastgesteld) beleid ook bijvoorbeeld brieven aan het college of ingekomen stukken voor de gemeenteraad. U kunt de zoekresultaten filteren op onder andere periode of documentsoort.

Nieuwe collegebesluiten

Bij Publicaties vindt u de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten van een bepaalde datum, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.

Zoekt u besluiten van een bepaalde datum van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het Politiek portaal.

Inspraak

Geef uw mening over een besluit dat het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad gaat nemen via Inspraak.

Inspreken bij de gemeenteraad

Door in te spreken bij de raadscommissies kunt u de gemeenteraad vertellen wat u van een plan vindt en of u vindt dat de raad voor of tegen een plan moet stemmen, of het plan moet (laten) aanpassen. Alle inwoners van Leiden mogen komen inspreken. De raadsleden wegen alle meningen en informatie mee in hun besluit over een raadsvoorstel.

Participatie

U kunt meedoen aan beleidsontwikkeling door (burger)participatie. Denk en doe bijvoorbeeld mee op het online participatie-platform van de gemeente Leiden.