Gemeentelijk beleid

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. Zij maken plannen voor de stad Leiden. Dit beleid wordt uitgevoerd door ambtenaren en/of instanties.

Beleid(stukken)

Bent u op zoek naar een bepaald beleidsstuk of collegebesluit (bijvoorbeeld de Cultuurnota of hondenbeleid)? Dat kan via Politiek Portaal. Gebruik de zoekfunctie. Let op, u vindt naast (vastgesteld) beleid ook bijvoorbeeld brieven aan het college of ingekomen stukken voor de gemeenteraad. U kunt de zoekresultaten filteren op onder andere periode of documentsoort.

Nieuwe collegebesluiten

Bij Publicaties vindt u de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten van een bepaalde datum, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.

Zoekt u besluiten van een bepaalde datum van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het Politiek portaal.

Inspraak

Geef uw mening over een besluit dat het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad gaat nemen via Inspraak.

Participatie

U kunt meedoen aan beleidsontwikkeling door (burger)participatie. Denk en doe bijvoorbeeld mee op het online participatie-platform van de gemeente Leiden.