Inspraak

Bekijk hieronder de plannen die openstaan voor inspraak. Per plan staat tot wanneer u uw reactie kunt geven.

Liever niet digitaal?

De mogelijkheid om direct online te reageren, vindt u bij de stukken hieronder. Reageert u liever per post? Dat kan ook. Schrijf dan naar: Postbus 9100, 2300 PC Leiden, onder vermelding van ‘inspraak op (naam stuk)’ en het zaaknummer dat bij de stukken genoemd wordt.

Voor het geven van een mondelinge inspraakreactie kunt u bellen naar het Klant Contact Centrum, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, tel. 14 071 (Leiden, keuze 4).

Vervolg

Als de inspraakperiode voorbij is, worden alle reacties verwerkt. Het college van burgemeester en wethouders maakt daarna een eindrapportage. Daarin kunt u lezen welke reacties er zijn ontvangen en of de plannen daardoor zijn aangepast.

Plannen waarop u kunt reageren

Beleidsplan Werk en Participatie 2024-2027

Het Beleidsplan Werk en Participatie 2024-2027 (download) is van vrijdag 7 juni 2024 tot en met donderdag 19 juli 2024 online te bekijken. U kunt het beleidsplan ook komen bekijken in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.

Niet eens met het plan?

Tijdens de periode van de terinzagelegging kunt een reactie geven op het plan. Dat heet een ‘inspraakreactie indienen’. Noem daarbij het plan waarop u reageert: Beleidsplan Werk en Participatie 2024-2027 en het zaaknummer: Z/24/3688911.

Uitleg

De gemeente voert de Participatiewet uit, die tot doel heeft om mensen te ondersteunen bij het vinden van werk en actieve deelname aan de samenleving. Het college legt in een beleidsplan Werk en Participatie 2024-2027 vast op welke manier zij invulling geeft aan de ondersteuning naar werk en actieve participatie. Het beleidsplan bouwt verder op eerdere initiatieven uit eerdere beleidsperiodes en heeft als doel om elke inwoner van de stad de kans te bieden om actief deel te nemen aan de samenleving, bij voorkeur door betaald werk.

Informatie

Meer informatie bij de gemeente Leiden tel. 14 071 (Leiden, keuze 4 – ma t/m vr 9.00-17.00 uur).