Inspraak

Bekijk hieronder de plannen die openstaan voor inspraak. Per plan staat aangegeven tot wanneer u uw reactie kunt geven.

Op dit moment ligt er geen plan ter inzage.

Liever niet digitaal?

De mogelijkheid om direct online te reageren, vindt u bij de stukken hierboven. Reageert u liever per post? Dat kan ook. Schrijf dan naar: Postbus 9100, 2300 PC Leiden, onder vermelding van ‘inspraak op (naam stuk)’ en het zaaknummer dat bij de stukken genoemd wordt.

Vervolg

Als de inspraakperiode voorbij is, worden alle reacties verwerkt. Het college van burgemeester en wethouders maakt daarna een eindrapportage. Daarin kunt u lezen welke reacties er zijn ontvangen en of de plannen daardoor zijn aangepast.