Aanpak ondermijning

‘Burgemeester sluit drugspand’, ‘Hennepkwekerij ontdekt’, ‘Verdachte veroordeeld voor witwassen’; koppen die geregeld in de krant staan. Ook situaties in Leiden komen voorbij. Het gaat allemaal om zogenaamde ‘ondermijnende criminaliteit’. Maar wat is ondermijning eigenlijk en wat doet de gemeente in de aanpak ervan?

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit bestaat uit veel soorten criminaliteit en activiteiten die daarmee samenhangen. In alle gevallen gaat het om criminaliteit waarbij de grens tussen de legale bovenwereld en de illegale onderwereld vervaagt. Hierbij kun je denken aan mensenhandel, witwassen en drugscriminaliteit.

Waarom is ondermijning een probleem?

Ondermijnende criminaliteit heeft negatieve gevolgen voor onze stad aan en raakt ons dus allemaal. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Illegale kweek van wietplanten. Dit geeft veel kans op brandgevaar of waterschade. Een groot risico voor buurtbewoners.   
  • Criminelen die een bedrijf starten met geld dat ze door criminaliteit (zoals drugshandel) hebben verkregen. Vaak zie je hier nauwelijks of geen klanten. Naast het witwassen van geld levert zo’n ‘spookwinkel’ een negatieve uitstraling op de buurt en oneerlijke concurrentie voor de bonafide ondernemer op.
  • Illegale handel, waardoor de samenleving veel (belasting-)inkomsten misloopt
  • Criminele activiteiten kunnen gepaard gaan met geweld.

Wat doet de gemeente Leiden tegen ondermijnende criminaliteit

De gemeente werkt bij de aanpak van ondermijning samen met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Signalen die kunnen duiden op ondermijning worden door verschillende overheidsdiensten in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk opgepakt. Er wordt als één overheid opgetreden om het de crimineel zo moeilijk mogelijk te maken. De gemeente richt zich daarbij ook op het voorkomen van ondermijnende criminaliteit. Dit doet ze door bijvoorbeeld vergunningen te weigeren of in te trekken of door integrale controles uit te voeren: samen met bijvoorbeeld de politie, de brandweer en de omgevingsdienst wordt gecontroleerd of eigenaren en/of huurders zich aan de regels houden. Ook kan de burgemeester panden sluiten en kunnen boetes worden opgelegd.

Speciale aandacht krijgt vastgoedcriminaliteit. De gemeente zet extra in op het voorkomen van het witwassen van crimineel geld in de Leidse vastgoedwereld.

Wat kunt u als inwoner doen?

Ziet u een verdachte situatie? Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Meld uw vermoedens bij de politie (0900 – 88 44) of bij Meld misdaad anoniem (0800 – 70 00).

Wat zijn verdachte situaties?

  • Een winkel waar nooit klanten komen.
  • Afgeplakte ramen en/of een vreemde geur en/of drugsafval.
  • Een huurder die grote bedragen alleen contant wil betalen.
  • Een bedrijventerrein waar alleen activiteit is buiten kantooruren.
  • Panden die zeer snel worden doorverkocht.