Gegevens Basisregistratie Personen (BRP) aanpassen

U kunt uw persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister laten aanpassen.

Op uw verzoek kan de gemeente – na adoptie of geslachtswijziging – gegevens in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) aanpassen. In andere gevallen zoals bijvoorbeeld in- of uitschrijving of naamsverandering worden de persoonsgegevens in de BRP automatisch gewijzigd.

Wijzigingen op basis van adoptie

Gegevens van voor de adoptie kunnen uit de BRP verwijderd worden :

  • op schriftelijk verzoek van de adoptieouders van een kind jonger dan 16 jaar
  • op verzoek van het geadopteerde kind ouder dan 16 jaar.

De gegevens die gewijzigd of verwijderd kunnen worden zijn:

  1. gegevens over de naam
  2. gegevens over de moeder of de vader
  3. gegevens over de bij de adoptie verloren nationaliteit
  4. gegevens over de gemeente van inschrijving en het adres in die gemeente  
  5. gegevens over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland.

Wijziging door geslachtswijziging

Daarnaast kan het gemeentebestuur op schriftelijk verzoek van de aanvrager de gegevens over de geslachtsaanduiding verwijderen of veranderen. Een deskundigenverklaring is nodig. 

De gegevens die gewijzigd of verwijderd kunnen worden zijn:

  1. gegevens over de naam
  2. gegevens over het geslacht
  3. gegevens over het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner.

Omdat het van uw persoonlijke situatie afhangt welke documenten u naast de deskundigenverklaring moet inleveren, kunt u bellen voor advies en het maken van een afspraak met 14 071.

Aanvragen

Wilt u gegevens over adoptie of geslacht in de BRP veranderen of verwijderen? Doe uw verzoek dan per brief of gebruik het algemene contactformulier.

Hoelang duurt het?

Er is geen vaste afhandeltermijn. De gemeente is vaak afhankelijk van andere instanties, bijvoorbeeld als gegevens in het buitenland gecontroleerd moeten worden. De ambtenaar die uw verzoek behandelt, kan u een inschatting geven van hoe lang het duurt.