Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Wilt u niet dat bedrijven uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen opvragen? Dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens geheim te houden.

Vraagt u geheimhouding aan? Dan worden uw gegevens niet doorgegeven aan:

  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • stichtingen
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA. Wilt u dat deze gegevens worden verwijderd? Neem dan zelf contact op met SILA via de website van SILA. Of neem contact op met het kerkgenootschap waartoe u behoort of hebt behoord.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen

Geheimhouding is een recht van de burger. De gemeente voldoet daarom altijd aan uw verzoek. Maar u kunt niet voor alle instanties geheimhouding aanvragen. De gemeente is bijvoorbeeld verplicht uw gegevens te geven aan:

  • politie
  • justitie
  • belastingdienst

Aanvragen

U kunt uw verzoek voor geheimhouding online, schriftelijk of aan de balie doen. Voor uw online aanvraag hebt u DigiD nodig.

U kunt dit formulier ook gebruiken om de geheimhouding op te heffen, of om geheimhouding van uw kinderen onder de 16 jaar aan te vragen.

Brief sturen

U kunt uw verzoek voor geheimhouding ook per post doen. Stuur uw verzoek, een ondertekende brief met een kopie van uw paspoort of id-kaart naar de gemeente Leiden t.a.v. BRP/Burgerzaken.

Kosten

Gratis.

Hoelang duurt het?

Het verwerken van uw aanvraag duurt 5 werkdagen.

Overheidsinstellingen of instellingen met een publiekrechtelijke taak kunnen vragen om uw gegevens. De gemeente geeft uw gegevens altijd aan hen door als zij daar om vragen, ook als u geheimhouding hebt aangevraagd.

Het gaat dan om (semi-)overheidsinstellingen die gebruikmaken van uw gegevens om hun wettelijke taken uit te voeren. Bijvoorbeeld pensioenfondsen, het Kadaster en Bureau Jeugdzorg.

‘Verplichte derden’ zijn bedrijven die voor hun wettelijke taken gebruik moeten maken van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een faillissementscurator of een advocaat.

Hebt u om geheimhouding van uw persoonsgegevens gevraagd en vraagt een ‘verplichte derde’ om uw gegevens? Dan maakt het college van burgemeester en wethouders een afweging tussen uw belang en het belang van de aanvrager. U krijgt hierover een brief voordat uw gegevens aan de organisatie worden gegeven. U kunt een bezwaarschrift indienen om te voorkomen dat de gemeente uw gegevens doorgeeft. U hebt hier 4 weken de tijd voor. Op de website van de Rijksoverheid vind u een overzicht van organisaties die uw gegevens mogen opvragen bij de gemeente: ‘Wie krijgen mijn gegevens uit de BRP‘.