Nieuws

Jaarverslag klachten 2023

Nieuwsbericht – In het Jaarverslag klachten 2023 van de gemeente staat hoeveel klachten er zijn binnengekomen en wat ermee is gedaan.

Gemeente Leiden en Voorschoten tekenen intentieovereenkomst WarmtelinQ over T-stuk

Persbericht – Via deze aftakking kunnen de gemeenten in de toekomst toegang krijgen tot de warmte uit de Rotterdamse haven die door de WarmtelinQ leiding wordt getransporteerd.

Bouw fietsenstalling Lange Mare start in 2025

Persbericht – In de nieuwe fietsenstalling is ruimte voor 352 fietsen, 100 ‘buitenmodelfietsen’ en 8 bakfietsen.

Vernieuwde subsidieregeling Vitale binnenstad

Persbericht – De subsidieregeling is gericht op nieuwe en vernieuwde initiatieven in de binnenstad.

Afval scheiden en hergebruiken

Stadskrant – Er komt een nieuw afval- en grondstoffenbeleid, ook wel de grondstoffennota genoemd

Het Oord – rioolwerkzaamheden

Bewonersbrief – In het Oord is er een rioolonderzoek uitgevoerd. Er is onderhoud aan het riool nodig.

Peter Heijkoop voorgedragen als nieuwe burgemeester Leiden

Persbericht – Dinsdag 9 juli heeft de gemeenteraad besloten dat Peter Heijkoop wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Leiden.

Dozystraat – werkzaamheden speelplek

Bewonersbrief – Op maandag 19 augustus herstarten de werkzaamheden aan de openbare speelplek op de Dozystraat.

Leiden Sportzomer 2024

Stadskrant – Van 13 juli tot 14 augustus 2024 kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar uit de Leidse regio gratis meedoen aan sportactiviteiten.

Vergroenen hoek Franchimontlaan-Melchior Treublaan

Bewonersbrief – Er is een definitief ontwerp en beplantingsplan. De werkzaamheden worden in het najaar uitgevoerd.

Inloopavond voor plannen Rijndijk 204-212

Bewonersbrief – Op 8 juli is er van 18.00 tot 20.30 uur een inloopavond voor omwonenden van het pand aan de Rijndijk 204-212.

Veluwemeerlaan/Gardeniadal – herbestrating

Bewonersbrief – De kruising Veluwemeerlaan/Gardeniadal wordt op 17 juli opnieuw bestraat.

Voortgang verkeerskundige aanpassingen Vlietweg

Bewonersbrief – De gemeente werkt samen met bewoners aan de verbetering van de verkeersveiligheid op de Vlietweg. Er is nu een definitief ontwerp.

Vrouwenkerksteeg – herbestrating

Bewonersbrief – Van 15 tot en met 26 juli wordt de Vrouwenkerksteeg opnieuw bestraat.

Gemeente Leiden ontvangt Leidse veteranen op vrijdag 28 juni in de Hooglandse Kerk

Persbericht – Vrijdag 28 juni 2024 organiseert de gemeente Leiden een bijeenkomst in de Hooglandse Kerk ter ere van de Leidse veteranen.

Invoering zero-emissiezone stap verder; leefbare stad een stap dichterbij

Nieuwsbericht – Vanaf 2025 krijgt Leiden als één van de 29 gemeenten in Nederland een zero- emissiezone voor vrachtvervoer.

Vergunningaanvraag busremise aan de Hallenweg

Bewonersbrief – Qbuzz heeft een vergunningaanvraag gedaan voor een busremise aan de Hallenweg. De gemeente wil dat Qbuzz eerst afspraken maakt over participatie, voordat zij de aanvraag behandelt.

Meer veiligheid voor voetgangers en fietsers door Fietspoort Spanjaardsbrug

Nieuwsbericht – Gemeenten Leiden en Leiderdorp en provincie Zuid-Holland willen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op en rond de Spanjaardsbrug vergroten.

Stevenshof wordt met elektrisch koken nog duurzamer

Persbericht – In vijf wijken in Leiden worden plannen gemaakt om over te stappen op schonere energie. Een van die wijken is de Stevenshof.

Ruimte maken onder de grond: Uniek verticaal kabels- en leidingen systeem getest in Leiden

Persbericht – Op 26 juni is in de Potgieterlaan in Leiden het Verticaal kabels- en leidingensysteem (VKLS) voor de eerste keer aangelegd.

3 Oktoberhal – Verlenging tijdelijke noodopvang vluchtelingen

Bewonersbrief – De 3 Oktoberhal wordt na de lustrumviering van Quintus langer gebruikt als noodopvang voor asielzoekers.

Meer straatgroen in Leiden

Bewonersbrief – Bewoners kunnen meedenken over extra straatgroen in Leiden.

Omgevingsloket online (OLO) stopt per 1 juli

Nieuwsbericht – Op 1 juli 2024 stopt Omgevingsloket online (OLO). Het indienen van aanvullingen via OLO is dan niet meer mogelijk. Lees hoe u lopende aanvragen in OLO nog kunt aanvullen.

Stevenshof – asfalt werkzaamheden

Bewonersbrief – In de week van 24 juni vervangen we in de Stevenshof de tijdelijke bestrating door asfalt.

Onthulling kunstwerk ‘Unfolding Origins’ in stadhuis Leiden door burgemeester Van der Velden

Persbericht – Op 24 juni 2024 wordt in de foyer van het stadhuis in Leiden het kunstwerk ‘Unfolding Origins’ van kunstenaar Lisa Šebestíková onthuld.

Geen misstanden vastgesteld bij controle garageboxen Bos- en Gasthuisdistrict

Persbericht – Bij geen van de garageboxen in het Bos- en Gasthuisdistrict zijn overtredingen of strafbare zaken geconstateerd.

Nieuw kunstwerk Rijnsburgertunnel: Verbinding tussen kennis en cultuur

Persbericht – In de Rijnsburgertunnel is een kunstwerk gemaakt dat de verbinding tussen de kennis van het Leiden Bio Science Park, en de cultuur van de binnenstad benadrukt.

Leiden neemt afscheid van toegewijde schoolbioloog Marian Kathmann

Persbericht – Na meer dan 42 jaar toegewijde dienst heeft de gemeente afscheid genomen van schoolbioloog Marian Kathmann.

Winkelpand Brandts Buyskade open onder voorwaarden

Persbericht – Het winkelpand aan de Brandts Buyskade waar op 21 mei een explosief afging, kan onder voorwaarden weer open.

Adviezen Burgerberaad besproken in gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de adviezen van het Burgerberaad Energietransitie met een reactie daarop, voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. De gemeenteraad nam dit voorstel op 13…

Domela Nieuwenhuislaan – uitnodiging inloopavond

Bewonersbrief – Op 2 juli is er een informatieavond over werkzaamheden aan de Domela Nieuwenhuislaan.

Dolhuissteeg – herbestrating

Bewonersbrief – Vanaf maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli zijn er werkzaamheden in de Dolhuissteeg.

Koninklijke onderscheiding voor Professor Dr. Joke Bouwstra

Persbericht – Op vrijdag 14 juni 2024 heeft Professor Dr. Joke Bouwstra uit handen van burgemeester Peter van der Velden een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Amsterdams Jofferspad – bewonersbijeenkomst over vergroenen plein

Bewonersbrief – Op woensdag 26 juni van 16.00 tot 17.30 uur is er een bewonersbijeenkomst over het vergroenen van het Amsterdamse Jofferspad.

IJskraam bij werkzaamheden Hartlijn op het Leiden Bio Science Park

Persbericht – Wethouder Fleur Spijker deelt op 12 juni met Ferdy Poppelier van Universiteit Leiden ijsjes uit vanwege de werkzaamheden aan de Hartlijn aan de Einsteinweg.

Professorenwijk-oost rioolwerkzaamheden, fase 2 (2024-142)

De gemeente legt in de Professorenwijk-Oost een nieuwe riolering aan. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte – de straten, stoepen en delen van het groen – opnieuw ingericht. De werkzaamheden in…

Beppy Nooijstraat – ontwerp en start werkzaamheden (2024-140)

In oktober 2024 wil de gemeente starten met werkzaamheden in de Beppy Nooijstraat. Er een ontwerp gemaakt waarmee we de verkeerssituatie van de twee kruispunten verbeteren.

Uitslag Europees Parlementsverkiezing in Leiden

Op donderdag 6 juni is er in Nederland gestemd voor een nieuw Europees Parlement. GroenLinks/Partij van de Arbeid heeft in Leiden een grote overwinning geboekt.

Noordeinde – uitkomst DoeMee over fietsparkeerlocaties (2024-136)

Begin januari kon u op DoeMee uw keuze doorgeven waar de extra fietsenrekken zouden moeten komen. Met deze brief informeren wij u over de uitkomst en het vervolg.

Koninklijke onderscheiding voor Annemieke Middeldorp

Op donderdag 6 juni 2024 heeft Annemieke Middeldorp uit handen van burgemeester Peter van der Velden een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Vijf Meilaan 137 – bewonersavonden (2024-143)

Om omwonenden te informeren over de plannen voor het terrein Vijf Meilaan 137 organiseren Scholengroep Leonardo da Vinci, het Vlietland College, stichting Fatih en de gemeente Leiden bewonersbijeenkomsten.

Van der Werffstraat – herbestrating (2024-139)

De Van der Werffstraat wordt vanaf 24 juni gedeeltelijk opnieuw bestraat.

Lange Mare – herbestrating (2024-137)

De parkeervakken en de stoep op de Lange Mare zijn aan onderhoud toe.

2e Binnenvestgracht – extra fietsrekken (2024-137)

Om ruimte te maken voor voetgangers op de 2e Binnenvestgracht plaatsen we extra fietsrekken. Dit doen we om het probleem van geparkeerde fietsen op de stoep te verminderen.

Jaarstukken 2023 en Kaderbrief 2024-2028 aangeboden aan gemeenteraad

Donderdag 6 juni heeft wethouder Ashley North namens het college van burgemeester en wethouders de Kaderbrief 2024 – 2028 en de Jaarstukken 2023 aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter van de Leidse gemeenteraad.

Corbulotunnel kan open voor verkeer

De Corbulotunnel voldoet aan alle wettelijke regelgeving en gaat zoals gepland op 5 juli open voor het verkeer.

Noachstraat – plannen schoolgebouw (2024-135)

Er zijn plannen voor het voormalige schoolgebouw van het Leonardo College op de hoek van de Brandts Buyskade en de Noachstraat. Wissellocatie Nadat het Leonardo College verhuisd is naar hun…

Leidse ondernemers, wij wijzen jullie de weg

Wil je meer weten over ondernemen in Leiden? Met het nieuwe digitale ondernemersloket van de gemeente én de handige ‘Wegwijzer voor Leidse ondernemers’ is het vinden van benodigde informatie een stuk gemakkelijker geworden.

Nieuw Beleidsplan Werk en Participatie: kansen voor een inclusief Leiden

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Beleidsplan Werk en Participatie 2024-2027 vastgesteld voor inspraak. Vanaf vrijdag 7 juni kan iedereen een reactie geven op de plannen.

Lange Lijsbethsteeg – opnieuw bestraten (2024-133)

We gaan de rijbaan vanaf huisnummer 14 tot aan de hoek met de Caeciliastraat opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten op donderdag 13 juni. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 14 juni.

Margaretha Simonskade – opnieuw bestraten (2024-132)

We gaan de straat langs het water opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten op maandag 10 juni. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 21 juni.

Turfmarkt – werkzaamheden (2024-131)

We gaan de schade herstellen aan de laad- en losplaats. De werkzaamheden starten op maandag 10 juni. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met woensdag 12 juni.

Park Matilo – opknappen speelplek (2024-130)

We horen heel graag van u als buurtbewoner en natuurlijk van de kinderen in de buurt, wat de wensen zijn voor het opknappen van de speeltuin.

Gemeente Leiden gunt verkoop Kaasmarktschool aan Streetlife

Het Leidse bedrijf Streetlife BV heeft een winnend projectplan ingediend en bod gedaan voor het ontwikkelen van de monumentale Kaasmarktschool tot een gerenoveerde en uitgebreide broedplaats voor kunst en cultuur met woon- en werkateliers.

Noordeinde – bereikbaarheid tijdens werkzaamheden (2024-129)

Het Noordeinde krijgt een opknapbeurt. Het gaat om het deel vanaf de Wittepoortsbrug tot de kruising van het Noordeinde/Rapenburg/Kort Rapenburg.

Nova-Passage – vergroening (2024-128)

De gemeente heeft een Groene Kansen Kaart gemaakt, met als doel om versteende locaties in de stad groener in te richten. Dit is nodig vanwege de klimaatverandering en de te…

Suze Baarthof – opknappen speelplek (2024-127)

De speelplek aan de Suze Baarthof is aan een opknapbeurt toe. We horen heel graag van u als buurtbewoner en natuurlijk van de kinderen in de buurt, wat de wensen…

Vernieuwde subsidie Circulair herwaarderen vanaf 1 juni van start!

Vanaf zaterdag 1 juni tot woensdag 25 september 2024 kan de vernieuwde subsidie Circulair herwaarderen aangevraagd worden.

Gemeenten AMR Holland Rijnland ontvangen Europese subsidie voor arbeidsmarkttoeleiding

Arbeidsmarktregio Holland Rijnland kreeg een ESF-subsidiebedrag van € 692.400.

Handreiking Samenwerken in de stad is vastgesteld

De gemeenteraad heeft de ‘Handreiking Samenwerken in de stad’ definitief vastgesteld.

Oude Vest en Oude singel – rioolonderzoek (2024-123)

De geplande werkzaamheden konden deze week (22) niet doorgaan vanwege het weer. Er wordt een nieuwe datum vastgesteld.

Kort Rapenburg – onderzoek naar water (2024-122)

Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid om het Kort Rapenburg weer open te graven.

Morspoortterrein – inloopavond (2024-121)

De gemeente Leiden organiseert op donderdag 6 juni 2024 een inloopavond over de bouwplannen op het Morspoortterrein.

Jan van Houtpenning voor directeur Erfgoed Leiden en Omstreken Ariela Netiv

Op woensdag 29 mei heeft Ariela Netiv uit handen van wethouder Yvonne van Delft de Jan van Houtpenning gekregen.

Gouden Speld voor directeur publieke gezondheid Sjaak de Gouw

Op woensdag 29 mei 2024 heeft Sjaak de Gouw uit handen van burgemeester Peter van der Velden de Gouden Speld van Verdiensten van de stad Leiden gekregen.

Tentoonstelling ‘Hoe beleef jij lopen in Leiden’ geopend

Uit maar liefst 102 foto’s waarop lopen in Leiden werd verbeeld koos de jury 15 winnaars! De winnende foto’s zijn tot 13 juni te zien in de foyer van het Stadhuis.

Gouden Speld van de stad Leiden voor schaatser Jeroen Straathof

Op zaterdag 25 mei 2024 heeft Jeroen Straathof uit handen van locoburgemeester Fleur Spijker de Gouden Speld van Verdiensten van de stad Leiden gekregen.

Vlietweg – werkzaamheden (2024-118)

De werkzaamheden worden uitgevoerd op vrijdag 31 mei tussen 9.00-17.00 uur.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw José Tieleman-Shamier

José Tieleman-Shamier heeft op donderdag 23 mei 2024 uit handen van burgemeester Peter van der Velden een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Leiden zoekt meedenkers voor de Tweede groene ring

Leiden wil een krachtig concept voor de Tweede groene ring, een aaneengesloten gebied van groen en water om en door de stad. Raak jij net als wij in de ban van de Tweede groene ring? Doe mee aan de prijsvraag en bedenk het winnende concept.

Gooimeerlaan 25 – bewonersavond over flexwoningen (2024-120)

Graag nodigen we u uit voor de derde informatieavond over de Gooimeerlaan 25 op maandag 3 juni. In deze brief leest u meer over de ontwikkeling van de flexwoningen op deze plek.

Transvaal – inloopavonden fietsparkeren (2024-119)

Graag willen wij dit fietsparkeerplan met u bespreken tijdens een inloopavond op 28 0f 30 mei.

Stadhouderslaan – aanleg speelplek (2024-117)

Via deze brief willen wij u laten weten dat wij bezig zijn om het ontwerp definitief te maken. In het najaar van 2024 gaan we met de voorbereidende werkzaamheden starten. 

Hyacinthstraat en Lindestraat – aanleg speelplek en groen (2024-116)

De werkzaamheden starten op 2 september 2024 en duren ongeveer vier weken.  

Potgieterlaan en Jan Wolkersstraat – inloopbijeenkomst veilig fietsen (2024-114)

In deze brief vertellen we u wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 29 mei 2024.

Oude Vest en Oude Singel – rioolonderzoek (2024-113)

27 en 28 mei onderzoeken wij het riool bij u in de straat. Overdag worden er straten afgesloten. Er zijn ook parkeerverboden.

Marie van Eijsdenpad – herbestraten (2024-108)

De werkzaamheden starten op maandag 3 juni. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 7 juni.

Zoeterwoudseweg – verwijderen parkeerautomaat (2024-107)

De parkeerautomaat op de Zoeterwoudseweg 10 wordt weinig gebruikt en daarom verwijderd.

Hoge Rijndijk – verwijderen parkeerautomaat (2024-105)

De parkeerautomaat op de Hoge Rijndijk 67 wordt weinig gebruikt en wordt verwijderd.

Leidse Bruidsparenmiddag 2024

Op maandag 27 mei ontvangt burgemeester Van der Velden Leidse bruidsparen in de Hooglandse kerk voor een feestelijke lunch tijdens de jaarlijkse bruidsparenmiddag.

Sluiting pand Brandts Buyskade

Op dinsdag 21 mei is op bevel van burgemeester Peter van der Velden een winkelpand aan de Leidse Brandts Buyskade voor vier weken gesloten.

Gouden Speld van de stad Leiden voor Tileke Burger

Op vrijdag 17 mei 2024 heeft Tileke Burger uit handen van burgemeester Peter van der Velden de Gouden Speld van Verdiensten van de stad Leiden gekregen.

Verkeersveilige en gezonde buurt door parkeerveranderingen

Begin 2025 gaat parkeerzone B veranderen. Met de maatregelen kan het autoverkeer tussen de wijken worden afgeremd.

Vernieuwd Kamerlingh Onnesplein feestelijk geopend

Het Kamerlingh Onnesplein, het plein voor station Leiden Lammenschans, is vernieuwd: naast de verdubbeling van het aantal fietsparkeerplaatsen heeft de kiosk een nieuwe plek gekregen en is er meer ruimte voor groen

Grote investeringen in Leiden Zuidwest: duurzame wijkvernieuwingen voor Boshuizen, Fortuinwijk Noord en Zuid

Het versterken van de leefbaarheid is de rode draad in het Beleidsakkoord ‘Samen Leven in Leiden’. Groene, gezonde wijken zijn daarbij de basis: wijken waar je fijn woont, veilig over straat kunt, uitgenodigd wordt om te bewegen en waar volop ruimte is voor stadsnatuur.

Verruiming Leidse Duurzaamheidsleningen: nieuwe verordening

Om beter in te kunnen spelen op de wensen van de inwoners en organisaties is een nieuwe Verordening duurzaamheidsleningen Leiden 2024 nodig.

Arsenaalplein ingericht met circulair en biodivers verplaatsbaar groen

Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën) opende gistermiddag het vernieuwde Arsenaalplein.

Het Leidse onderwijs vernieuwt

De gemeente Leiden stimuleert innovatie en samenwerking in het onderwijs door ideeën uit het Leidse onderwijsveld te subsidiëren. Deze subsidieronde ontvangen 13 onderwijsplannen geld voor innovatie.

Brug Poelgeest krijgt nieuwe naam én is nog deze maand gereed

Na twee jaar bouwen aan de nieuwe brug over de Haarlemmertrekvaart is het bijna zover. Vanaf dinsdag 28 mei 2024 kan het verkeer over de brug en is de bereikbaarheid van Leiden en Oegstgeest voor alle vormen van vervoer verbeterd.

Gemeente Leiden tekent Manifest het Nieuwe Normaal

De gemeente Leiden stimuleert en reguleert waar mogelijk de circulaire bouw in de stad. Als onderdeel van deze inspanningen om tegen 2030 een circulair bouwpercentage van 50% te bereiken, sluit de gemeente aan bij een landelijke trend: Het Nieuwe Normaal.

(Her)inrichting plein Driftstraat – uitnodiging bijeenkomst op 22 mei (2024-110)

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op het plein aan de Driftstraat 49. Wij willen met u in gesprek over het plein en onze ideeën voor de (her)inrichting hiervan. Komt u ook naar de bijeenkomst op 22 mei?

Professorenwijk-Oost – uitnodiging informatiebijeenkomst op 22 mei (2024-096)

Van der Werff Groep begint half juli met de voorbereidende werkzaamheden in de Professorenwijk-Oost. Om u hierover te informeren, organiseren wij een informatiebijeenkomst op woensdag 22 mei 2024.

Leiden Marathon vanwege de hitte afgebroken

Vanwege het warme weer zijn veel lopers van de Leiden Marathon onwel geworden. De veiligheid kon niet meer gegarandeerd worden en daarom heeft de burgemeester op advies van de Veiligheidsregio Hollands-Midden het besluit genomen om de marathon te staken.

Franchimontlaan/Melchior Treublaan – bewonersbijeenkomst definitief ontwerp groen (2024-112)

Uitnodiging bewonersbijeenkomst definitief ontwerp groen op woensdag 22 mei 2024 van 16.00 tot 17.30 uur.

Gebiedsontwikkeling Telderskade – stand van zaken (2024-100)

Het gebied rond de Telderskade wordt de komende jaren verder ontwikkeld tot een levendige plek, met betaalbare woningen, maatschappelijke functies en veel aandacht voor groen, spelen en klimaat.

Lorentzhof fase 2 – Inloopavond (2024-111)

Woensdag 22 mei organiseert projectontwikkelaar VORM samen met de gemeente een inloopavond over de herontwikkeling Lorentzhof fase 2. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

Jacques Urlusplantsoen – herbestrating (2024-109)

De rijbaan in het Jacques Urlusplantsoen is aan onderhoud toe. De werkzaamheden starten op maandag 13 mei. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 21 juni.

Uitnodiging gebruikerspanel knooppunt Leiden centraal (2024-099)

Denk mee over de inrichting van het knooppunt Leiden centraal.

3 Octoberhal – verlenging tijdelijke noodopvang vluchtelingen 3 Octoberhal (2024-0973)

De gemeente verlengt de tijdelijke noodopvang tot 26 juni 2024. Daarna stopt de opvang van asielzoekers op deze plek.

De Sitterlaan 1 – verwijderen parkeerautomaat (2024-098)

Omdat steeds meer parkeerders betalen via mobiel parkeren, halen we een aantal parkeerautomaten weg in de stad. De parkeerautomaat op de De Sitterlaan 1 wordt weinig gebruikt en daarom verwijderd.