Bouwprojecten op de kaart

Op deze pagina vindt u veel informatie over bouwprojecten in Leiden. Tot 2030 wil de gemeente 8.800 woningen en 2.700 kamers voor studenten bouwen. Daarnaast wordt er in Leiden ook gebouwd aan kantoren, scholen, laboratoria en sportvoorzieningen. Op de bouwkaart vindt u waar we dit doen, wat de planning is, om welk bouwprogramma het gaat en wie de ontwikkelaars zijn.

Bouwkaart

Planning van projecten

In onderzoek

In deze fase worden de voorstellen voor mogelijke bouw gedaan

Ontwerp

In deze fase wordt het ontwerp voor het bouwproject gemaakt

Voorbereiding

In deze fase worden de voorbereidingen voor het bouwen gedaan

In aanbouw

In deze fase wordt er gebouwd

Opgeleverd

In deze fase is de bouw klaar en wordt het bouwproject opgeleverd

7 potentiegebieden

De gemeente heeft 7 gebieden aangewezen waar de meeste woningen gebouwd worden, de zogenaamde potentiegebieden. Door 90% van onze woningbouwopgave en het grootste deel van de benodigde kantoren in deze potentiegebieden te bouwen, bewaren we zo goed mogelijk het karakter van de binnenstad en andere wijken, die cultuurhistorisch waardevol zijn. Door in deze potentiegebieden te bouwen, creëren we draagvlak voor nieuwe voorzieningen. We kunnen er dan ook goed voor zorgen dat het gebied voor de bewoners goed bereikbaar is met hoogwaardig openbaar vervoer. Zo maken we nieuwe stedelijke woonmilieus waaraan de grootste behoefte is.

De Spoorzone is een langgerekt gebied. In drie delen vinden grote veranderingen plaats. Dat zijn het Stationsgebied, het Vondelkwartier en de Schipholweg. Van elke van deze drie deelgebieden heeft de gemeente beschreven hoe die veranderingen er in grote lijnen moeten uit zien. De gemeente heeft dat vastgelegd in een gebiedsvisie. Het gebied de Spoorzone ligt midden tussen het NS-station Leiden, de oude binnenstad en het Leiden Bio Science Park. Op deze centrale plaats wil de gemeente graag veel woningen, kantoren en voorzieningen als bijvoorbeeld winkels bouwen. Het is een gebied, dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, dichtbij musea en andere culturele instellingen.

De meeste woningen op één in de stad plek binnen de Singel worden gebouwd op de Lammenschansdriehoek. Intussen is hier ongeveer de helft van de woningen al klaar of in aanbouw. Op een aantal plekken langs de Lammenschansweg zal de komende jaren nog meer gebouwd worden. De plannen, die hiervoor gemaakt worden, moeten passen in de Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek.

In de buurt van het winkelcentrum De Luifelbaan in Leiden Zuid-West laat de gemeente het gebied Telderskade opnieuw ontwikkelen. Het gebied Telderskade ligt tussen de Boshuizerlaan, de Vijf Meilaan, de Churchilllaan en de Telderskade.

De Zwijger is de naam van een gebied ten noordwesten van het Kooiplein, tussen de Tuin van Noord, de IJsselmeerlaan, de Surinamestraat en de Curaçaostraat. De gemeente wil hier samen met twee woningcorporaties een deel van de verouderde woningen slopen. Op deze plek komen er meer en betere woningen voor in de plaats, gecombineerd met onder andere daghoreca en maatschappelijke voorzieningen. Ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht en zal de Willem de Zwijgerlaan beter ingepast worden. De gemeente en woningcorporaties hebben hiervoor samen met de buurt een gebiedsvisie opgesteld.

In de Oude Industriezone werkt de gemeente aan twee grote woningbouwprojecten: LEAD en Groenoord fase 2. Het project LEAD bestaat uit de bouw van drie woontorens. Deze komen op de plek van het huidige uitvaartcentrum van Monuta en de KPN-centrale bij de Willem de Zwijgerlaan. Groenoord fase 2 is het gebied rondom het Groenoordplaza, aan de noordkant van de Willem de Zwijgerlaan. In de beide projecten samen is ruimte voor ruim 800 woningen en een aantal buurtgerichte voorzieningen.

Het Werninkterrein ligt tussen de Oude Rijn, de Amphoraweg en de spoorlijn tussen Leiden en Den Haag. Tot 2012 lag hier een betoncentrale. Dit oude bedrijfsterrein veranderd in een gemengde Leidse Buurt met 600 tot 700 woningen. Ook komen er werkruimten en mogelijkheden om te recreëren. De gemeenteraad heeft in juli 2021 de gebiedsvisie voor het Werninkterrein vastgesteld. Eind 2023 wordt het bestemmingsplan vastgesteld

Aan de westkant van Leiden ontwikkelt de gemeente vier deelgebieden binnen Knoop West. Dat zijn: het Entreegebied Leiden Bio Science Park, Westerpoort, de Verbeekstraat en de Kop van Leeuwenhoek. In het Entreegebied komt een studentencampus met ruim 700 studenteneenheden, woningen voor starters en buurtgerichte voorzieningen. Een deel van de voormalige kantoorpanden aan de Verbeekstraat worden omgevormd tot woongebouwen. Hier worden sommige kantoorpanden uitgebreid met aan- en opbouwen. Voor het gebied Westerpoort maakt de gemeente momenteel een gebiedsvisie. Hier is op termijn ruimte voor 1.000 nieuwbouwwoningen en werkvoorzieningen. In de Kop van Leeuwenhoek laat de Universiteit Leiden kantoren en laboratoria bouwen voor bedrijven in de Life Science & Health-sector.

Meer informatie

Contact

Meer weten over verstedelijking in Leiden? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over het stationsgebied of het Stadsnieuws, de online nieuwsbrief van de gemeente Leiden.

Documenten