Vondelkwartier

Deelproject van De Mors

Het Vondelkwartier ligt tussen de Plesmanlaan, Heerema/Mercedes, het spoor, PC Hooftlaan, Vondellaan, Gerard Brandtstraat en Vossiusplein. Dit gebied gaat de komende jaren veranderen.

De eigenaar van het Motorhuis en de eigenaar van de plek waar nu de Mercedes-dealer en de IJshal zitten, hebben de gemeente laten weten dat ze hier woningen willen bouwen.

De gemeente steunt dit idee. Het biedt de kans om het gebied te ontwikkelen tot een levendige stadsbuurt, waarbij bereikbaarheid van de buurt, meer groen en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn.

Ook het ROC en het gezondheidscentrum zijn over een tijd toe aan nieuwbouw of renovatie. Daarom bekijken we nu alvast welke mogelijkheden er zijn voor herontwikkeling op deze plek.

Gebiedsvisie

De gemeente vindt het belangrijk om deze twee bouwinitiatieven in samenhang met elkaar en de omliggende wijk te bekijken. Met als uiteindelijk doel: bouwplannen die passen bij het Vondelkwartier en bij Leiden. Daarom is er een gebiedsvisie gemaakt.

In de gebiedsvisie wordt in grote lijnen omschreven hoe het gebied eruit moet gaan zien. Binnen die grenzen kunnen de nieuwe plannen worden gevormd. De gebiedsvisie gaat dus nog niet over het ontwerp van de gebouwen en de uitwerking van onderwerpen als groen, openbare ruimte en bereikbaarheid.

De gebiedsvisie past in het overkoepelende Ontwikkelperspectief De Mors.

Vondel en de Zwaan

Ontwikkelaar FSD ontwikkelt voor de Motorhuislocatie een plan onder de naam Vondel en de Zwaan. Dit plan bestaat uit een mix aan woningtypen en voorzieningen.

De plannen voor de andere plekken zijn nog niet zover. Zodra hier meer over bekend wordt, informeren wij u hierover.

Planning

Ter inzage

22 december 2023 tot 2 februari 2024

Verwerken zienswijzen

tot half maart 2024

Besluitvorming college

eind maart 2024

Besluitvorming gemeenteraad

zomer 2024

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Hoofdproject:

De Mors

De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.