Verbeekstraat

Deelproject van De Mors

De Verbeekstraat in De Mors, inclusief Plesmanlaan 100, gaat de komende jaren veranderen, van kantorenlocatie tot aantrekkelijk woongebied met een groen ingerichte openbare ruimte. Het wordt een volwaardige en levendige plek om te wonen, met tussen de 700 en 1000 woningen, parkeerplekken op eigen terrein, kleinschalige voorzieningen en veel aandacht voor duurzaamheid.

Wat gaat er gebeuren?

In dit gebied staan 4 (voormalige) kantoorpanden. Drie daarvan zijn de afgelopen jaren omgebouwd tot woningen voor short-stay, studenten, starters en expats. De verdere ontwikkeling van bouwplan Verbeekstraat zorgt ervoor dat er verschillende nieuwe soorten woningen in Stadsentree Leiden West bijkomen. 

Het doel is van deze verouderde kantoorlocatie een aantrekkelijk woongebied te maken. De openbare ruimte moet meer gaan aansluiten bij de woonomgeving, met ruimte voor groen, bewegen en verblijven. Om dit te kunnen bereiken, worden er niet alleen nieuwe woningen gebouwd, maar is er ook aandacht voor plinten (begane grond van gebouwen), woningprogrammering, voorzieningen en de openbare ruimte. 

Openbare Ruimte

De openbare ruimte van de Verbeekstraat wordt opnieuw ingericht. Bij het maken van een aantrekkelijk woongebied hoort een passend ontwerp voor de openbare ruimte: een woonstraat met ruimte voor groen en verblijf. Bij de nieuwe inrichting is er aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Klimaatadaptatie is het aanpassen van de omgeving om deze voor te bereiden op de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Biodiversiteit is de mix van soorten in de natuur én het aanpassingsvermogen van de natuur. Het project herinrichting openbare ruimte Verbeekstraat geeft invulling aan het Ontwikkelperspectief De Mors om de Verbeekstraat groen en klimaatadaptief in te richten.

Nota van Uitgangspunten

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Nota van Uitgangspunten bouwplan Verbeekstraat en deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Daarmee wordt de bouw van ongeveer 250 woningen mogelijk binnen de randvoorwaarden van het Ontwikkelperspectief De Mors en de Omgevingsvisie 1.1. De uitgangspunten zijn aangescherpt na participatie van de omgeving.

30% van de woningen komt beschikbaar voor sociale huur en 40% voor middeldure koop (woningen met een prijs tussen €200.000 en €355.000 euro). De grootte van de woningen is tussen de 45 m² en 80 m² GBO. Het overige deel bestaat uit huur en koop met woninggroottes vanaf 60m² GBO. Naast woningen is er in het plan ook ruimte voor kleinschalige en buurtgerichte voorzieningen. Het bestemmingsplan en omgevingsplan zal hierop worden aangepast. 

Planning

Vaststellen schetsontwerp

1e kwartaal 2024

Bestemmingsplan Verbeekstraat 1 – 9

2e kwartaal 2024

Start bouw Plesmanlaan 100

2e kwartaal 2024

Start bouw Verbeekstraat 1 – 9

zomer 2024

Voorlopig ontwerp openbare ruimte

3e kwartaal 2024

Definitief ontwerp openbare ruimte

1e kwartaal 2025

Start realisatie openbare ruimte

1e kwartaal 2026

Woningen Plesmanlaan 100 klaar

2e kwartaal 2026

Woningen Verbeeklaan klaar

eind 2026

Openbare ruimte klaar

2e kwartaal 2027

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Hoofdproject:

De Mors

De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.