Leiden 2040

Leiden is een stad waar veel mensen met plezier wonen, werken, winkelen en recreëren. Maar hoe ziet Leiden er over ongeveer 20 jaar uit? Het jaar 2040 lijkt ver weg, maar de gemeente is nu al bezig om zich voor te bereiden op de toekomst. Denk en praat ook mee hoe Leiden er straks uitziet.

Onze stad kent grote uitdagingen voor de toekomst

  • Bouwen in de stad (thema: verstedelijking): steeds meer mensen willen in Leiden wonen. Waar en hoe bouwen we de woningen voor die mensen? Gaan we de hoogte in of offeren we groen op?
  • Duurzaamheid: de klimaatverandering vraagt om maatregelen. Waar plaatsen we zonnepanelen en windmolens, nu we in de toekomst geen gas meer zullen gebruiken voor koken en verwarmen?
  • Een prettige stad voor iedereen (thema: sociale inclusiviteit): hoe zorgen we dat iedereen deelneemt in onze Leidse samenleving?

Omgevingswet

Het maken van die toekomstplannen past bij de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. Deze wet schrijft voor dat elke gemeente een lokale omgevingsvisie moet opstellen.

Toekomstplannen

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten

Deelproject(en):

Omgevingsvisie Leiden 2040

De Omgevingswet ging op 1 januari 2024 in heel Nederland in. Iedere gemeente heeft vanaf dan een Omgevingsvisie. Dit is...

Gesprekspunten Leiden 2040

De gemeente Leiden werkt aan een toekomstvisie voor de stad: de Omgevingsvisie Leiden 2040.

Leiden Zuidwest

Leiden Zuidwest krijgt een nieuw riool en wordt aardgasvrij. Er komen extra woningen en nieuwe sportlocaties en de openbare ruimte wordt anders ingericht.

Kaders voor Leiden 2040

Een stad staat niet stil. De afgelopen jaren zijn al veel ontwikkelingen in gang gezet en vastgelegd. Het college van...

De toekomst van Noord

De gemeente maakt met bewoners en (maatschappelijke) instellingen een plan dat in grote lijnen beschrijft hoe Leiden Noord er in 2040 uit zou moeten zien.