Omgevingsvisie Leiden 2040

Deelproject van Leiden 2040

De Omgevingswet ging op 1 januari 2024 in heel Nederland in. Iedere gemeente heeft vanaf dan een Omgevingsvisie. Dit is een toekomstplan voor de hele stad. In Leiden is de Omgevingsvisie samen met inwoners en ondernemers gemaakt. De Leidse Omgevingsvisie beschrijft onze plannen en doelen voor verschillende onderwerpen.

Per onderwerp zijn er keuzes gemaakt. Denk hierbij aan keuzes over onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie (aanpassen aan het veranderende klimaat), bereikbaarheid en duurzame bouw van woningen en kantoren. Al deze onderwerpen hebben met elkaar te maken en bekijken we daarom in samenhang.

Onderwerpen bekijken in samenhang

In Leiden willen we bijvoorbeeld een netwerk van waterwegen en groene verbindingen voor mens en dier. Op die manier kunnen we in de stad een lange wandeling maken door het park, zoals het Singelpark. En hebben vogels, vlinders, bijen en andere dieren routes in de stad om naar voedsel te zoeken. Dat draagt bij aan de kwaliteit van leven in Leiden. Bekijk ook het filmpje met uitleg over de Omgevingsvisie.

Als er nieuwe plannen zijn, dan passen we de Leidse Omgevingsvisie aan. Ook dan nodigen we bewoners en ondernemers in Leiden uit om mee te denken. Er is in november 2021 een vernieuwde versie van de Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De Omgevingsvisie is toen aangevuld met:

  • nieuwe beleidsregels over duurzame mobiliteit, economie en energietransitie.  
  • een uitgebreid verslag over de effecten op het milieu en de omgeving.

Meer informatie

Documenten

Hoofdproject:

Leiden 2040

Denk en praat ook mee hoe Leiden er straks uitziet.