LEAD

LEAD is het plan om drie woontorens te bouwen aan de Willem de Zwijgerlaan. De torens komen op de plek van het verouderde KPN-kantoor en waar voorheen het uitvaartcentrum Monuta stond. In de torens komen ongeveer 434 (sociale) huurwoningen en 146 koopwoningen. Ook is er ruimte voor  verschillende bedrijven. En komt er een nieuwe nutsvoorziening (kunnen we dit woord versimpelen? Wat gaat KPN hier leveren?) voor KPN.

Het idee voor het plan komt van projectontwikkelingsbedrijf RED Company B.V. De gemeente zorgt ervoor dat de projectontwikkelaar tijdens de uitwerking van de plannen rekening houdt met de interesses van de omwonenden, woningzoekenden, ondernemers en gebruikers.

Vastgestelde stukken gecoördineerde besluitvorming LEAD

Op 22 maart 2023 is bestemmingsplan LEAD  vastgesteld door de uitspraak van de Raad van State.

RED Company(heb je hierboven al een keer benoemd als projectontwikkelaar, kunnen we weglaten of we zeggen alleen ‘projectontwikkelaar’gaat de komende maanden aan de slag om de grond bouwklaar te maken. Dit betekent dat ze kabels en leidingen verleggen en de bouw van de woningen voorbereiden. Via werkgroepen gaat de projectontwikkelaar in 2024 de omwonenden vragen om mee te denken over veilige afwikkeling van bouwverkeer en verkeersveiligheid.

Bestemmingsplan LEAD

Planning en projecten

Sloop oud Monuta-gebouw

2023

Verleggen kabels en leidingen

2024

Bouw KPN-voorziening

2024

Sloop oud KPN-gebouw

2025

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten