LEAD

LEAD is het plan om drie woontorens te bouwen aan de Willem de Zwijgerlaan. De torens komen op de plek van het verouderde KPN-kantoor en waar voorheen het uitvaartcentrum Monuta stond. In de torens komen ongeveer 434 (sociale) huurwoningen en 146 koopwoningen. Ook is er ruimte voor verschillende soorten bedrijven. En komt er een nieuwe nutsvoorziening voor KPN.

Het idee voor het plan komt van projectontwikkelingsbedrijf RED Company B.V. De gemeente zorgt ervoor dat tijdens de uitwerking van de plannen rekening omwonenden, woningzoekenden, ondernemers en gebruikers in balans blijven.

Vastgestelde stukken gecoördineerde besluitvorming LEAD

Op 22 maart 2023 is bestemmingsplan LEAD onherroepelijk geworden door de uitspraak Raad van State.

RED Company, projectontwikkelaar van LEAD, gaat de komende maanden aan de slag om de grond bouwrijp te maken. Dit betekent dat er kabels en leidingen verlegd worden en de bouw van de woningen wordt voorbereid. Via werkgroepen gaat de projectontwikkelaar de omgeving betrekken om mee te denken over veilige afwikkeling van bouwverkeer en verkeersveiligheid.

Bestemmingsplan LEAD

Planning en projecten

Sloop oud Monuta-gebouw

2023

Verleggen kabels en leidingen

2024

Bouw KPN-voorziening

2024

Sloop oud KPN-gebouw

2025

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten