Werninkterrein

Deelproject van De Mors

Het Werninkterrein ligt tussen de Rijn, het spoor en het bedrijventerrein Amphoraweg en was ooit een bedrijventerrein. Het terrein is al een tijd niet meer in gebruik als betoncentrale. Het wordt nu ontwikkeld tot een nieuwe woonwijk met maximaal 643 woningen. 

Plek voor wonen, werken en recreëren

Het Werninkterrein ligt vlakbij het centrum, aan het water en redelijk dicht bij het station. Daardoor is het gebied heel geschikt om te ontwikkelen tot een plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Naast woningen komen er horeca (o.a. een hotel), een gemakswinkel (soort kleine supermarkt), maatschappelijke voorzieningen en creatieve bedrijvigheid. 

Gebiedsvisie

In opdracht van de gemeente heeft stedenbouwkundig bureau BURA Urbanism een gebiedsvisie gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze gebiedsvisie in juli 2021 vastgesteld  In de gebiedsvisie staat onder andere wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte ingedeeld wordt, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe het verkeer en parkeren wordt geregeld. Minimaal 10% van het totaal aantal te bouwen woningen moet betaalbare koop zijn tot de Nationale Hypotheekgarantie-grens. De buitenruimte wordt ingericht als aantrekkelijke groene verblijfsruimte met een centraal plein met levendigheid rondom. Ook wordt er ruimte ingericht voor sport en spel op het land en op het water.

Verkeer

De nieuwe woonwijk is bereikbaar voor auto’s en fietsen via een nieuwe tunnel onder het spoor door richting de Hoge Mors (aansluitend aan de Amethistkade). Ook komt er een nieuwe weg richting de Doctor Lelylaan.

Denk en doe mee

De gemeente heeft bij het maken van deze gebiedsvisie ook de meningen en ideeën van omwonenden, ondernemers, toekomstige bewoners en verenigingen gevraagd. De gebiedsvisie is al vastgesteld, dus reageren kan niet meer. Op Doemee kunt u nog wel alle onderzoeken, verslagen van de bijeenkomsten en de gebiedsvisie zelf lezen. Meer recente informatie over het project kunt u vinden op de website van ABB Bouw.

Bestemmingsplan

Na de vaststelling van de gebiedsvisie is ABB Bouw samen met de gemeente de plannen verder vorm gaan geven. Deze plannen zijn uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Dat stedenbouwkundige plan is de basis voor het (ontwerp) bestemmingsplan. In het (ontwerp) bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied. Hierin staan ook welke regels voor het bouwen gelden en bijvoorbeeld de voorwaarden voor het parkeren van auto’s of voor het verkeer dat in en uit de wijk rijdt.

Planning

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

februari 2023

Start bouw

uiterlijk september 2024

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten

Hoofdproject:

De Mors

De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.