Telderskade

Het gebied rond de Telderskade wordt de komende jaren verder ontwikkeld tot een levendige plek, met betaalbare woningen, maatschappelijke functies en veel aandacht voor groen, spelen en klimaat.

Door de nieuwbouw van het Leonardo college, de bouw van het nieuwe Sportcomplex 1574 aan de Telderskade en de sloop van de Vijf Meihal en het Vijf Meibad (vanwege de komst van het vernieuwde zwembad De Vliet en de nieuwe IJshal De Vliet), krijgt het huidige gebied een andere bestemming.

Plannen voor het gebied

  • In het gebied komt een nieuw Huis van de Buurt. Meerdere zorg- en welzijnsorganisaties krijgen hier een plek.
  • Langs de Telderskade komt een nieuw speelpark met een nieuwe openbare speeltuin.
  • Aan de Hoflaan komen nieuwe woningen en een nieuwe kinderopvang.
  • Ook aan de Boshuizerlaan worden nieuwe woningen gebouwd.

Gebiedsvisie

De gemeente heeft, in samenwerking met bewoners en organisaties in het gebied, een toekomstplan gemaakt: de gebiedsvisie Telderskade. Deze gebiedsontwikkeling is een verdere uitwerking van het Ontwikkelperspectief Zuidwest

Denk en doe mee

De gemeente werkt samen met de stad aan de toekomst van Leiden Zuidwest. Ook bij de uitwerking van de plannen uit de Gebiedsvisie Telderskade betrekt de gemeente bewoners, organisaties en overige partijen in het gebied. Kijk op doemee.leiden.nl voor meer informatie over hoe en wanneer u mee kunt denken met de plannen.

Contact

Meer weten over het project? Stuur een e-mail naar telderskade@leiden.nl of bel: 14 071.

Planning

Uitvoeringsbesluit deelproject Vijfhoven

14 november 2023

Renovatie Daltonschool (fase 1 Huis van de Buurt)

start midden 2024

Uitvoeringsbesluit deelproject Centrumgebied

2024

Participatie Nieuw Speelpark Telderskade

2024

Aanleg nieuw speelpark Telderskade

start 2025

Woningbouw Hoflaan

start 2026

Bouw nieuwe kinderopvang Hoflaan

start 2026

Woningbouw Boshuizerlaan (Centrumgebied)

start 2027

Nieuwbouw Huis van de Buurt (fase 2)

start 2027

Documenten

Nieuws

Bewonersbijeenkomst Huis van de Buurt fase 1 op 2 april 2024

Verslag van de bewonersbijeenkomst over de inrichting van de buitenruimte.

Uitvoeringsbesluit deelproject Vijfhoven aangeboden aan gemeenteraad

Op 14 november 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het Uitvoeringsbesluit voor het deelproject Vijfhoven ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad