Woningbouw in Leiden

Op deze pagina vindt u veel actuele informatie over woningbouw in Leiden. Tot 2030 wil de gemeente 8.800 woningen en 2.700 kamers voor studenten bouwen. Op de Woningbouwkaart vindt u waar we dat doen, wat de planning is, om wat voor soort woningen het gaat en wie de ontwikkelaars zijn. Klik op de knop Woningbouwkaart Leiden om verder te gaan.

 

 

Foto Lammenschanspark met hoge gebouwen in de skyline

7 potentiegebieden

De gemeente heeft 7 gebieden aangewezen waar de meeste woningen gebouwd worden, de zogenaamde potentiegebieden. Door 90% van onze woningbouwopgave in deze potentiegebieden te bouwen, bewaren we zo goed mogelijk het karakter van de binnenstad en andere wijken, die cultuurhistorisch waardevol zijn. Door in deze potentiegebieden te bouwen, creëren we draagvlak voor nieuwe voorzieningen. We kunnen er dan ook goed voor zorgen dat het gebied voor de bewoners goed bereikbaar is met hoogwaardig openbaar vervoer. Zo maken we nieuwe stedelijke woonmilieus waaraan de grootste behoefte is.

potentiegebieden Leiden

Contact

Meer weten over verstedelijking in Leiden? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over het stationsgebied of het Stadsnieuws, de online nieuwsbrief van de gemeente Leiden.