Bouwprojecten op de kaart

Op deze pagina vindt u veel informatie over bouwprojecten in Leiden. Tot 2030 wil de gemeente 8.800 woningen en 2.700 kamers voor studenten bouwen. Daarnaast wordt er in Leiden ook gebouwd aan kantoren, scholen, laboratoria en sportvoorzieningen. Op de bouwkaart vindt u waar we dit doen, wat de planning is, om welk bouwprogramma het gaat en wie de ontwikkelaars zijn.

 

 

Foto Lammenschanspark met hoge gebouwen in de skyline

7 potentiegebieden

De gemeente heeft 7 gebieden aangewezen waar de meeste woningen gebouwd worden, de zogenaamde potentiegebieden. Door 90% van onze woningbouwopgave en het grootste deel van de benodigde kantoren in deze potentiegebieden te bouwen, bewaren we zo goed mogelijk het karakter van de binnenstad en andere wijken, die cultuurhistorisch waardevol zijn. Door in deze potentiegebieden te bouwen, creëren we draagvlak voor nieuwe voorzieningen. We kunnen er dan ook goed voor zorgen dat het gebied voor de bewoners goed bereikbaar is met hoogwaardig openbaar vervoer. Zo maken we nieuwe stedelijke woonmilieus waaraan de grootste behoefte is.

potentiegebieden Leiden

Contact

Meer weten over verstedelijking in Leiden? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over het stationsgebied of het Stadsnieuws, de online nieuwsbrief van de gemeente Leiden.