Belastingen

Woont u in Leiden? Dan moet u belasting betalen. De jaarlijkse gemeentelijke belastingen bijvoorbeeld. Dit zijn rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (ozb). Ondernemers betalen in sommige situaties precariobelasting en toeristenbelasting.

Kunt u de belastingen (tijdelijk) niet betalen? Dan kunt u een kwijtschelding van belastingen of een betalingsregeling aanvragen.
Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u belasting terug als u al voor het hele jaar betaald hebt.

Gemeentelijke belastingen

Belastingen voor ondernemers

Erfpacht voor inwoners en ondernemers

Kwijtschelding, teruggave en betalingsregelingen