Wijken in Leiden

De wijken in Leiden hebben allemaal een eigen karakter. In elke wijk zijn andere ontwikkelingen, kansen en aandachtspunten. Hieronder leest u wat de ambitie van de gemeente voor de wijken is. Ook vindt u hier de kenmerken en cijfers per wijk. De cijfers komen uit 2017.

Ambitie voor de wijken

Gemeente Leiden heeft als doel: wijken die veilig, toegankelijk, schoon, heel en goed/handig ingericht zijn. Bewoners gaan respectvol met elkaar om, zijn betrokken bij wat er speelt en worden daarover goed geïnformeerd.

Daarbij is het belangrijk dat:

 • Wijkbewoners, partners in de wijk en de gemeente samenwerken. Hiervoor maakt de wijkregisseur een wijkplan.
 • De wijkboa’s op de hoogte zijn van problemen of knelpunten in de wijk en samen met buurtbewoners naar een oplossing zoeken.
 • De gemeente u informatie geeft over werkzaamheden en activiteiten in de wijk.
 • U met uw wijkregisseur praat over uw vragen en ideeën.
 • Er subsidies zijn om mee te helpen aan plannen van bewoners. Denk bij voorbeeld aan de subsidie Maatschappelijke Initiatieven.

Wijken in cijfers

Op de website Leiden in cijfers vindt u een onderzoeksbank en een databank met veel informatie over de stad, de wijken en buurten. Wilt u weten wat de gemiddelde WOZ-waarde in de buurt is? U vindt het op deze website. Maar ook informatie over de samenstelling van de wijk, sociale voorzieningen, de bevolkingssamenstelling of hoe het is gesteld met de veiligheid in een wijk.

Wijken in Leiden

Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende wijken en de buurten die daaronder vallen.

Binnenstad Zuid herkent u door de vele monumenten en door de aanwezigheid van de universiteit. De meeste winkels en uitgaansgelegenheden vindt u in de Breestraat. Groen vindt u vooral in de 3 grote parken: de Hortus Botanicus, het Van der Werfpark en het Plantsoen.

Belangrijke gegevens over deze wijk:

 • aantal inwoners: 8.595
 • oppervlakte: 0,74 km²
 • buurten: Pieterswijk (00), Academiewijk (01), Levendaal-West (02), Levendaal-Oost (03)
 • wijkregisseur: René Verdel

In Binnenstad Noord kunt u 3 grote musea bezoeken: de Lakenhal, Volkenkunde en Boerhaave. Ook vindt u er grote monumenten als de Burcht, de Hooglandse kerk, molen de Valk en molen De Put. Aan de oostkant van de wijk vindt u het industrie- en bedrijventerrein De Waard. Ook zijn er veel winkels en uitgaansgelegenheden in en rondom de Haarlemmerstraat.

Groen vindt u in de parken langs de singels: het Katoenpark, het Ankerpark, het Blekerpark en het Huigpark.

Belangrijke gegevens over deze wijk:

 • aantal inwoners: 14.929
 • oppervlakte: 1,44 km²
 • buurten: De Camp (10), Marewijk (11), Pancras-West (12), Pancras-Oost (13), d’Oude Morsch (14), Noordvest (15), Havenwijk-Noord (16), Havenwijk-Zuid (17), Molenbuurt (18), De Waard (19)
 • wijkregisseur: René Verdel

In de Stationsdistrict liggen Leiden Centraal en het Leidse busstation. In deze omgeving vindt u vooral veel kantoorgebouwen. Maar ook is er een kleine woonwijk in de straten achter de Schipholweg tussen de Maredijk en de Rijnsburgersingel/Schuttersveld. Ten zuidwesten van het Schuttersveld is wonen meer gemengd met bedrijven. Het enige groen vindt u aan het Maredijksepolderpad.

Belangrijke gegevens over deze wijk:

 • aantal inwoners: 2.001
 • oppervlakte: 0,34 km²
 • wijken: Stationskwartier (20)
 • wijkregisseur: René Verdel

Leiden Noord bestaat voor het grootste deel uit woonwijken. In het westen ligt het voormalige bedrijventerrein Hallenweg en de Groenoordhallen. Deze zijn voor een deel gesloopt en hebben nu een andere functie. In het noorden vindt u de Tuin van Noord met sportfaciliteiten en een volkstuinencomplex. Aan de Kooilaan ligt het winkelcentrum Kooiplein. In de buurt De Kooi kunt u gebruikmaken van een vernieuwd park: het Kooipark.

Belangrijke gegevens over deze wijk:

 • aantal inwoners: 15.054
 • oppervlakte: 1,84 km²
 • buurten: Groenoord (30), Noorderkwartier (31), De Kooi (32)
 • wijkregisseur: Marjolein Pijnacker

Het Rijn-Schiekanaal en de spoorlijn Leiden-Alphen lopen dwars door het Roodenburgerdistrict. Tegen de binnenstad aan vindt u het gebied Zuidelijke Schil. Dat is een beschermd stadsgezicht. Ten zuidwesten van het spoor liggen kantoren en industrie en het nieuwe gebouw van ROC Lammeschans.

Aan de andere kant van het Rijn-Schiekanaal en onder het spoor vindt u groen in Polderpark Cronesteyn. Ten noorden van het spoor ligt industrieterrein Roomburg, recreatiegebied Park de Bult, de nieuwe wijk Roomburg en de woonwijken Meerburg en Waardeiland.

Belangrijke gegevens over deze wijk:

 • aantal inwoners: 21.467
 • oppervlakte: 4,82 km²
 • buurten: Meerburg (40), Rijndijkbuurt (41), Professorenwijk-Oost (42), Burgemeesterswijk (43), Professorenwijk-West (44), Tuinstadwijk (45), Cronestein (46), Klein Cronestein (47), Roomburg (48), Waardeiland (49)
 • wijkregisseur: Mathilde Wijn
 • wijkenvisie: Meerburg en Roomburg

Langs de Trekvliet in de buurt Gastwijk vindt u een groot bedrijventerrein: de Rooseveltstraat. In deze wijk zijn ook veel sportfaciliteiten, zoals het binnenzwembad en het buitenzwembad de Vliet. Ook zijn er 2 sportparken: de Boshuizerkade en De Vliet. Aan het Bevrijdingsplein ligt winkelcentrum de Luifelbaan. Groen vindt u in het zuidelijkste deel van het Bos- en Gasthuisdistrict. Daar is de Oostvlietpolder.

Belangrijke gegevens over deze wijk:

 • aantal inwoners: 20.142
 • oppervlakte: 5,49 km²
 • wijken: Vreewijk (50), Haagweg-Noord (51), Gasthuiswijk (52), Fortuinwijk-Noord (53), Boshuizen (54), Oostvliet (55), Haagweg-Zuid (56), Fortuinwijk-Zuid (57)
 • wijkregisseur: Mathilde Wijn.

In de zuidoosthoek van de Hoge Mors vindt u bedrijventerrein Amphoraweg. Dit bedrijventerrein ligt tussen de spoorlijn Leiden-Den Haag en de Rijn. Ten noorden van de Haagse Schouwweg vindt u begraafplaats Rhijnhof. Ten zuiden van deze begraafplaats zijn de sportvelden van Sportpark Morskwartier. De rest van deze wijk bestaat voor het grootste deel uit woongebieden. Voor het groen kunt u naar park Kweeklust.

Belangrijke gegevens over deze wijk:

 • aantal inwoners: 11.314
 • oppervlakte: 2,05 km²
 • buurten: Transvaalbuurt (60), Lage Mors (61), Hoge Mors (62)
 • wijkregisseur: Mirjan van der Blom

In de Pesthuiswijk en de Leeuwenhoek vindt u het academische ziekenhuis LUMC, de Hogeschool Leiden, meerdere gebouwen van de universiteit en museum Naturalis. Dit gebied staat bekend als het Bio Science Park. Ten noorden van de Wassenaarseweg zijn vooral woongebieden. Ook zijn hier een aantal middelbare scholen en de sportparken Kikkerpolder 1 en Kikkerpolder 2. In het noordwesten tegen Oegstgeest vindt u een park: het Leidse Hout.

Belangrijke gegevens over deze wijk:

 • aantal inwoners: 4.709
 • oppervlakte: 2,57 km²
 • wijken: Pesthuiswijk (70), Houtkwartier (71), Raadsherenbuurt (72), Vogelwijk (73), Leeuwenhoek (74)
 • wijkregisseur: Marjolein Pijnacker

De Merenwijk bestaat voor het grootste deel uit woongebieden. In het zuidwesten tegen de spoorlijn aan vindt u bedrijventerrein de Flevoweg. In diezelfde hoek aan de Gooimeerlaan is ook de brandweerkazerne. De Merenwijk en de kinderboerderij vormen het hart van de wijk in wijkpark de Merenwijk. Ten zuidwesten van dit park vindt u winkelcentrum de Kopermolen. Op vrijdag is er weekmarkt bij dit winkelcentrum.

Belangrijke gegevens over deze wijk:

 • aantal inwoners: 14.393
 • oppervlakte: 2,05 km²
 • buurten: Slaaghwijk (80), Zijlwijk-Zuid (81), Zijlwijk-Noord (82), Merenwijk-Centrum (83), Leedewijk-Zuid (84), Leedewijk-Noord (85)
 • wijkregisseur: Marjolein Pijnacker
 • wijkenvisie: Merenwijk (pdf, 1,10 mb)

De Stevenshof bestaat voor het grootste deel uit woongebied. In het gebied tegen de A44 aan zijn veel bedrijfslocaties. Een strook aan de zuidwestkant bestaat uit poldergebied. In het centrum van de Stevenshof vindt u veel groen in het Stevenspark. Daarnaast ligt het winkelcentrum Stevensbloem.

Belangrijke gegevens over dit district:

 • aantal inwoners: 11.149
 • oppervlakte: 1,98 km²
 • buurten: Schenkwijk (90), Kloosterhof (91), Dobbewijk-Noord (92), Dobbewijk-Zuid (93)
 • wijkregisseur: Mirjan van der Blom
Overzicht van wijken en districten in Leiden.
Overzicht van de wijken en districten.