Subsidie Maatschappelijke initiatieven

Mensen bij elkaar brengen, ontmoeten, verbinden: dat is de gedachte achter de subsidie Maatschappelijke initiatieven. Denk in het bijzonder aan ontmoetingen waarbij mensen met verschillende achtergronden, leeftijden of geloven elkaar beter leren kennen.

Voorwaarden

De activiteit:

  • vindt plaats in Leiden;
  • is gericht op emancipatie, participatie, sociale samenhang, integratie, jeugdparticipatie en/of leefbaarheid;
  • start niet eerder dan over 8 weken, maar wel binnen 6 maanden;
  • levert geen winst op voor de organisator.

Ook geldt dat:

  • de omvang van het initiatief en het daarmee te bereiken aantal personen in redelijke verhouding staan tot elkaar;
  • u de juiste gemeentelijke vergunningen en ontheffingen hebt of regelt voor uw activiteit. Wilt u weten of en welke vergunningen en ontheffingen u nodig hebt? Controleer het met de EvenementAssistent.

Aanvragen

Deze subsidies kunnen het hele jaar worden aangevraagd.

U kunt deze subsidie met eHerkenning aanvragen als organisatie of met DigiD als inwoner van Leiden. Voor de aanvraag met eHerkenning hebt u niveau 2+ of hoger nodig.

Bij de aanvraag wordt gevraagd naar een sluitende begroting met alle inkomsten en uitgaven van uw activiteit of activiteiten. Zorg ook dat de haalbaarheid van het initiatief duidelijk wordt in uw aanvraag.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Let op: als u subsidie aanvraagt voor uw organisatie, gebruik dan altijd eHerkenning en niet uw persoonlijke DigiD. Zo voorkomt u dat u de subsidie op persoonlijke titel aanvraagt in plaats van namens uw organisatie.

Subsidiebedrag

Per activiteit kunt u maximaal één keer € 5.000 krijgen. Het bedrag dat u krijgt, hangt onder andere af van het budget dat de gemeente nog beschikbaar heeft voor deze subsidieregeling. Voor een buurt- of straatfeest is maximaal € 500 beschikbaar en voor een groot wijkfeest waar meerdere buurten bij betrokken zijn € 2.500. De subsidie voor het initiatief mag maximaal voor drie jaar door de gemeente worden verstrekt.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen maximaal 8 weken een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.