Vlietzone-Midden - Actuele ontwikkelingen (2024-028)

5 februari 2024, 15:59

Op 30 januari heeft het college van de gemeente Leiden het Kaderbesluit Vlietzone-Midden ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee is weer een volgende stap gezet in de realisatie van een klein bedrijventerrein in het gebied tussen het nieuwe Combibad-IJshal en de rioolwaterzuivering aan de Voorschoterweg. Graag informeer ik u met deze brief over de kaders voor de inrichting van het gebied waarover de gemeenteraad gaat besluiten. Ook leest u hier meer over de planning voor de komende periode.

Kaders voor inrichting gebied Vlietzone-Midden

  • Het gebied Vlietzone-Midden wordt een kleinschalig bedrijventerrein van ongeveer 25.000 m2. Op dit nieuwe bedrijventerrein komen onder andere percelen voor de nieuwe Stadswerf (Gemeentewerf) en een verdeelstation van Liander. De nieuwe Stadswerf gaat de huidige locaties op de Kenauweg en Admiraal Bankertweg vervangen. Met het 50Kv station van Liander kunnen we – ook in de komende jaren – voldoende elektriciteit blijven leveren aan bewoners en bedrijven in Leiden-Zuidwest, Lammenschansdriehoek en Voorschoten.
  • Voor het realiseren van het bedrijventerrein moeten bomen in het midden van het gebied worden gekapt. Het groen aan de randen van het gebied wordt daarom versterkt.
  • In het gebied wordt ruimte ingepland voor de realisatie van openbare parkeerplaatsen.
  • Bij de entree van het gebied komt een gelijkvloerse kruising met het fietspad.
  • Voor de noodzakelijke watercompensatie wordt de vijver, die voor project Combibad-IJshal is aangelegd, uitgebreid.

Huidige verenigingen in het gebied

De gebiedsontwikkeling heeft gevolgen voor de verenigingen die op dit moment in de Vlietzone-Midden een plek hebben. Zij moeten plaats maken voor het nieuwe bedrijventerrein. Zoals eerder met de gemeenteraad werd afgesproken, is voor een paar verenigingen (Jeugddorp, LCKV en RoadRunners) naar een andere plek gezocht. Het jaarlijkse evenement Jeugddorp kan voortaan plaatsvinden op het terrein van Leiden Atletiek. De huidige kleine bedrijfshal van de LCKV kan als bedrijfslocatie in het gebied Vlietzone-Midden blijven staan. Voor hardloopvereniging RoadRunners heeft de gemeente een nieuwe plek op het oog bij het Combibad-IJshal waar nu de postduivenvereniging Blauwkras zit. Tijdens de ontwerpfase worden twee varianten uitgewerkt: één waarbij alleen RoadRunners op deze plek komt en één waarbij RoadRunners en Blauwkras samen op deze plek komen.

Voor de overige verenigingen die nu in Vlietzone-Midden zitten regelt de gemeente geen vervangende locatie. Zij behoren niet tot het type verenigingen die door de gemeente worden gefaciliteerd en moeten daarom zelf op zoek naar een andere plek. Dit is ook vanaf de start van het project met alle betrokken verenigingen zo besproken. Vanzelfsprekend blijft de gemeente alert op kansen die zich voordoen in de stad en zullen wij de verenigingen over eventuele mogelijkheden informeren.

Participatie

Op 1 november 2022 werd in het Vlietland College een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en andere belanghebbenden. Tijdens de bijeenkomst is aan de aanwezigen gevraagd om hun wensen en ideeën te delen via het digitale participatieplatform doemee.leiden.nl. Ook is in deze periode aan verschillende belangengroepen gevraagd om vanuit hun rol of kennis schriftelijk advies te geven over de inrichting van het gebied Vlietzone-Midden. De aangedragen punten zijn zoveel mogelijk verwerkt in het Kaderbesluit. Sommige punten kunnen we pas tijdens de ontwerpfase oppakken. Daar gaan we dus de komende periode nog mee aan de slag. Op doemee.leiden.nl vindt u het overzicht van wensen en ideeën die tot nu toe tijdens participatiemomenten zijn opgehaald.

Planning

We verwachten dat de gemeenteraad het Kaderbesluit Vlietzone-Midden in april/mei 2024 gaat bespreken. U kunt hierbij aanwezig zijn, de agenda van de gemeenteraad vindt u op https://leiden.parlaeus.nl. Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de kaders voor de inrichting van het gebied, gaat de zogenoemde ontwerpfase van start. Tijdens deze fase worden de details van de inrichting van het gebied nader uitgewerkt. Aan de betrokken belangenorganisaties wordt dan nog gevraagd om mee te denken over specifieke thema’s, zoals: groen en bomen, toegankelijkheid en ontsluiting.

Informatiebijeenkomst

Kort na het raadsbesluit wordt weer een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en andere betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen en vervolgstappen voor het bedrijventerrein Vlietzone-Midden nader toegelicht. U ontvangt hier nog een aparte uitnodiging voor.

Meer informatie

Vanzelfsprekend houden wij bewoners en overige belanghebbenden goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het gebied Vlietzone-Midden. Meer informatie over het project Bedrijventerrein Vlietzone-Midden vindt u ook op www.leiden.nl/vlietzone-midden.

Met vriendelijke groet,

Martijn Otte
Projectmanager Vlietzone-Midden