Stadskrant week 14

4 april 2024, 14:27

Bekendmakingen en vergunningen week 14 – 5 t/m 11 april 2024

Omgevingsvergunningen

Vergunningaanvragen

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen binnengekomen.

Omgevingsvergunning regulier

 • Aalmarkt 19, wijzigen gebruik naar terras, 26-3-24, Z/24/3661566
 • Annelien Kappeynestraat 26, realiseren van een opbouw bovenop de garage, 21-3-24, Z/24/3658935
 • Boerhaavelaan 24, renovatie dak, 27-3-24, Z/24/3662065
 • Boshuizerlaan 1-3, evenement Lustrum Minerva binnenterrein, 21-3-24, Z/24/3659428
 • Boshuizerlaan 1-3, evenement Lustrum Minerva buitenterrein, 21-3-24, Z/24/3659425
 • De Meij van Streefkerkstraat 1, plaatsen zonnepanelen, 26-3-24, Z/24/3661580
 • Flanorpad blok 3, gevelwijziging, 26-3-24, Z/24/3661331
 • Haarlemmerstraat 168, verbouw magazijnruimte boven winkel tot twee appartementen, 24-3-24, Z/24/3660386
 • Haven 36/ Oost Havenstraat 1, herstel of legaliseren van zonder vergunning uitgevoerde werkzaamheden, 21-3-24, Z/24/3658938
 • Herenstraat 43, wijzigen voorgevel, 23-3-24, Z/24/3660373
 • Hoge Rijndijk 82, plaatsen dakkapel op het linker en rechter dakvlak, 27-3-24, Z/24/3661586
 • Hooglandse Kerkgracht, tijdelijk plaatsen beelden op de middenberm (beeldententoonstelling) 23-3-24, Z/24/3660368
 • Hugo de Grootstraat 13, plaatsen zonnepanelen, 25-3-24, Z/24/3660982
 • Kortenaerstraat 83, uitbreiding 2e verdieping aan de achterzijde, 21-3-24, Z/24/3659210
 • Moerbeistraat 11, oprichten dakopbouw voorzijde, 26-3-24, Z/24/3661549
 • Pieter de la Courtstraat 113, plaatsen zonnepanelen, 21-3-24, Z/24/3659043
 • Roodenburgerstraat 72, plaatsen zonnepanelen, 22-3-24, Z/24/3660325
 • Van der Waalsstraat 9, plaatsen zonnepanelen, 27-3-24, Z/24/3662095
 • Vliet 11, 13 en 15, isolatiewerkzaamheden van daken en spouwmuren en plaatsen zonnepanelen, 26-3-24, Z/24/3661553
 • Witte Rozenstraat 21, transformatie begane grond en 1e verdieping verzorgingshuis tot opvanglocatie, 25-3-24, Z/24/3660934
 • Witte Singel 58A, omzetten bovenwoning kamergewijze verhuur naar appartementen, 25-3-24, Z/24/3660408

Verhuurvergunning

 • Ballonstraat 16, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 27-3-24, Z/24/3661557
 • Galgewater 19, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 25-3-24, Z/24/3660457
 • Herensingel 25, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 24-3-24, Z/24/3660009
 • Herensingel 8, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 25-3-24, Z/24/3660225
 • Joubertstraat 11/ 11A, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 21-3-24, Z/24/3658919
 • Kruisstraat 19, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 25-3-24, Z/24/3660541
 • Lange Scheistraat 5, 5D, 5E, 5F en 5G, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 26-3-24, Z/24/3661272
 • Legewerfsteeg 20, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 22-3-24, Z/24/3659688
 • Maresingel 65D, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 23-3-24, Z/24/3659919
 • Merendonk 40, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 24-3-24, Z/24/3660075
 • Morsweg 49, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 25-3-24, Z/24/3660804
 • Overrijn 18C, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 22-3-24, Z/24/3659733
 • Prins Frederikstraat 38, 38A en 38B, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 21-3-24, Z/24/3659232
 • Prins Hendrikplein 8 en 8A, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 26-3-24, Z/24/3661308
 • Prins Hendrikplein 8 en 8A, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 27-3-24, Z/24/3661560
 • Stille Rijn 4D, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 22-3-24, Z/24/3659734
 • Vliegerstraat 108, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 21-3-24, Z/24/3658948
 • Vrouwenkerkhof 14, 14A, 14B en Volmolengracht 16A, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 24-3-24, Z/24/3660055
 • Willemstraat 10, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 24-3-24, Z/24/3660018
 • Willemstraat 2 en 2A, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 26-3-24, Z/24/3661386
 • Zijlsingel 17, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 26-3-24, Z/24/3660927
 • Zijlsingel 9, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 25-3-24, Z/24/3660545

Horeca en bijzondere wetten

 • Ballonstraat 6, aanvraag alcoholvergunning, Intercity Hotel Leiden, 14-3-24, Z/24/3655783
 • Haarlemmerstraat 297, aanvraag drank- en horecaverlof, Ap’s Burger, 26-3-24, Z/24/3660878

Terrasvergunning

 • Stationsweg 7, aanvraag terrasvergunning, Café Visscher B.V., 20-2-24, Z/24/3660224

Inzage

Informatie over de aanvragen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Verleende vergunningen

De volgende vergunningen zijn verleend.

Omgevingsvergunning regulier

 • Cobetstraat 5, plaatsen zonnepanelen, 25-3-24, Z/24/3650645
 • Franchimontlaan 18, realiseren van een aanbouw, 25-3-24, Z/24/3640529
 • Haarlemmerstraat 196C, wijzigen gebruik winkel naar zelfstandige woning, 26-3-24, Z/23/3617133
 • Herengracht 6A t/m D, uitvoeren diverse werkzaamheden, 27-3-24, Z/22/3451283
 • Herengracht 8A t/m D, uitvoeren diverse werkzaamheden, 27-3-24, Z/22/3451305
 • Hoge Rijndijk t.h.v. nr.  137, plaatsen lichtmastreclame, 21-3-24, Z/24/3630410
 • Hooglandse Kerkgracht 11, begane grond vervangen, 22-3-24, Z/23/3612571
 • Kortenaerstraat 48, realiseren dakopbouw (legalisatie), 27-3-24, Z/24/3620416
 • Lage Rijndijk 120, realiseren dakopbouw (met dakkapellen), 21-3-24, Z/23/3569679
 • Lammenschansweg, plaatsen reclameobject aan een mast (mast nr. 50) voor een periode van maximaal 5 jaar, 26-3-24, Z/23/3619149
 • Nieuwe Mare 11, restaureren pand, 22-3-24, Z/23/3574007
 • Noordeinde 7, 8, 10, 12, 14, 19, 22B, 25A, 29, 30, 37, 40, 43, 46A, 49, 52, 54 en 55, aanbrengen openbare verlichting, 20-3-24, Z/24/3642723
 • Prinses Wilhelminastraat 10, plaatsen zonnepanelen, 21-3-24, Z/24/3649265
 • Rijn en Schiekade 112, gevelbetimmering vervangen, 22-3-24, Z/24/3654936
 • Sint Jacobsgracht 13, vervangen dakramen, verbeteren vochtbalans en ventilatie en (glas)isolatie, 26-3-24, Z/24/3627959
 • Van der Waalsstraat 20, plaatsen zonnepanelen, 25-3-24, Z/24/3651425
 • Watermolen 1, vervangen lichtstraat met veiligheidsglas, 26-3-24, Z/24/3647531
 • West Havenstraat 5 en 7, wijzigen indeling tot 2 woningen, 26-3-24, Z/23/3594132
 • Willem de Zwijgerlaan, aanleggen van een tijdelijke inrit tussen hoofdrijbaan en ventweg, 22-3-24, Z/24/3640504
 • Zoeterwoudseweg 136, plaatsen dakkapel voorzijde, 26-3-24, Z/24/3650613

Verhuurvergunning

 • Atjehstraat 63, verhuurvergunning voor een pand, 25-3-24, Z/24/3648295
 • Geregracht 1A, verhuurvergunning voor een pand, 26-3-24, Z/24/3653157
 • Kruitschip 6, verhuurvergunning voor een pand, 25-3-24, Z/24/3646756
 • Levendaal 108, verhuurvergunning voor een pand, 21-3-24, Z/24/3641109
 • Morsweg 236, verhuurvergunning voor een pand, 25-3-24, Z/24/3632627
 • Oude Singel 256, verhuurvergunning voor een pand, 21-3-24, Z/24/3653393
 • Paramaribostraat 39, verhuurvergunning voor een pand, 26-3-24, Z/24/3650927
 • Parmentierweg 199, verhuurvergunning voor een pand, 21-3-24, Z/24/3641977
 • Parmentierweg 215, verhuurvergunning voor een pand, 27-3-24, Z/24/3654100
 • Spilsteeg 15, verhuurvergunning voor een pand, 25-3-24, Z/24/3643608
 • Vliegerstraat 106, verhuurvergunning voor een pand, 25-3-24, Z/24/3643242
 • Vliegerstraat 32, verhuurvergunning voor een pand, 25-3-24, Z/24/3635027
 • Vliegerstraat 98, verhuurvergunning voor een pand, 25-3-24, Z/24/3647496

Terrasvergunning

 • Breestraat 97, terrasvergunning, Chummy Coffee, 26-3-24, Z/24/3636298
 • Haarlemmerstraat 181, terrasvergunning, Darras Coffee Roasters, 25-3-24, Z/22/3392694

Inzage

Informatie over de vergunningen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de achter de vergunning vermelde datum bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar.

Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Raadscommissie

De vergaderingen vinden fysiek plaats. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn? Meld u dan aan via griffie@leiden.nl of 06-36162575. U kunt de vergaderingen live volgen via www.gemeenteraadleiden.nl. Hier vindt u ook de agenda’s van de vergaderingen.

Onderwijs en samenleving

Donderdag 11 april 2024, 20.00 uur in de Raadszaal van het stadhuis.

Agenda

De agenda van de vergadering is te vinden op de website van de gemeenteraad.

Werk en middelen

Donderdag 11 april 2024 – 19.00 uur, Commissiezaal Stadhuis

Agenda

De agenda van de vergadering is te vinden op website van de gemeenteraad.

Inspreken

Door in te spreken kunt u de gemeenteraad vertellen wat u van een plan vindt en of u vindt dat de raad voor of tegen een plan moet stemmen, of het plan moet (laten) aanpassen. Alle inwoners van Leiden mogen komen inspreken. Maar ook anderen die een belang hebben bij het onderwerp dat besproken wordt, bijvoorbeeld iemand met een bedrijf in Leiden. U kunt alleen inspreken tijdens de vergaderingen van de commissies. Meld u uiterlijk 1 dag vóór de vergadering 12.00 uur aan via het inschrijfformulier op de website van de gemeenteraad.

Informatie

Heeft u vragen over de vergaderingen? Neem contact op met de griffie, via griffie@leiden.nl of 06 – 36 16 25 75. E-mails aan de gemeenteraad kunt u ook naar dit adres sturen. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De adressen en telefoonnummers van de raadsleden vindt u op www.gemeenteraadleiden.nl.

Vergaderingen

Regionale commissie bezwaarschriften

Op vrijdagochtend 12 april 2024 worden de volgende zaken behandeld in het Stadskantoor van Leiden:

 • Een bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erker aan de voorgevel en verbouwen van een indeling van een winkelruimte op het adres De Kempenaerstraat 39 en 39A in Oegstgeest (09.30 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen de geweigerde afgifte van een aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten in lunchroom Plein 24 aan het Bevrijdingsplein 24 in Leiden (10.15 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen de beslissing op een WOO-verzoek inzake Leidse Pride 2 september 2023 (11.00 uur)

Op vrijdagmiddag 12 april 2024 worden de volgende zaken behandeld in het Stadskantoor van Leiden:

 • Een bezwaarschrift gericht tegen een plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst – de beschikking inzake aanwijzen object Lage Rijndijk 2-2a te Leiden als beschermd gemeentelijk monument (13.30 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een groentekas en tuinschuur op de locatie Kasteelhof 7 in Leiden (14.15 uur)
 • Negen bezwaarschriften gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand op Regenvlietweg 22, 22a en 22b in De Zilk (15.00 uur)

Op vrijdagmiddag 19 april 2024 worden de volgende zaken fysiek behandeld in het Stadskantoor van Leiden:

 • Een bezwaarschrift gericht tegen het invorderen van een dwangsom geluid (1) voor Zeereep 102 in Noordwijk (13.30 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen handhavend optreden last onder dwangsom voor De Kempenaerstraat 71 in Oegstgeest (14.15 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen correctieverzoek BRP Leiden (15.00 uur)

Evenementen

Vergunningaanvragen

De burgemeester heeft de volgende aanvragen ontvangen.

 • Beestenmarkt: Chr. Muziekvereniging Kunst en Genoegen – Seizoensopening K&G Leiden zaterdag 20 april 2024 van 11.00-15.00 uur (cat. 1).
 • Voorplein Museum De Lakenhal: Museum De Lakenhal – 150 jaar De Lakenhal woensdag 1 mei 2024 van 10.00-23.00 uur (cat. 1/2a (70 dB(A)).
 • Vijf Meiplein: Rudeboy Media B.V. – Bevrijdingsmarkt De Luifelbaan zaterdag 4 mei 2024 en zondag 5 mei 2024 van 10.00-17.00 uur (cat. 1).
 • Leidse Hout – Muziektent de Waterlelie: Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout – Zondagmiddagconcert zondag 5, 12, 19 en 26 mei, 2, 9, 16, 23 en 30 juni, 7, 21 en 28 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus, 1, 8, 15 en 19 september 2024 van 13.00-16.00 uur (cat. 1).
 • Doezastraat/Herenstraat: Winkeliersvereniging Doezastraat – 5 mei viering HerenDoezastraat zondag 5 mei 2024 van 10.00-18.00 uur (cat. 1).
 • Haarlemmerstraat en vastgestelde route: Centrummanagement Leiden – Fashion Festival zaterdag 25 mei 2024 van 10.00-17.00 uur (cat. 2a Haarlemmerstraat).
 • Beestenmarkt, Zijlpoort en vastgestelde route: Stichting Pedrafes – Peurbakkentocht vrijdag 23 juni 2023 van 17.00-22.00 uur (Beestenmarkt en route cat. 2b), 17.00-23.59 uur (Zijlpoort cat. 1/2a 70dB(A)).
 • Stadhuisplein, Nieuwe Rijn, Botermarkt en Vismarkt: Stichting Pedrafes – Lakenfeesten Stadhuisplein vrijdag 28 juni 2024 van 20.00-01.00 uur en zaterdag 29 juni 2024 van 17.00-23:59 uur (cat. 2b).
 • Hooglandse Kerkplein: Stichting Pedrafes – Leids Historische Biermarkt zaterdag 29 juni 2024 van 13.00-22.00 uur (cat. 2a).
 • Boommarkt/Apothekersdijk: Stichting Pedrafes – Dragonboatraces zaterdag 29 juni 2024 van 11.00-18.00 uur (cat. 2a).
 • Beestenmarkt: Stichting Pedrafes – Zomerkermis donderdag 27 juni 2024 12.00-23.00 uur, vrijdag 28 juni 2024 en zaterdag 29 juni 2024 van 12.00-23.59 uur en zondag 30 juni 2024 van 12.00-23.00 uur (cat. 2a).
 • Willem Barentszstraat: Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis – 25 jaar Het Warenhuis zaterdag 15 juni 2024 van 09.00-17.00 uur (cat.1).
 • Boisotkade: 3 October Vereeniging – Haring Party 2024 dinsdag 18 juni 2024 van 17.00-20.00 uur (cat. 1).
 • Matilo Park: Team Puur BV – Festival de Fusie zaterdag 29 juni 2024 van 15.00-23.59 uur (cat. 2b).
 • Ankerpark en Zijlpoort: LVBHB – evenement LVBHB zaterdag 27 juli en zondag 28 juli 2024 van 10.00-17.00 uur.
 • Oude Singel: Stichting Exploitatie der NSL – EL CID NSL 2024 maandag 12 augustus en dinsdag 13 augustus 2024 van 09.00-20.00 uur (cat. 1), woensdag 14 augustus 2024 van 09.00-23.00 uur (cat. 2a), donderdag 15 augustus en vrijdag 16 augustus 2024 09.00-20.00 uur (cat. 1).
 • Coornhertstraat: Particulier – 90 Jaar Coornhertstraat zaterdag 24 augustus 2024 van 12.00-23.30 uur (cat.1/2a 70dB(A)).
 • Leidse Hout: Team Puur BV – NMNH Winterfestival zaterdag 23 november 2024 van 14.00-23.59 uur (cat. 2a).

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aanvragen tot twee weken na publicatie schriftelijk indienen bij Bureau Evenementen van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Verleende vergunningen

De burgemeester heeft op 28 maart 2024 voor de volgende evenementen vergunning verleend:

 • Breestraat, Vismarkt, Garenmarkt, Van der Werfpark en vastgestelde route: Leiden Marathon – 33e Leiden Marathon op zaterdag 11 mei 2024 van 09.00-17.00 uur en op zondag 12 mei 2024 van 09.00-17.00 uur (cat. 1) (Vismarkt (cat. 2a)).
 • Kopermolen: Blitz Events – Kindervrijmarkt op zaterdag 29 juni 2024 van 11.00 tot 17.00 uur (cat 1).

Rectificatie:

 • Nieuwe Rijn: Rebel Horeca Groep – Naast de Nieuwe Rijn op vrijdag 26 april 2024 van 18.00-01.00 uur en op zaterdag 27 april 2024 van 13.00-23.59 uur (cat. 2b).
 • ‘t Gerecht: Oranjevereniging – Poppenkast Koornbeursbrug op zaterdag 27 april 2024 van 10.00-14.00 uur (cat. 1).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie bezwaar indienen bij de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar. Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag. postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Verkeersbesluiten

Omleidingsroute in verband met werkzaamheden Noordeinde

Op 2 april 2024 is, om de tijdelijke omleidingsroute gedurende de werkzaamheden aan het Noordeinde mogelijk te maken, besloten het volgende verkeersbesluit vast te stellen:

 • De rijrichting op de Morssingel tussen het Morssingelterrein en de Stationsweg om te draaien.
 • Een inrijverbod op de Morssingel tussen het Morssingelterrein en de Stationsweg in te stellen voor voertuigen langer dan 12 meter.
 • Op de Steenstraat de verplichting om linksaf de Sint Agaatstraat in te rijden op te heffen.

Naar verwachting volgt binnen enkele weken een verkeersbesluit over de tijdelijke maatregelen direct rondom het Noordeinde ten behoeve van de bereikbaarheid van de hier gelegen adressen.

Inzage

Het verkeersbesluit is vanaf vrijdag 5 april 2024 te vinden in het Gemeenteblad, www.overheid.nl. Een papieren versie van het verkeersbesluit ligt van 5 april 2024 tot en met 17 mei ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, Leiden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie in het Gemeenteblad bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan Dat kan online of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC  Leiden onder vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit Omleidingsroute in verband met werkzaamheden Noordeinde’. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.

Voornemen gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Leiden zijn van plan om in de nabijheid van onderstaande adres(sen) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.

 • Muldersstraat 13
 • Lieven de Keijstraat 6

Inzage

Neem voor inzage contact op met team Parkeren via tel. 14 071 (Leiden, keuze 3).

Zienswijzen

U kunt binnen twee weken schriftelijk of mondeling uw zienswijze kenbaar maken bij: Team Vergunningen openbare ruimte, Cluster Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Informatie

Tel. 14 071 (Leiden, keuze 3) – ma t/m vr 9.00-17.00 uur.

Ruimtelijke ordening

Bekendmaking voorgenomen levering van gronden aan de Universiteit Leiden

De gemeente Leiden geeft hierbij kennis van het voornemen om, met inachtneming van een termijn van 20 dagen na dagtekening van deze publicatie, percelen grond te leveren aan de Universiteit Leiden ten behoeve van het Humanities Campus project.

Over het te leveren

De te leveren gronden liggen aan en rond de Cleveringaplaats en de Reuvensplaats te Leiden,  kadastraal bekend gemeente Leiden sectie F nummer 1528 gedeeltelijk.

Motivering levering

De Gemeente Leiden en de Universiteit Leiden werken aan een plan voor een nieuwe campus voor de faculteit Geesteswetenschappen bestaande uit nieuwe bebouwing en nieuwe openbare ruimte. De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden is gehuisvest in het Witte Singel – Doelengebied (WSD-gebied). Het complex is gelegen aan weerszijden van de Witte Singel tussen de Doelengracht en de Maliebaan. De Universiteit Leiden is eigenaar van de faculteitsgebouwen Reuvens en Lipsius. De Universiteit is de initiatiefnemer om de gebouwen Reuvens en Lipsius te slopen en te vervangen voor nieuwe, moderne en duurzame onderwijsgebouwen. Daarnaast wordt ook het eigen terrein opnieuw ingericht en zo ontstaat er een nieuw campushart, dat deel uitmaakt van het Singelpark. Het doel is een aantrekkelijke, inspirerende en toekomstgerichte omgeving te creëren voor studenten, wetenschappers, bewoners en bezoekers van Leiden. Voor deze ontwikkeling is het noodzakelijk dat partijen over en weer percelen grond ruilen. Het gedeelte dat de gemeente levert wordt aangewend voor de voornoemde ontwikkeling, van de percelen grond die de Universiteit levert wordt nieuw openbaar gebied gerealiseerd.

Op grond van het voorgaande is de gemeente van oordeel dat de Universiteit als enige serieuze gegadigde voor de verkrijging van de percelen in aanmerking komt en deze levering kan plaatsvinden zonder het volgen van een openbare selectieprocedure.

Reageren

Tegen de voorgenomen  levering kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen levering en merkt u zichzelf aan als een gekwalificeerde gegadigde partij, dan dient u binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking een kort geding tegen de voorgenomen levering aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Blijft een kort geding uit, dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot levering.

Meer informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Groenendijk, projectleider, per mail m.groenendijk@leiden.nl.

Diversen

Personen uitgeschreven uit de Basisregistratie personen

In de periode voorafgaand aan deze publicatie zijn de volgende personen op grond van de Wet BRP uitgeschreven uit de Basisregistratie personen (BRP).

Besluit 26-03-2024: naam, geb. datum, datum uitschrijving

 • S. Bakir, 23-08-1999, 22-02-2024
 • S. Güvendiksoy, 07-03-1973, 22-02-2024
 • I. Wolniewicz, 29-11-1990, 15-02-2024

Besluit 27-03-2024: naam, geb. datum, datum uitschrijving

 • E.C. Belderbos, 15-07-1975, 21-02-2024
 • Belinda Larasati, 22-10-2001, 23-02-2024
 • J. Haverkemper, 06-02-1986, 21-02-2024
 • S.F. Hering, 24-09-1996, 22-02-2024
 • S.J. do Nascimento, 31-01-2001, 29-12-2023
 • P. Rijsdam, 15-08-1986, 05-02-2024
 • I.T. Stasko, 30-09-1975, 26-02-2024

Ingeschreven bij RNI

Volgens artikel 2.22, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), heeft het college bovenvermeld besluit genomen en zijn de gegevens met betrekking tot de verblijfplaats gewijzigd in: vertrokken naar ’Onbekend’ en ingeschreven in de registers van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).

De brief, waarin het voornemen voor dit besluit tot uitschrijving is aangekondigd, is eerder gestuurd naar het adres dat als laatste bekend is van deze personen. De datum van deze brief is tevens de datum van de uitschrijving. De datum van het besluit is minimaal vier weken na verzending van deze brief.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van het besluit, bezwaar maken tegen dit besluit. Vermeld hierbij naam en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden. Dit kan ook via www.leiden.nl/bezwaar. U heeft daarvoor een DigiD nodig.