Bezwaar en beroep

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar indienen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente Leiden? Dan kunt u hiertegen in de meeste gevallen bezwaar maken. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een verleende omgevingsvergunning. Of een afgewezen aanvraag om een uitkering. De gemeente neemt een beslissing op uw bezwaar.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met de beslissing die de gemeente genomen heeft op uw bezwaar? Dan kunt in beroep gaan bij de rechter. Wilt u eerst juridisch advies? Kijk dan op de website van het Juridisch Loket Leiden of op de Leidse Rechtswinkel.

Meer informatie over bezwaar maken en in beroep gaan vindt u ook op de website Rijksoverheid.nl.