Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente Leiden? Dan kunt u hiertegen in de meeste gevallen bezwaar maken. Bijvoorbeeld tegen een verleende omgevingsvergunning. Of tegen het afwijzen van een aanvraag  om een uitkering.

Maak uw bezwaar binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is in de meeste gevallen de datum op de brief die u hebt ontvangen. Wordt het besluit gepubliceerd in de Stadskrant, de Staatscourant of op de website van de gemeente Leiden? Kijk dan naar de datum die bij het besluit staat. Dat is de dag waarop de termijn van 6 weken start. Lees meer over bezwaar en beroep op Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid?

Online bezwaar maken

Maak online bezwaar tegen een besluit van de gemeente Leiden. Zorg ook dat u het besluit waartegen u bezwaar maakt bij de hand hebt. U hebt hiervoor uw DigiD  nodig.

Bezwaar maken

Vereniging, stichting, vennootschap

Maakt u bezwaar namens een vereniging, stichting of vennootschap? Dan moeten alle leden die tekenbevoegd zijn het bezwaar ondertekenen. Wie dit zijn staat in de statuten of een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur een kopie van de statuten of het uittreksel mee met uw bezwaarschrift.