Stadskrant week 10

Dit nieuwsbericht is verlopen.
6 maart 2024, 23:00

Bekendmakingen en vergunningen 8 t/m 14 maart

Omgevingsvergunningen

Vergunningaanvragen

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen binnengekomen.

Omgevingsvergunning regulier

 • 1e Binnenvestgracht, plaatsen beeld van Rembrandt in Park de Put, 28-2-24, Z/24/3649224
 • Aalmarkt 19, plaatsen signing aan de gevel, 28-2-24, Z/24/3648677
 • Bevrijdingsplein 80, splitsing winkelruimte, 26-2-24, Z/24/3647448
 • Cronesteinkade 12, vervangen dakkapel voorzijde, 26-2-24, Z/24/3647423
 • Gitstraat 1, wijzigen gebruik naar tijdens diensten alcohol schenken, 27-2-24, Z/24/3648022
 • Haarlemmerstraat 114, plaatsen reclame, 28-2-24, Z/24/3649201
 • Haarlemmerstraat 116, gevelwijziging en reclame plaatsen, 26-2-24, Z/24/3647505
 • Hugo de Grootstraat 16, plaatsen zonnepanelen, 23-2-24, Z/24/3647139
 • Liviuslaan 14, vervangen kozijnen, 23-2-24, Z/24/3647134
 • Morgenstertuin 7, plaatsen dakkapel voorzijde, 26-2-24, Z/24/3647413
 • Oosterkerkstraat 80, maken sparing binnenmuur begane grond, 24-2-24, Z/24/3647359
 • P.J. Blokstraat 15, plaatsen zonnepanelen, 26-2-24, Z/24/3648001
 • Rapenburg 84, plaatsen plaquette, 27-2-24, Z/24/3648627
 • Schouwenhove 84, splitsen appartement, 22-2-24, Z/24/3645989
 • Smaragdlaan 99, tijdelijk wijzigen gebruik sporthal tot evenement, 28-2-24, Z/24/3649193
 • Van der Hoevenstraat 16, plaatsen zonnepanelen, 26-2-24, Z/24/3648015
 • Vestestraat 33, plaatsen zonnepanelen, 23-2-24, Z/24/3647205
 • Watermolen 1, vervangen lichtstraat met veiligheidsglas, 26-2-24, Z/24/3647531
 • Zaanstraat 142, plaatsen dakkapel aan voorzijde huis, 27-2-24, Z/24/3648644
 • Zoeterwoudsesingel 47, plaatsen 6 zonnepanelen op 2 daken, 27-2-24, Z/24/3648653
 • Zoeterwoudseweg 3A, aanbrengen van reclame uitingen op een bedrijfsgebouw, 26-2-24, Z/24/3648005

Verhuurvergunning

 • Atjehstraat 63, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 27-2-24, Z/24/3648295
 • Hasebroekstraat 27, 29, 31, Hogewoerd 163B, Korevaarstraat 27, Oude Singel 268, Vliegerstraat 26, 80 en 114, aanvraag verhuurvergunning voor 9 panden, 27-2-24, Z/24/3648388
 • Kruitschip 6, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 23-2-24, Z/24/3646756
 • Lammermarkt 110 en Oude Singel 262, verhuurvergunning voor twee panden, 22-2-24, Z/24/3646416
 • Langegracht 71D, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 26-2-24, Z/24/3647572
 • Rapenburg 109B, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 26-2-24, Z/24/3647605
 • Sumatrastraat 42, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 22-2-24, Z/24/3646325
 • Van der Werfstraat 41A, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 22-2-24, Z/24/3646334
 • Vliegerstraat 98, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 26-2-24, Z/24/3647496

Omzettingsvergunning

 • Corantijnstraat 32, aanvraag omzettingsvergunning voor 3 wooneenheden, 28-2-24, Z/24/3649046

Horeca en Bijzondere Wetten

 • Brandts Buyskade 18, aanvraag drank- en horecaverlof, Delina Theehuis, 26-2-24, Z/24/3647925

Terrasvergunning

 • Breestraat 117, aanvraag terrasvergunning, Restaurant Burgerzaken, 27-2-24, Z/24/3648297

Inzage

Informatie over de aanvragen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Verleende vergunningen

De volgende vergunningen zijn verleend.

Omgevingsvergunning regulier

 • Bakhuis Roozenboomstraat 7, wijziging achtergevel, 28-2-24, Z/23/3618105
 • Burgsteeg 2A, plaatsen isolatieglas, 22-2-24, Z/23/3590522
 • Einsteinweg in de omgeving van nr. 4, aanleg van een duiker en het kappen van twee bomen, 28-2-24, Z/23/3599547
 • Haagweg 18, plaatsen aanbouw met dakterras, 27-2-24, Z/23/3530245
 • Herenstraat 95, renoveren van het dak, 22-2-24, Z/23/3615493
 • Hugo de Grootstraat 11, plaatsen 6 zonnepanelen, 22-2-24, Z/23/3619827
 • Kanaalstraat 52, vervangen en vergroten dakkapel voordakvlak, 27-2-24, Z/23/3607487
 • Morsweg 6, verbouw woning naar twee appartementen, 27-2-24, Z/23/3596138
 • Pieterskerkstraat 20, gedeeltelijk vervangen tuinmuur, 13-2-24, Z/23/3616790
 • Saffierstraat 5 t/m 29, Smaragdlaan 2 t/m 93 en Turkooislaan 108 t/m 132, renovatie en verduurzaming van 96 woningen verdeeld over 8 rijen, 28-2-24, Z/23/3613040
 • Schoolsteeg 11, plaatsen zonnepanelen, 28-2-24, Z/24/3641992
 • Schubertlaan 131, wijzigen gebruik van leslokaal naar leslokaal met horeca en kaarsenmakerij, 27-2-24, Z/23/3616309
 • Thorbeckestraat 13 t/m 19 (oneven), plaatsen zonnepanelen voorzijde huis, 28-2-24, Z/24/3639158
 • Vestestraat 120, gaskachelsysteem vervangen door een airco/warmtepomp systeem, 28-2-24, Z/23/3551986
 • Vliegerstraat 2, nieuwe inrit aanleggen (project Octagon), 22-2-24, Z/23/3610171
 • Willem de Zwijgerlaan 233-411, nieuwbouw vijf woonblokken met 157 appartementen, 22-2-24, Z/23/3614420

Verhuurvergunning

 • 1e Binnenvestgracht 13A, verhuurvergunning voor een pand, 27-2-24, Z/24/3622759
 • De la Reystraat 10, verhuurvergunning voor een pand, 22-2-24, Z/24/3633055
 • Parmentierweg 89, verhuurvergunning voor een pand, 27-2-24, Z/24/3631430

Horeca en Bijzondere Wetten

 • Janvossensteeg 6, gedoogverklaring (coffeeshop) Relaxed B.V., 27-2-24, Z/24/3620534
 • Lange Scheistraat 5, gedoogverklaring (coffeeshop) High Society, 27-2-24, Z/24/3623881
 • Nieuwe Beestenmarkt 34, gedoogverklaring (coffeeshop) Coffee and Dreams Horeca-Exploitatie (Huiver Exploitatie B.V.), 27-2-24, Z/24/3623886
 • Nieuwe Beestenmarkt 6, gedoogverklaring (coffeeshop) Paradise, 27-2-24, Z/24/3623874

Inzage

Informatie over de vergunningen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de achter de vergunning vermelde datum bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar.

Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Rectificatie

 • Plaatsteeg 20, oprichten compact station, 13-2-24, Z/24/3641516, gepubliceerd op 22 februari 2024 als “Plaatsteeg 20” echter moet dit “Lange Mare 79 (zijtuin Hartebrugkerk)” zijn.
 • Raamsteeg 14 en Zijlsingel 12, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 17-2-24, Z/24/3643454, gepubliceerd op 29 februari 2024 als “Raamsteeg 14” echter moet dit “Raamstraat 14” zijn.

Omgevingsvergunning 8 Tiny houses Kopermolen (Z/23/3525159)

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Leiden heeft besloten om de omgevingsvergunning ‘8 Tiny houses Kopermolen’ (NL.IMRO.0546.OV000142-0301) te verlenen en voor het instellen van beroep ter visie te leggen.\

Toelichting

Op 12 december 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van 8 tiny houses en toebehoren, zoals een kas en toegangspaden op het dak van winkelcentrum Kopermolen. Het bouwplan is onderdeel van het project Vernieuwing winkelcentrum De Kopermolen, waarbij het verouderende winkelcentrum middels een aantal ingrepen wordt vernieuwd.

Inzage

U kunt van vrijdag 8 maart 2024 t/m vrijdag 17 april 2024 het besluit en bijbehorende stukken bekijken op:

Met identificatienummer NL.IMRO.0546.OV000142-0301. Het is ook mogelijk om de stukken digitaal te bekijken in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.

Beroep

Van vrijdag 8 maart 2024 tot en met vrijdag 17 april 2024 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Een beroepschrift kunt u verzenden naar: de Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Naast een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking op de dag na de afloop van de beroepstermijn of wanneer op een eventueel verzoek om voorlopige voorziening is besloten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via 14 071 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

Omgevingsdienst West-Holland

Besluit van de directeur Omgevingsdienst West-Holland van 6 februari 2024 inzake waarneming van de directeur

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft besloten om het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en het afdelingshoofd Omgevingstaken aan te wijzen als waarnemers. Het volledige besluit vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ruimtelijke ordening

Bekendmaking voorgenomen grondverkoop aan Woningbouwvereniging De Sleutels in het kader van de herstructurering van de Trien Semlerstraat in Leiden

De gemeente Leiden geeft hierbij kennis van het voornemen om de gemeentelijke gronden gelegen aan de Trien Semlerstraat te Leiden, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie W nummer 7454 gedeeltelijk, ongeveer groot 2517 m2, één-op-één te verkopen.

Trien Semlerstraat

De gemeente is voornemens tot het aangaan van een koopovereenkomst met woningbouwvereniging De Sleutels (hierna: De Sleutels) ten behoeve van de realisatie van het bouwplan. Het bouwplan omvat slopen van 14 bestaande standplaatsen en bouwen van 14 nieuwe woonwagens.

Motivering grondverkoop

De gemeente is van mening dat De Sleutels als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de gemeentelijke grond op deze locatie. De gemeente acht de voorgenomen één-op-één grondverkoop aan De Sleutels, zonder selectieprocedure, toelaatbaar om de volgende redenen:

 • De Sleutels het beheer van de standplaatsen reeds uitvoert;
 • In 2021 hebben De Sleutels en de Gemeente met betrekking tot sloop en realisatie van woonwagens standplaatsen en de herinrichting van het omliggende gebied een samenwerkingsovereenkomst gesloten;
 • Na herontwikkeling zal De Sleutels de nieuwe woonwagens aan de bestaande en de nieuwe huurders verhuren en in beheer houden;
 • Vanuit een volkshuisvestelijk oogpunt bezien, zet de Gemeente wat betreft de  percelen grond in op betaalbaar wonen, derhalve sociale huur.
 • De Sleutels is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 Woningwet. De Sleutels heeft geen winstoogmerk en beoogt uitsluitend haar financiële middelen in te zetten in het belang van de volkshuisvesting;
 • Toegelaten instellingen hebben ook een unieke positie, vastgelegd in de Woningwet. Zij zijn uitsluitend werkzaam zijn op het gebied en in het belang van de volkshuisvesting. Hun financiële middelen worden uitsluitend in dat belang ingezet. Zij hebben bij uitstek ervaring met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van sociale huurwoningen.
 • Verkoop van de gronden aan De Sleutels ten behoeve van het bouwplan draagt bij aan de verwezenlijking van de prestatieafspraken (vastgelegd in het document “de Prestatieafspraken Leiden 2020-2025” d.d. 18 december 2020 en de daarbij behorende afspraken per jaar) en de uitvoering van haar wettelijke taak te weten (kort gezegd) het voorzien in betaalbare huisvesting voor hen die daarbij problemen ondervinden en het bijdragen aan prettig leefbare wijken.

Reageren

Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen grondverkoop en merkt u zichzelf aan als een gekwalificeerde gegadigde partij die beschikt over de bovengenoemde potenties om de locatie zelfstandig in ontwikkeling, realisatie en exploitatie te nemen, dan dient u binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking een kort geding tegen de voorgenomen verkoop aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente en De Sleutels zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Meer informatie

Voor vragen en informatie kunt u zich wenden tot mevrouw C. Wagner van het Projectbureau via tel. 14 071 of via c.wagner@leiden.nl.

Raadscommissies

De vergaderingen vinden fysiek plaats. U kunt de vergaderingen live volgen via www.gemeenteraadleiden.nl. Hier vindt u ook de agenda’s van de vergaderingen.

Commissie Werk en Middelen

Donderdag 14 maart 2024 – 20.00 uur, Raadzaal Stadhuis.

Agenda

 • Burger aan het woord
 • Presentatie Scenario’s bibliotheek

Horen insprekers

 • Kaderbesluit Vlietzone-midden (RV 24.0009)

Hamerstukken

 • Verordening Gemeentegaranties voor geldleningen 2024 (RV 24.0004)

Bespreekstukken

 • Wensen en bedenkingen Ontwikkelagenda ‘Ruimte voor Werk’ (RV 24.0011)

Commissie Onderwijs en Samenleving

Donderdag 14 maart 2024 – 20.00 uur, Commissiezaal Stadhuis.

Agenda

 • Burger aan het woord
 • Presentatie Specialistische Jeugdhulp en Hervormingsagenda Jeugd
 • Presentatie Evaluatie van de beleidskaders sport & gezondheid

Hamerstukken

 • Benoeming lid (beoogd voorzitter) raad van toezicht PROO Leiden-Leiderdorp (RV 24.0015)

Inspreken

Door in te spreken kunt u de gemeenteraad vertellen wat u van een plan vindt en of u vindt dat de raad voor of tegen een plan moet stemmen, of het plan moet (laten) aanpassen. Alle inwoners van Leiden mogen komen inspreken. Maar ook anderen die een belang hebben bij het onderwerp dat besproken wordt, bijvoorbeeld iemand met een bedrijf in Leiden. U kunt alleen inspreken tijdens de vergaderingen van de commissies. Meld u uiterlijk 1 dag vóór de vergadering 12.00 uur aan via het inschrijfformulier op www.gemeenteraadleiden.nl.

Informatie

Heeft u vragen over de gemeenteraad of de vergadering? Neem contact op met de griffie, via griffie@leiden.nl of 06 – 36 16 25 75. E-mails aan de gemeenteraad kunt u ook naar dit adres sturen. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De adressen en telefoonnummers van de raadsleden vindt u op www.gemeenteraadleiden.nl.

Vergaderingen

Regionale commissie bezwaarschriften

Op vrijdagochtend 15 maart 2024 worden de volgende zaken behandeld in het Stadskantoor van Leiden:

 • Een bezwaarschrift gericht tegen de intrekking van een kapvergunning Rapenburg 40 te Leiden (09.30 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning het kappen van 5 bomen en geweigerde omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen Atjehweg 10 te Noordwijk (10.15 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning en realiseren van een in- en uitrit voor Atjehweg 10 te Noordwijk (11.00 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning Leidsevaart 153 te Noordwijkerhout (11.45 uur)

Informatie

Wilt u een zitting bijwonen, stuur dan een mail aan bezwaren@leidse-regio.nl. De agenda kan namelijk nog wijzigen.

Evenementen

Vergunningaanvragen

De burgemeester heeft de volgende aanvragen ontvangen.

 • Rapenburg en Pieterskerkplein: Leiden&Partners – Historische Trekvaartdagen zondag 15 september 2024 van 11.00-17.00 uur.
 • Garenmarkt: Stichting MASCQ – Langste Leidse Tafel zondag 9 juni 2024 van 17.30-23.00 uur (cat. 2a).
 • Pieterskerkplein: Leiden International Film Festival – LIFF Summerspecial 2024 donderdag 20 juni 2024 van 18.00-23.00 uur, vrijdag 21 juni 2024 en zaterdag 22 juni 2024 van 18.00-23.59 uur (cat. 2a).

Rectificatie

 • Beestenmarkt: Hap events bvba – Apérotime op vrijdag 10 mei 2024 van 18.00-23.59 uur (cat. 2b).

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aanvragen tot twee weken na publicatie schriftelijk indienen bij Bureau Evenementen van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden..

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Verleende vergunningen

De burgemeester heeft op 7 maart 2024 voor de volgende evenementen vergunning verleend:

 • Apothekersdijk: Stichting De Leidse Rederij – Opening LeidsWatersportseizoen op zondag 7 april 2024 van 14.00-18.00 uur (cat. 1).
 • Leidse Hout – Muziektent de Waterlelie: Particulier – Zomertango de Waterlelie op zaterdag 27 april 2024 van 14.00-18.00 uur, 4, 11, 18, 25 mei, 1, 8, 15 juni van 15.00-19.00 uur (cat. 1), 22 juni van 18.00-23.00 uur (cat. 2a, 70 dB(A)), 29 juni, 6, 13, 20, 27 juli, 3, 10, 17, 24, 31 augustus en 7 september 2024 van 15.00-19.00 uur (cat. 1).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie bezwaar indienen bij de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar. Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag. postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Verkeersbesluiten

Voornemen gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Leiden zijn van plan om in de nabijheid van onderstaande adres(sen) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.

 • Druckerstraat 6

Inzage

Neem voor inzage contact op met team Parkeren via tel. 14 071 (Leiden, keuze 3).

Zienswijzen

U kunt binnen twee weken schriftelijk of mondeling uw zienswijze kenbaar maken bij: Team Vergunningen openbare ruimte, Cluster Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Informatie

Tel. 14 071 (Leiden, keuze 3) – ma t/m vr 9.00-17.00 uur.

Besluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders van Leiden hebben besloten om voor de onderstaande plaats(en) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen:

 • Hoge Rijndijk 194

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Informatie

Tel. 14 071 (Leiden, keuze 3) – ma t/m vr 9.00-17.00 uur.

Toestaan taxi’s Breestraat

Op 27 februari 2024 is besloten bovenstaand verkeersbesluit vast te stellen.

Inzage

Het verkeersbesluit is vanaf 1 maart 2024 te vinden in het Gemeenteblad, www.overheid.nl. Daarnaast kan in het Stadskantoor een papieren versie van het verkeersbesluit worden ingezien.

Bezwaar

Tegen het genoemde besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na datum van publicatie in het Gemeenteblad bezwaar worden gemaakt. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk, ter attentie van burgemeester en wethouders, naar postbus 9100, 2300 PC  Leiden onder vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit – ‘Toestaan taxi’s Breestraat’. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.

Diversen

Personen uitgeschreven uit de Basisregistratie personen

In de periode voorafgaand aan deze publicatie zijn de volgende personen op grond van de Wet BRP uitgeschreven uit de Basisregistratie personen (BRP).

Besluit 27-02-2024: naam, geb. datum, datum uitschrijving

 • S. Kahini, 09-02-1991, 02-02-2024

Besluit 28-02-2024: naam, geb. datum, datum uitschrijving

 • J. Benco, 25-09-1999, 29-12-2023
 • K. Brouwer, 31-03-1984, 22-11-2023
 • A. Kympriti, 06-05-2005, 01-12-2023
 • K. Sidi Hossein El Alaoui, 12-11-1994, 03-01-2024

Ingeschreven bij RNI

Volgens artikel 2.22, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), heeft het college bovenvermeld besluit genomen en zijn de gegevens met betrekking tot de verblijfplaats gewijzigd in: vertrokken naar ’Onbekend’ en ingeschreven in de registers van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).

De brief, waarin het voornemen voor dit besluit tot uitschrijving is aangekondigd, is eerder gestuurd naar het adres dat als laatste bekend is van deze personen. De datum van deze brief is tevens de datum van de uitschrijving. De datum van het besluit is minimaal vier weken na verzending van deze brief.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van het besluit, bezwaar maken tegen dit besluit. Vermeld hierbij naam en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden. Dit kan ook via www.leiden.nl/bezwaar. U heeft daarvoor een DigiD nodig.