Afval scheiden en hergebruiken

11 juli 2024, 00:00

Er komt een nieuw afval- en grondstoffenbeleid, ook wel de grondstoffennota genoemd. Hierin staat hoe we voorkomen dat afval ontstaat. En hoe we in 2024-2027 het afval in Leiden gaan inzamelen, scheiden én hergebruiken.

De nota is niet alleen door de gemeente opgesteld. Veel inwoners gaven online hun reactie op het nieuwe beleid via het platform DoeMee. Een aantal mensen kwam naar het stadhuis om input te geven tijdens een stadsgesprek. Ook de feedback van de Leidse Milieuraad is in de nota verwerkt. Want afval gaat iedereen aan.

Wat gaan we doen?

We gaan meer investeren in het voorkomen van afval (afvalpreventie), meer reparatie, hergebruik en een betere afvalscheiding. Ook wordt er gekeken naar de vermeden CO2-uitstoot, want afval scheiden levert milieuwinst op. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval willen we verminderen. We willen reparatie en hergebruik bevorderen. En meer waardevolle grondstoffen uit het huishoudelijk afval scheiden om zo bij te dragen aan de circulaire economie. Een belangrijke maatregel is dat we gfte (groente-, fruit- en tuinafval plus etensresten) in de hele stad gaan inzamelen, dus ook in de hoogbouwwijken en de binnenstad.

Reageren voor 31 augustus

De nota is vastgesteld voor inspraak en is tot en met 30 augustus in te zien, zodat inwoners hun mening erover kunnen geven. U kunt deze inzien via www.leiden.nl/inspraak. De reacties worden verzameld en door het college beoordeeld. In het derde kwartaal van 2024 wordt de Grondstoffennota 2024-2027 samen met een raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.