Wijksportpark Roomburgerpark

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een wijksportpark in Professorenwijk-Oost. Het idee is om een eigentijds en open sportpark te maken. Een plek die geschikt is voor sport en bewegen en voor activiteiten van bijvoorbeeld scholen en kinderopvang. Daarbij wordt ook gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden voor hockeyclub Roomburg.

Een foto van tennisbanen en sportvelden van bovenaf gezien

Voor het onderzoek is een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbenden in de wijk. Het onderzoek heeft meerdere scenario’s opgeleverd en behandelt onderwerpen als ruimtelijke inpassing, verkeer, groen, duurzaamheid en kosten.

Vervolg

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek heeft de gemeenteraad op 20 juni 2019 een vervolgopdracht gegeven. De gemeente gaat samen met een representatieve groep belanghebbenden en wijkbewoners rond het Roomburgerpark een inrichtingsvoorstel opstellen voor het gebied Roomburgerpark en verdere omgeving, tussen de Lorentzkade, Bruggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg. Lees het volledige besluit.van de gemeenteraad.

Op doemee.leiden.nl kunt u het proces volgen en zien welke stappen er de komende maanden genomen worden om tot een inrichtingsvoorstel te komen.

Contact

Meer weten over wijksportpark Roomburg? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Aan de slag met het Roomburgerpark

  Ruim 1000 mensen hebben meegedaan aan de enquête over het Roomburgerpark. Hartelijk dank daarvoor! Uw betrokkenheid bij het Roomburgerpark en omgeving stellen we zeer op prijs. De informatie uit de enquête wordt gebruikt door de co-creatie werkgroep.

  Lees meer
 • Ideeën voor het Roomburgerpark? Vul de enquête in

  In de komende maanden maakt de gemeente samen met wijkbewoners en gebruikers een inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark. Hebt u ideeën voor park? Geef ze door via de enquête.

  Lees meer
 • Nieuw participatietraject voor inrichtingsvoorstel

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de Participatieleidraad inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark vastgesteld. In de leidraad staat hoe wijkbewoners en parkgebruikers de komende maanden betrokken worden bij het maken van een...

  Lees meer
 • Wijksportpark Roomburgerpark gaat nieuwe fase in

  Op 20 juni 2019 is het raadsvoorstel over het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburgerpark in de gemeenteraad behandeld. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om samen met de verschillende belangengroepen...

  Lees meer
 • Richtinggevende keuze wijksportpark Roomburgerpark

  De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburg zijn aan het college voorgelegd.

  Lees meer
 • Laatste ontwikkelingen haalbaarheidsonderzoek

  Tijdens de derde werkgroepbijeenkomst is een conceptrapportage uitgedeeld waarvan werd aangegeven dat hij nog niet klaar was. De conceptrapportage wordt nog aangescherpt en/of aangevuld op basis van de reacties die tijdens de derde werkgroepbijeenkomst zijn...

  Lees meer