Wijksportpark Roomburgerpark

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een wijksportpark in Professorenwijk-Oost. Het idee is om een eigentijds en open sportpark te maken. Een plek die geschikt is voor sport en bewegen en voor activiteiten van bijvoorbeeld scholen en kinderopvang. Daarbij wordt ook gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden voor hockeyclub Roomburg.

Een foto van tennisbanen en sportvelden van bovenaf gezien

Voor het onderzoek is een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbenden in de wijk. Het onderzoek heeft meerdere scenario’s opgeleverd en behandelt onderwerpen als ruimtelijke inpassing, verkeer, groen, duurzaamheid en kosten.

Vervolg

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek heeft de gemeenteraad op 20 juni 2019 een vervolgopdracht gegeven. De gemeente gaat samen met een representatieve groep belanghebbenden en wijkbewoners rond het Roomburgerpark een inrichtingsvoorstel opstellen voor het gebied Roomburgerpark en verdere omgeving, tussen de Lorentzkade, Bruggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg.

Op dit moment wordt gewerkt aan het vormgeven van het vervolgtraject. Hoe dat eruit komt te zien, wordt de komende tijd duidelijk.

Contact

Meer weten over wijksportpark Roomburg? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Wijksportpark Roomburgerpark gaat nieuwe fase in

  Op 20 juni 2019 is het raadsvoorstel over het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburgerpark in de gemeenteraad behandeld. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om samen met de verschillende belangengroepen...

  Lees meer
 • Richtinggevende keuze wijksportpark Roomburgerpark

  De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburg zijn aan het college voorgelegd.

  Lees meer
 • Laatste ontwikkelingen haalbaarheidsonderzoek

  Tijdens de derde werkgroepbijeenkomst is een conceptrapportage uitgedeeld waarvan werd aangegeven dat hij nog niet klaar was. De conceptrapportage wordt nog aangescherpt en/of aangevuld op basis van de reacties die tijdens de derde werkgroepbijeenkomst zijn...

  Lees meer