Wijksportpark Roomburgerpark

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een wijksportpark in Professorenwijk-Oost. Het idee is om een eigentijds en open sportpark te maken. Een plek die geschikt is voor sport en bewegen en voor activiteiten van bijvoorbeeld scholen en kinderopvang. Daarbij wordt ook gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden voor hockeyclub Roomburg.

Een foto van tennisbanen en sportvelden van bovenaf gezien

Voor het onderzoek is een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbenden in de wijk. Het onderzoek heeft meerdere scenario’s opgeleverd en behandelt onderwerpen als ruimtelijke inpassing, verkeer, groen, duurzaamheid en kosten.

Vervolg

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek heeft de gemeenteraad op 20 juni 2019 een vervolgopdracht gegeven. De gemeente heeft de afgelopen periode samen met een representatieve groep belanghebbenden en wijkbewoners rond het Roomburgerpark een concept-inrichtingsvoorstel opgesteld voor het gebied Roomburgerpark en verdere omgeving, tussen de Lorentzkade, Bruggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg.

Referendum

De besluitvorming over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark is uitgesteld omdat er een referendum over wordt gehouden. Dit referendum is op 15, 16 en 17 maart 2021. Bekijk meer informatie over het referendum.

Contact

Meer weten over wijksportpark Roomburg? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.