Arsenaalplein

Deelproject van Singelpark

Het Arsenaalplein is het plein aan de Witte Singel tussen de Groenhazengracht en de Arsenaalstraat. Het plein bestaat nu vooral uit steen. De gemeente wil het plein verbeteren en groener maken met verplaatsbaar groen.

Het Arsenaalplein ligt op de Singelparkroute. Het plein wordt op verschillende manieren gebruikt: er staan speeltoestellen, bankjes en er is een basketbalveld. Universiteit Leiden werkt aan de herinrichting van de Humanities Campus naast het Arsenaalplein.

Tijdens de bouw op de Campus is de ruimte op het Arsenaalplein nodig. Het plein wordt na de bouw op de Campus aangepakt. Tot die tijd wil de gemeente het Arsenaalplein verbeteren met groen dat verplaatst kan worden. Daarna krijgt het Arsenaalplein een definitieve groene inrichting.

Ontwerp

De gemeente is op zoek gegaan naar het beste ontwerp voor het verplaatsbare groen op het Arsenaalplein. Dit is een ontwerp voor drie jaar gebruik, beheer en onderhoud. Een jury heeft de inzendingen beoordeeld. Ze hebben daarbij op verschillende punten gelet:

  • klimaatadaptatie (aangepast aan klimaatverandering)
  • de kwaliteit van het ontwerp 
  • biodiversiteit 
  • circulariteit (zijn de materialen herbruikbaar)
  • speel- en verblijfswaarde (een prettige plek om te zijn en te spelen)

Het plan van bureau Stoep, in samenwerking met DZB, is de winnende inzending. Het Arsenaalplein krijgt vijftig 3D-geprinte bloem- en boombakken van gerecycled kunststof met divers inheems groen, moestuintjes, bankjes en insectenhotels. Hiermee krijgt het plein een duurzame nieuwe invulling en wordt het een fijne plek om te verblijven. De bakken worden volgens planning in het voorjaar van 2024 geplaatst. Na 2026 eindigt de tijdelijke inrichting van het Arsenaalplein. Er kan dan een andere plek worden gezocht voor het verplaatsbaar groen.

Planning

Start ontwerpfase

najaar 2023

Start uitvoering

voorjaar 2024

Einde tijdelijke inrichting

2026

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Hoofdproject:

Singelpark

Leiden werkt aan een lang, mooi en spannend stadspark, het Singelpark. Lees ook meer over de verschillende onderdelen ervan.