Autoluwe Binnenstad

Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en levenskrachtige binnenstad door de rol van de geparkeerde en rijdende auto stapsgewijs te verminderen.

In onze historische binnenstad genieten we van ons rijke verleden en bouwen we verder aan onze toekomst. Zo worden er de komende jaren veel woningen bijgebouwd in Leiden en de regio. Om ervoor te zorgen dat onze binnenstad nu, straks en later een nog fijnere plek wordt, heeft de gemeente samen met de stad de Agenda Autoluwe Binnenstad opgesteld, onder de naam ‘Ruimte voor een groene en vitale binnenstad’. De agenda is een van de uitwerkingen van de overkoepelende mobiliteitsnota ‘Leiden Duurzaam Bereikbaar’ en past bij de ambities van onze culturele en historische stad.

Doelen voor de toekomst

De binnenstad is niet gebouwd voor veel verkeer of veel geparkeerde auto’s. We willen de beperkte openbare ruimte die er in de binnenstad is, zo goed mogelijk gebruiken. Zo zijn de afgelopen jaren twee parkeergarages gebouwd op loopafstand van het centrum. En zijn al diverse pleinen zoals het Garenmarktplein, het Lakenplein, de Lammermarkt en ook Hooigracht met meer ruimte voor groen en met minder auto’s ingericht. We willen de binnenstad leefbaar houden en geven schone vervoersvormen en groen de ruimte. Daarom delen we de ruimte die er is, anders in. Met de maatregelen van de Agenda Autoluwe Binnenstad gaan we het volgende bereiken:

  1. Een hogere kwaliteit van de openbare ruimte door het toevoegen van groen en plekken voor rust, ontspanning en ontmoeting.
  2. Meer ruimte en kwaliteit voor voetgangers, fietsers en ov door bijvoorbeeld brede stoepen, fietsstraten en aantrekkelijke hubs voor bezoekers en bewoners.
  3. Het versterken van de economische vitaliteit. Een binnenstad die goed bereikbaar is en waar het fijn verblijven is, is aantrekkelijk. We zorgen voor ruimte om de stad op een milieuvriendelijke manier te bevoorraden.
  4. Meer ruimte voor voorzieningen zoals laad- en losplekken, laadpalen, parkeerplekken voor deelauto’s en fietsparkeerplekken.
  5. Een binnenstad met schone lucht en minder geluidshinder, minder hittestress en wateroverlast.
  6. Leiden is een inclusieve en toegankelijke stad waar iedereen mee kan doen en die dus ook voor mindervaliden goed bereikbaar is.

Aan deze projecten werken we nu

Het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis ernaast, biedt unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw, cultuur, werk en voorzieningen. En om het gebied te verbinden met omliggende delen van de stad.

Op de pagina Energiepark vindt u meer informatie over dit project. 

De gemeente Leiden en het parochiebestuur HH Petrus en Paulus gaan samen aan de slag met het project Fietsenstalling Hartebrugkerk aan de Lange Mare. De stalling op het achterterrein van de kerk wordt vergroot en de Romanuszaal krijgt een plek op het dak van de fietsenstalling.

De huidige fietsenstalling op het achterterrein van de Hartebrugkerk heeft nu plek voor 85 fietsen en is alleen op zaterdag open. De nieuwe, grotere fietsenstalling is straks op alle dagen van de week open en heeft ruime openingstijden. De uitbreiding van deze fietsenstalling zorgt voor minder geparkeerde fietsen op straat waardoor de omgeving van de stalling leefbaar en toegankelijk blijft. Het is ook goed voor de economie en de winkeliers en ondernemers in de binnenstad.

Op de pagina Fietsenstalling achter de Hartebrugkerk vindt u meer informatie over dit project.

De Jan van Houtkade is een straat met veel steen, verkeer en geparkeerde auto’s. Hierdoor is het nog geen volwaardig onderdeel van het Singelpark. De gemeente en de bewoners willen dit stuk Singelpark graag versterken met meer groen, nieuwe bestrating en verblijfsplekken. Daarnaast wil de gemeente minder parkeerplekken in de straat en de maximumsnelheid verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur.

Op de pagina Jan van Houtkade vindt u meer informatie over dit project. 

De Koepoortsbrug wordt vergroend en voetgangers- en fietsvriendelijk ingericht. Het is één van de maatregelen uit de Agenda Autoluwe binnenstad die de raad in februari 2021 heeft vastgesteld.

Het ontwerp zorgt voor een betere verbinding van de Doezastraat met de Herenstraat door het wijzigen van de voorrangssituatie en meer ruimte voor voetgangers te maken. De fietsroute wordt hierdoor veiliger. Het groen gaat er sterk op vooruit in het kader van het project Singelpark.

Het Noordeinde krijgt een opknapbeurt. Het gaat om het gedeelte vanaf de Wittepoortsbrug tot de kruising van het Noordeinde/Rapenburg/Kort Rapenburg. Dit wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Met de herinrichting van het Noordeinde verbeteren we de verkeersveiligheid en verhogen we de kwaliteit van de openbare ruimte. Er komt een groene entree van en naar de binnenstad door middel van een ‘Parkplein’ ter hoogte van het Rembrandtpark als onderdeel van het Singelpark.

Op de pagina Herinrichting Noordeinde​​​​​​​ vindt u meer informatie over dit project. 

Leiden wil stap voor stap meer ruimte maken voor een leefbare, duurzame binnenstad. Dit willen we bereiken door te kiezen voor schone mobiliteit, deelmobiliteit en een autoluwe binnenstad met focus op lopen, fietsen en groen. Hiervoor is een goed systeem van ontheffingen en handhaving nodig. In 2023 zetten we hiervoor de eerste stap door kentekencamera’s te plaatsen op drie locaties: bij de Breestraat, Langebrug en Lammenschansdriehoek.

Bij de Breestraat handhaven we met de kentekencamera’s de regels die nu al gelden, bij de Langebrug wordt het doorgaand verkeer geweerd en bij de Lammenschansdriehoek wordt het voetgangersgebied gehandhaafd.

Op de pagina Kentekenregistratie met camera’s vindt u meer informatie.

Parkeergarage Haarlemmerstraat, op de hoek van de Hooigracht en de Ir. Driessenstraat, krijgt een opknapbeurt. De parkeergarage wordt opgehoogd en gerenoveerd. Met de ophoging krijgt de parkeergarage er 88 parkeerplaatsen bij. De renovatie is bedoeld om de kwaliteit en de veiligheid van de garage te verbeteren.

Op de pagina Parkeergarage Haarlemmerstraat vindt u meer informatie.

We maken de binnenstad van Leiden stap voor stap groener, gezonder, aantrekkelijker en verkeersveiliger. In de agenda zijn drie belangrijke ambities opgenomen namelijk om de Stationsweg/Steenstraat busvrij te maken en de Morsweg en de Turfmarkt/Prinsessekade/Kort Rapenbrug verkeersluwer. Daarvoor is het noodzakelijk om de Rijnzichtbrug af te sluiten in twee richtingen voor autoverkeer, zodat een aantal bussen over de Morsweg naar de Breestraat kunnen gaan rijden. En wordt de Turfmarkt afgesloten voor autoverkeer waarbij bestemmingsverkeer zoals bevoorrading wel mogelijk blijft.  

Het verbetert de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en het is goed voor de economie van de binnenstad.

Uit een uitgebreid verkeersonderzoek is gebleken dat de afsluitingen mogelijk zijn, maar dat hiervoor wel maatregelen genomen moeten worden die de doorstroming van verkeer in onze stad en regio garandeert. Nu vindt een vervolgonderzoek plaats.

Op de pagina Verkeersonderzoek autoluwe Binnenstad vindt u meer informatie.

De Oosterkerkstraat, Kerksteeg en Ir. Driessenstraat krijgen een opknapbeurt. Dit zal de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren.

Op de pagina Oosterkerk – Ir. Driessenstraat vindt u meer informatie.

Deze projecten zijn klaar

Leiden wil stap voor stap meer ruimte maken voor een leefbare, groene binnenstad. Dit willen we bereiken met maatregelen die in de Agenda Autoluwe Binnenstad staan. Het afsluiten van de Oude Rijn voor autoverkeer is één van de stappen. Bestemmingsverkeer mag nog wel op de Oude Rijn komen. Bestemmingsverkeer is iedereen die bij woningen, bedrijven of winkels moet zijn en er niet op een andere manier kan komen. Uit de verkeersmeting blijkt dat het verkeer met 50% is afgenomen.

De Langebrug is een smalle historische straat die niet geschikt is voor veel verkeer. De Langebrug wordt veel gebruikt als doorgaande route door de binnenstad. Met een afsluiting voor doorgaand verkeer bij de Mooi Japiksteeg, willen we de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de straat vergroten. We handhaven met een camera die kentekens registreert.

Groene kansen benutten we graag in Leiden, zo ook bij het Havenhoofd. Eind 2022 is dit versteende pleintje omgetoverd tot een groene plek. Er is maar liefst 80 m2 groen toegevoegd en er zijn drie nieuwe bomen geplant.

Het projectgebied Havenplein loopt van de kop van de Haarlemmerstraat tot aan de Grote Havenbrug.

Het Havenplein in Leiden is verkeersveiliger, groener én daarmee een nog mooiere entree van onze historische binnenstad. Het plein is vergroend en anders ingedeeld. Er is meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Zo zijn we weer een stapje verder om onze binnenstad meer autoluw en daarmee leefbaar, duurzaam en bereikbaar te maken.

Het noordelijk deel van het Steenschuur, tussen de Groenebrug en de Breestraat, is ingericht als fietspad en afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook zijn de parkeerplaatsen op het zuidelijk deel omgevormd tot vergunninghoudersplaatsen. Aan het Steenschuur kan men op een bankje genieten aan het water.

We hebben van de Nieuwe Rijn en Botermarkt een fijnere en veiligere plek voor fietsers en voetgangers gemaakt. De Nieuwe Rijn en Botermarkt is sinds maart 2022 tussen het Gangetje en de Koornbrug afgesloten voor autoverkeer. Bestemmingsverkeer mag nog wel op de Nieuwe Rijn en Botermarkt. Het verkeer blijkt met 20 tot 30 % te zijn verminderd.

De afsluiting wordt aangegeven met een inrijverbodsbord met daaronder een onderbord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’. Onder bestemmingsverkeer verstaan we iedereen die bij woningen, bedrijven of winkels moet zijn en er niet op een andere manier kan komen.

In de toekomst zijn we van plan met kentekencamera’s het inrijverbod te handhaven. Bewoners en bedrijven kunnen straks een ontheffing krijgen, als het ontheffingenbeleid is aangepast.

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Nieuws

Havenhoofd omgetoverd tot groene plek

Eind vorig jaar is dit versteende pleintje omgetoverd tot een groene plek. Er is maar liefst 80 m2 groen toegevoegd en er zijn drie nieuwe bomen geplant.

Deelproject(en):

Parkeervisie

Ambities en concrete maatregelen uit de Parkeervisie, inclusief een planning van de uitvoering.

Kentekenregistratie met camera’s

Leiden wil stap voor stap meer ruimte maken voor een leefbare, duurzame binnenstad. Dit willen we bereiken door te kiezen...

Verkeersonderzoek autoluwe Binnenstad

We maken de binnenstad van Leiden stap voor stap groener, gezonder, aantrekkelijker en verkeersveiliger. Hiervoor zijn maatregelen nodig die gevolgen...

Herinrichting Noordeinde

Het Noordeinde krijgt een opknapbeurt.

Fietsenstalling achter de Hartebrugkerk

Veel Leidenaren komen op de fiets naar de binnenstad. Dit is op de Lange Mare goed te zien, vooral op...

Ruimte op straat

Leiden heeft een prachtige historische binnenstad vol cultuur, wetenschap en gezelligheid. Maar de binnenstad is krap en is niet gebouwd...

Oosterkerkstraat – Ir. Driessenstraat

De Oosterkerkstraat, Kerksteeg en Ir. Driessenstraat krijgen een opknapbeurt.