Verkeersonderzoek autoluwe Binnenstad

Deelproject van Autoluwe Binnenstad

We maken de binnenstad van Leiden stap voor stap groener, gezonder, aantrekkelijker en verkeersveiliger. Hiervoor zijn maatregelen nodig die gevolgen hebben voor de doorstroming van verkeer en verkeersveiligheid in onze stad en regio. Gemeente Leiden deed een uitgebreid onderzoek naar de effecten van de maatregelen.

De onderzochte maatregelen zijn:

  • De busroute Stationsweg/Steenstraat verplaatsen naar de Morssingel-Morsweg-Rijnzichtbrug-Haagweg-Noordeinde-Breestraat.
  • De Rijnzichtbrug in één of twee richtingen afsluiten voor autoverkeer.
  • De Turfmarkt afsluiten voor autoverkeer.

Onderzocht is ook wat de gevolgen zijn voor het verkeer in de stad en regio, bestemmingsverkeer en logistiek verkeer. Ook geven de onderzoeksresultaten inzicht in de betrouwbaarheid en veiligheid van de nieuwe busroute. Verder is gekeken welke knelpunten door de verkeersmaatregelen ontstaan en welke oplossingen er daarvoor zijn.

Resultaten onderzoek

Op 28 februari 2024 was er een online-bijeenkomst over de uitkomsten van het vervolgonderzoek.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Hoofdproject:

Autoluwe Binnenstad

Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en levenskrachtige binnenstad door de rol van de geparkeerde en rijdende auto...