Jan van Houtkade – Koepoortsbrug

Deelproject van Singelpark

De Jan van Houtkade, onderdeel van het Singelpark, is een stukje Leiden dat veel potentie heeft om de binnenstad groener, gezonder en aantrekkelijker te maken. Daarom willen de gemeente en de werkgroep Jan van Houtkade (bestaande uit bewoners, ondernemers en andere betrokkenen) de Jan van Houtkade opnieuw inrichten. Daarbij wordt ook de Koepoortsbrug – de verbinding tussen de Doezastraat en Herenstraat – vergroend en voetganger- en fietsvriendelijk ingericht.

Singelpark

De Jan van Houtkade is een straat met veel steen, verkeer en geparkeerde auto’s. Hierdoor is het nog geen volwaardig onderdeel van het Singelpark. De gemeente en de bewoners willen dit stuk Singelpark graag versterken met meer groen, nieuwe bestrating en verblijfsplekken. Daarnaast wil de gemeente minder parkeerplekken in de straat en de maximumsnelheid verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. Daarbij zorgt de herinrichting van de Koepoortsbrug voor een versterkte verbinding tussen de Doezastraat en de Herenstraat. Onder Veelgestelde vragen leest u meer over de plannen.

Participatie

Samen met de werkgroep Jan van Houtkade heeft de gemeente in 2021 het schetsontwerp voor de vernieuwde Jan van Houtkade opgesteld. De gemeenteraad heeft het schetsontwerp in 2021 in een kaderbesluit vastgesteld. Het schetsontwerp voor de Koepoortsbrug is in 2017 vastgesteld. De gemeente heeft beide schetsontwerpen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Een klankbordgroep, bewoners en andere belanghebbenden hebben tijdens dit proces op verschillende momenten meegedacht met de plannen.

Planning

Definitief ontwerp klaar

2e kwartaal 2023

Uitvoeringsbesluit vastgesteld

3e kwartaal 2023

Start uitvoering

4e kwartaal 2024

Veelgestelde vragen

Er zijn hiervoor meerdere aanleidingen. De Jan van Houtkade is onderdeel van het Singelpark, maar hier is de ruimte voor de voetganger beperkt. We willen de Jan van Houtkade vergroenen en de biodiversiteit en leefbaarheid in de binnenstad verbeteren. Hiervoor willen we de maximumsnelheid verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. En uitvoering geven aan de Agenda autoluwe binnenstad (er verdwijnen hier circa 40 bezoekersparkeerplaatsen). Op de Koepoortsbrug willen we de verkeersveiligheid verbeteren en meer ruimte geven voor groen. Ook willen we de verbinding tussen de Herenstraat en de Doezastraat verbeteren.

De Jan van Houtkade is nu een versteende straat. Het doorgaand verkeer en de vele geparkeerde auto’s bepalen het straatbeeld. Er is weinig ruimte voor de voetganger. De huidige inrichting van de Koepoortsbrug is qua verkeersveiligheid niet optimaal.

In het nieuwe ontwerp willen we de verkeersveiligheid verhogen, de ruimte voor het verkeer verminderen en de ruimte voor verblijf en de voetganger laten groeien.

Hoe?

  • Maximumsnelheid verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. Er komen drempels om de snelheid te verlagen.
  • Fietsers krijgen de ruimte om straks in twee richtingen over de Jan van Houtkade te fietsen. Het huidige fietspad vervalt.
  • Alleen bewoners en hun bezoekers parkeren in de straat. Bezoekers van de binnenstad parkeren elders.
  • De bus blijft rijden over de Jan van Houtkade. Ook de bushalte blijft. 
  • Veel meer ruimte voor de voetganger. Er komen verschillende wandelroutes om over de Jan van Houtkade te wandelen.
  • Fietsers krijgen voorrang op de Koepoortsbrug.
  • Bezoekers binnenstad: parkeren in één van de parkeergarages in het centrum: parkeergarage Garenmarkt, Lammermarkt, Morspoort of Haarlemmerstraat. Ook kan geparkeerd worden op het Haagwegterrein.   
  • Bezoekers van bewoners van de Jan van Houtkade kunnen gebruik blijven maken van de bezoekersvergunning die bewoners hebben. Daarmee mag dit bezoek op straat parkeren.

Het definitief ontwerp houdt rekening met de vele mooie bestaande bomen langs de Jan van Houtkade. Of alle bomen behouden blijven is nog niet bekend. De gemeenteraad zal bij het Uitvoeringsbesluit een beslissing over nemen over de vleugelnoten. Langs de Jan van Houtkade staan veel vleugelnootbomen die weinig bijdragen aan de biodiversiteit. Daarnaast vormen ze met hun wortels een risico voor de bestrating. Daarom is bij het kaderbesluit voorgesteld om een deel van deze bomen te kappen en te vervangen voor inheemse boomsoorten. De gemeenteraad heeft met een motie gevraagd om in het definitief ontwerp ook een variant voor te leggen met behoud van alle vleugelnootbomen. De gemeenteraad zal dan bij het Uitvoeringsbesluit hier een beslissing over nemen.

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten

Hoofdproject:

Singelpark

Leiden werkt aan een lang, mooi en spannend stadspark, het Singelpark. Lees ook meer over de verschillende onderdelen ervan.