Energiepark e.o.

Deelproject van Singelpark

Het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis ernaast, biedt unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw, cultuur, werk en voorzieningen. En om het gebied te verbinden met omliggende delen van de stad.

Dit draagt bij aan het realiseren van de ambities van de gemeente voor de noordelijke rand van de binnenstad:

  • De stimulering van het cultuurkwartier.
  • De woningbouwopgave.
  • De realisatie van het Singelpark.
  • Het activeren van het gemeentelijk, monumentale vastgoed ter plaatse.

Ontwikkelplan

Rond de zomer van 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders na het vaststellen van de gebiedsvisie Energiepark en omgeving besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit doet de gemeente samen met het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en het consortium van de marktpartijen Bouwfonds Property Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Na acht maanden onderzoek en participatie is een ontwikkelplan hiervan de uitkomst. Het ontwikkelplan vormt de basis van het Kaderbesluit.

Energiek, verbonden en gezond

De kernwaarden die het beste vertellen waarom het Energiepark is wat het wil zijn en zal worden, zijn: energiek, verbonden en gezond. Deze kernwaarden geven richting aan de ideeën en plannen voor het Energiepark.

  • Langs de Maresingel komt een nieuw stadspark met ruimte voor diverse activiteiten, van sport, kleinschalige evenementen tot oude ambachten.
  • Rond de 250 huur- en koopwoningen krijgen een plek aan de Langegracht.
  • De gevel van Nieuwe Energie wordt ‘open gemaakt’ om aan te sluiten op het park en ruimte te bieden aan o.a. horeca. PLNT krijgt een plek in het gebouw.
  • Maatschappelijke opvang de Binnenvest verhuist naar nieuwbouw elders in het gebied met de formele ingang aan de Langegracht.
  • In en rond industrieel erfgoedgebouwen is ruimte voor kleinschalige culturele programma’s. Zo richten Leidse beeldend kunstenaars Iemke van Dijk en Guido Winkler hier een cultureel centrum in. Dit doen ze onder de naam EST.
  • Aan het Ambachtsplein, naast de oude Vuilverbranding waar brouwerij Pronck en steenhouwerij BamBam nu zitten, komt een zogenaamd Makershuis. Ambachten krijgen hier een plek.

Kaderbesluit Energiepark

Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad het Kaderbesluit Energiepark en omgeving vastgesteld. In dit Kaderbesluit beschrijft de gemeente de kaders waarbinnen de plannen voor het Energiepark en omgeving verder worden uitgewerkt. Hierbij staan de kernwaarden Energiek, Gezond en Verbonden centraal. Het is de bedoeling dat het gebied uitgroeit tot een plek om te wonen, te werken en te recreëren. Met respect voor het industriële heden en verleden en al het moois dat het gebied te bieden heeft. En waar rust en reuring te vinden is met een cultuurprogramma opgebouwd rond kennis, kunst en kunde.

De volgende stap

In februari 2022 ondertekenden de gemeente en Ontwikkel Combinatie Energiepark (BPD Gebiedsontwikkeling en Steenvlinder) de samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 23 juni 2023 heeft het college het ontwerp Bestemmingsplan Verbrede reikwijdte Energiepark, de Beleidsregels ‘Stedenbouwkundige kwaliteiten’ (pdf, 1,00 mb) en het Beeldkwaliteitplan Energiepark (pdf, 45 mb) ter inzage gelegd. Tot en met 4 augustus kon u zienswijzen en reacties op deze plannen indienen. Deze plannen vormen een belangrijke volgende stap voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Langegracht en Maresingel. De ontwikkelpartijen organiseren activiteiten in het Energiepark voor Stadmaken (placemaking). Daarnaast wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Participatie Platform Energiepark. Dit platform is nu in oprichting. Nadat de plannen zijn vastgesteld, start de ontwikkeling van het gebied in fasen. De ontwikkelpartijen verwachten dat de gebiedsontwikkeling ongeveer tien jaar duurt.

Wilt u ook actief meewerken aan, of meedenken bij de verdere uitwerking het ontwikkelplan voor het Energiepark in concrete uitvoeringsprojecten? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief en zet ook een vinkje bij “Ik wil graag meedenken- en praten over de ontwikkeling”.

Op de hoogte blijven?

Op deze pagina plaatsen we geregeld updates voor iedereen die op de hoogte wil blijven van het proces. U kunt zich ook aanmelden voor Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Ga naar www.leiden.nl/stadsnieuws. Voor specifieke informatie over het Energiepark en omgeving vinkt u onder het kopje onderwerp het vakje voor ‘Energiepark en omgeving’ aan.

Planning en projecten

Vaststelling bestemmingsplan

30 november 2023

Vaststelling beeldkwaliteitsplan

30 november 2023

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten

Hoofdproject:

Singelpark

Leiden werkt aan een lang, mooi en spannend stadspark, het Singelpark. Lees ook meer over de verschillende onderdelen ervan.