Herinrichting Noordeinde

Onderdeel van Autoluwe Binnenstad

Het Noordeinde krijgt een opknapbeurt. Het gaat om het deel vanaf de Wittepoortsbrug tot de kruising van het Noordeinde/Rapenburg/Kort Rapenburg. Dit wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Met de herinrichting van het Noordeinde verbeteren we de verkeersveiligheid en verhogen we de kwaliteit van de openbare ruimte. Er komt een groene entree van en naar de binnenstad door middel van een ‘Parkplein’ ter hoogte van het Rembrandtpark als onderdeel van het Singelpark.

Wat gaan we doen?

Vanaf maandag 3 juni gaat het Noordeinde voor een langere periode dicht voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. 

  • Eerst start de aannemer van Liander en Dunea met het vervangen van kabels en leidingen in de grond.
  • In de week van 19 augustus start ook de aannemer van de gemeente met de werkzaamheden voor de herinrichting.
  • In de week van 9 december is de aannemer van Liander en Dunea klaar.
  • Dan gaan de werkzaamheden voor de herinrichting naar verwachting nog door tot eind januari 2025.

Rond 3 oktober worden de werkzaamheden voor twee weken stilgelegd en wordt het Noordeinde tijdelijk opengesteld voor de viering van Leidens Ontzet.

Omleidingen voor fietsers

Tijdens de werkzaamheden is het Noordeinde vanaf het Kort Rapenburg tot de Weddesteeg afgesloten voor autoverkeer en fietsers. Daarvoor worden er omleidingen ingesteld. Alle omleidingen worden op straat aangegeven met gele borden.

Fietsers worden in twee richtingen omgeleid via de Weddesteeg, het Galgewater en het Kort Rapenburg. Zie de blauwe route op de afbeelding.

Omleidingen voor autoverkeer

Het autoverkeer dat in de buurt van het Rapenburg of de Turfmarkt moet zijn, wordt vanaf de Haagweg omgeleid via de Rijnzichtbrug, de Morsweg, de Morssingel en de Steenstraat. Zie de groene route op de afbeelding.

Voor autoverkeer dat rond het Kort Rapenburg het centrum uit wil rijden, gaat de route altijd via de Turfmarkt. (Vracht)auto’s die niet in de binnenstad hoeven te zijn, maar het Noordeinde als doorgaande route gebruiken, worden al eerder omgeleid.

Tijdens de informatieavond op woensdag 15 mei zijn door buurtbewoners nog ideeën genoemd. Die worden op dit moment onderzocht.

Dit is een plattegrond van het Noordeinde en de omliggende straten. Hierop is met een rode lijn aangegeven welk deel van het Noordeinde is afgesloten, het deel tussen het Kort Rapenburg en de Weddesteeg. Met een blauwe lijn is de omleiding voor fietsers aangegeven. Die loopt via de Weddesteeg, Galgewater en het Kort Rapenburg. Met een groene lijn is de omleiding voor autoverkeer aangegeven. Die loopt via de Rijnzichtbrug, Morsweg, Morssingel en de Steenstraat.

Fietsparkeren

Omdat het tijdens de herinrichting van het Noordeinde niet mogelijk is uw fiets op het Noordeinde te parkeren, staan er vanaf 30 mei al fietsenrekken om de hoek op het Rapenburg. Het is iets verder lopen, maar uw fiets kan fijn in een rek en is makkelijk terug te vinden. En dan kunnen de voetgangers veilig over de stoep.

Voor bewoners en ondernemers van het brede deel van het Noordeinde komen er aan die kant van het Noordeinde ook tijdelijke fietsenrekken.

Zie op de kaart waar u uw fiets kunt parkeren tijdens de werkzaamheden aan het Noordeinde.

Ontwerp

Het ontwerp voor de herinrichting is tot stand gekomen op basis van voorbereidende (verkeers)onderzoeken, ontwerpstudies, gesprekken met bewoners, pandeigenaren en huurders. Daarnaast hebben geïnteresseerden op participatieplatform DoeMee een reactie kunnen geven op het ontwerp. Op de DoeMee-pagina over de herinrichting van het Noordeinde kunt u zien welke stappen we hebben doorlopen.

Planning

Start uitvoering werkzaamheden kabels en leidingen

3 juni 2024

Start uitvoering herinrichting

3e kwartaal 2024

Einde werkzaamheden kabels en leidingen

4e kwartaal 2024

Einde werkzaamheden herinrichting

Begin 2025

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Nieuws

Noordeinde – restafvalcontainers Oude Varkenmarkt

Bewonersbrief - Door de werkzaamheden op het Noordeinde kan Beheer niet bij de ondergrondse afvalcontainers in de Oude Varkenmarkt komen. Daarom worden de drie containers vanaf 3 juli afgesloten.

Informatieavond over afsluiting Noordeinde op 15 mei

Vanaf maandag 3 juni is het Noordeinde voor langere tijd afgesloten om de straat opnieuw in te richten. Op woensdagavond 15 mei vindt er een informatieavond plaats voor wijkbewoners.

Gemeenteraad stemt in met plannen herinrichting Noordeinde

Leiden werkt aan een autoluwe binnenstad met focus op lopen, fietsen en groen. Hiervoor is een goed systeem van ontheffingen en handhaving nodig. Het college stelde hiervoor de ‘Beleidsregels Ontheffingen Autoluwe (binnen)stad Leiden’ vast.

Hoofdproject:

Autoluwe Binnenstad

Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en levenskrachtige binnenstad door de rol van de geparkeerde en rijdende auto...