Ruimte op straat

Deelproject van Autoluwe Binnenstad

Leiden heeft een prachtige historische binnenstad vol cultuur, wetenschap en gezelligheid. Maar de binnenstad is krap en is niet gebouwd voor veel verkeer of veel geparkeerde auto’s. Daarom willen we de binnenstad autoluw maken: minder auto’s, meer ruimte voor mensen. Dit gaan we aanpakken met het project ‘Ruimte op Straat’, een belangrijk onderdeel van de ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’.

Ruimte op straat

Met dit project halen we de komende jaren zo’n duizend parkeerplaatsen in de binnenstad weg. We richten de ruimte op die plekken anders in. Daarmee zorgen we er vooral voor dat de openbare ruimte prettiger is voor de voetgangers. Denk daarbij aan meer groen, bankjes, speelplekken of fietsparkeren (zodat stoepen vrijkomen).
We gaan op verschillende plekken in de binnenstad aan de slag. Dit zijn plekken waar we door het weghalen van parkeerplaatsen het historische straatbeeld, de verkeersveiligheid of de toegankelijkheid van de stoepen kunnen verbeteren. We halen alleen parkeerplaatsen weg als de parkeerdruk in de buurt dat toelaat. Dat bepalen we met metingen.

Inrichting 2e Binnenvestgracht

Op de 2e Binnenvestgracht willen we meer ruimte geven aan voetgangers door de vijf parkeerplaatsen weg te halen en er plekken voor fietsen en groen te maken. Zo kunnen we de stoepen weer toegankelijk maken. We hebben hiervoor twee ontwerpen uitgewerkt. Welke kiest u? Geef uw stem op doemee.leiden.nl.

Fietsparkeren rond het Noordeinde

Volgend jaar richten we het Noordeinde opnieuw in om de straat mooier, beter en veiliger te maken. Maar er blijft een probleem: er is te weinig ruimte om fietsen te parkeren. Op basis van eerdere reacties over fietsen parkeren in de buurt, hebben we nu vijf locaties op het oog voor extra fietsparkeerplekken. In totaal zijn er minimaal 80 fietsparkeerplekken nodig. Hoe verdelen we de fietsenrekken het best over de locaties? Tot en met 2 februari 2024 kon u uw verdeling via doemee.leiden.nl aan ons doorgeven. 

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Hoofdproject:

Autoluwe Binnenstad

Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en levenskrachtige binnenstad door de rol van de geparkeerde en rijdende auto...