Kentekenregistratie met camera’s

Deelproject van Autoluwe Binnenstad

Leiden wil stap voor stap meer ruimte maken voor een leefbare, duurzame binnenstad. Dit willen we bereiken door te kiezen voor schone mobiliteit, deelmobiliteit en een autoluwe binnenstad met focus op lopen, fietsen en groen. Hiervoor is een goed systeem van ontheffingen en handhaving nodig. In 2023 zetten we hiervoor de eerste stap door kentekencamera’s te plaatsen op drie locaties: bij de Breestraat, (Y)ours Campus en Langebrug.

  • De Langebrug is bij de Mooi Japiksteeg afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners en ondernemers uit de Pieterswijk kunnen hiervoor een jaarontheffing aanvragen. 
  • De Breestraat is afgesloten voor doorgaand verkeer. De Breestraat inrijden voor het bevoorraden van een winkel mag van maandag tot en met zaterdag tussen 4.30 – 11.00 uur. In bijzondere situaties kunt u een ontheffing aanvragen.
  • Campus (Y)ours is een voetgangersgebied. Een dagontheffing kunt u aanvragen voor activiteiten of werkzaamheden waarbij een voertuig noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer u gaat verhuizen. 

Planning

Beleidsregels Ontheffingen

Januari 2023

Start handhaving met camera’s

April 2023

Evaluatie

Januari 2024

Veelgestelde vragen

Voor een jaar- of dagontheffing registreert de gemeente het kenteken van uw voertuig in het systeem. Rijdt u langs de camera, dan scant de camera het kenteken van uw voertuig. Is uw kenteken geregistreerd, dan gebeurt er verder niets. De scan bewaart de gemeente niet. Herkent het systeem uw kenteken niet, dan ontvangt u eerst een waarschuwing. Bij herhaling krijgt u een boete

De gegevensverwerking met de kentekencamera’s voldoet aan de eisen van de privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Samengevat: de camera maakt een foto van het kenteken van een voertuig dat langs de camera rijdt. De openbare ruimte wordt niet gefilmd. Gegevens die niet nodig zijn voor de handhaving worden verwijderd. Passeert u de camera en hebt u een ontheffing, dan wordt de foto gewist. Personen op een overtredersfoto worden onherkenbaar gemaakt. Alleen de gegevens van overtreders (kenteken en foto) worden 5 jaar bewaard (de bewaartermijn van het Openbaar Ministerie). Door het systeem geregistreerde overtredingen worden eerst door een ambtenaar (BOA) beoordeeld.

De cameraregistratie is voor gemotoriseerd verkeer, dus ook voor motoren.

Ga voor het aanvragen van een verkeersontheffing naar de pagina Vervoer. Hier vindt u de verschillende typen verkeersontheffingen en de voorwaarden.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten

Hoofdproject:

Autoluwe Binnenstad

Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en levenskrachtige binnenstad door de rol van de geparkeerde en rijdende auto...