Zwartemeerlaan - aanleg natuurvriendelijke oever (2023-324)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 12:22

Leiden moet ook in de toekomst een fijne stad zijn om in te leven. Het is daarom belangrijk om de biodiversiteit in de stad zo veel mogelijk te stimuleren. Een natuurvriendelijke oever, een geleidelijke overgang van water naar land, draagt bij aan de biodiversiteit. Op de drassige bodem en in het ondiepe water groeien veel oever- en waterplanten. Voor vissen, vogels, amfibieën, kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren is zo’n oever een belangrijke plek.

Aanleg natuurvriendelijke oever

De gemeente legt langs de oever van de sloot aan de Zwartemeerlaan een natuurvriendelijke oever aan. Op 5 oktober 2023 zijn we met omwonenden in gesprek gegaan over dit plan. Inmiddels is het plan met de verschillende aanvullingen, opmerkingen en tips aangepast en  definitief gemaakt. Op de achterkant van deze brief staat een afbeelding van het definitief ontwerp. De uitvoering ervan start in week 51, tussen maandag 18 en vrijdag 22 december 2023 zal de aannemer de natuurvriendelijke oever aanleggen. Het wandelpad langs de oever zal daarvoor enige tijd niet toegankelijk zijn. 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan
Projectleider cultuurtechniek en klimaatadaptatie