Wilhelmina Bladergroenweg - plaatsen minicontainers (2024-040)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 februari 2024, 16:45

Met deze brief willen we u informeren over de juiste wijze van aanbieden van de minicontainer en de mogelijke locaties in uw wijk.

Wat is het probleem?

In de afgelopen tijd is er vastgesteld dat de containers niet overal op de juiste manier worden aangeboden. Men zet de containers in dubbele rijen waardoor onze collega’s van inzameling deze weer moeten verplaatsen. Het gemiddelde gewicht van een container is rond de 45 kilo. U kunt zich wellicht voorstellen dat dat een zware taak is wanneer onze collega’s een veelvoud van deze bakken per dag moeten verplaatsen.

Aanbiedlocaties goed herkenbaar

Voor het legen van uw container door de inzameldienst kunt u de minicontainers aanbieden op de daarvoor aangewezen locaties. Deze locaties zijn gekozen omdat ze goed te bereiken zijn voor de inzamelwagen. Ook is er rekening gehouden met zo min mogelijk overlast voor omwonenden. 

Aanbiedregels

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van vuilnis in uw wijk zo prettig mogelijk laten verlopen.

  • De containers kunnen het makkelijkst geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep);
  • Voor onze collega’s van de afdeling inzameling is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg staat, de handvatten richting de stoep;
  • Blokkeer met uw auto niet de aanbiedlocatie op een ophaaldag; Er geldt bij u in de wijk momenteel ook een parkkeerverbod op een tweetal locaties op de ophaaldagen.
  • Zet uw container pas rond 07.00 uur ’s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen. Dit om de overlast voor uw medebewoners zoveel mogelijk te beperken;
  • Het is mogelijk dat u met uw minicontainer wat verder naar een aanbiedlocatie moet lopen dan u momenteel doet. Wij vragen uw begrip hiervoor.
  • Ook leuk om te bekijken op YouTube: Minicontainers Gemeente Leiden
  • Download ook onze Afvalwijzer-app voor alle informatie over inzameling.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

We willen u bij voorbaat hartelijk bedanken voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leiden